10 gode grunde til, at vi ønsker Radikale tillykke

I dag fejrer Det Radikale Venstre 110 år. Vi kaster derfor et blik på partiets historie, sejre og parløb med Socialdemokratiet gennem over hundrede år.
Vi bringer her et historisk tilbageblik med begivenheder og resultater, som vi blandt andet kan takke de radikale for. Stort tillykke med de 110 år!

1905: Det Radikale Venstre grundlægges
Partiet bliver grundlagt i 1905 som udbryderparti af Venstrereformpartiet, som igen var en udbryder af Det forenede Venstre – det parti, som bliver til Venstre, som vi kender det. Det Radikale Venstres fødsel er meget afgørende for Socialdemokratiets senere indflydelse som støtteparti til radikale regeringer og for Socialdemokratiets mulighed for at indtage regeringskontorerne i 1924.

1914: Dansk neutralitet under 1. verdenskrig
Den radikale Erik Scavenius formåede som udenrigsminister i den radikale regering under C. Th. Zahle at balancere dygtigt mellem stormagterne, så Danmark forblev neutralt og undgik tysk besættelse.

1914: Udbygning af den statslige styring af økonomien
Under 1. verdenskrig gennemførte den radikalt ledede regering en stor udbygning af den statslige styring af økonomien. Det skete med den radikale indenrigsminister Ove Rode og den radikale finansminister Edvard Brandes som hovedmænd. Dermed så man et af de første, store forsøg på at påvirke markedskræfterne fra statslig side.

1915: Grundlovsændring med lige valgret
Det Radikale Venstre havde med sit ”Odenseprogram” fra 1905 et klart ønske om lige valgret for alle borgere over 21 år, præcis som Socialdemokratiet også ønskede. Det lykkedes endelig den radikale regering, som kom til magten i 1913, at få bredt flertal for en ny grundlov i 1915. Grundloven sikrede et nyt og mere proportionelt valgsystem og valgret til kvinder og tjenestefolk.

1924: Støtte til Staunings regering
I 1924 bliver Socialdemokratiet for første gang største parti i både stemmer og mandater, og det tætte parløb mellem S og R er grunden til, at Thorvald Stauning kan danne Danmarkshistoriens første socialdemokratiske regering – med radikal støtte.

1933: Kanslergadeforliget
I 1933 indgår Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre det berømte kanslergadeforlig, som indeholdt bl.a. en stor socialreform. Socialreformen blev et træk væk fra almissetankegangen og hen mod en mere rettighedsbaseret politik, hvorfor den ses som et vigtigt led i udviklingen mod et velfærdssamfund. Læs mere om Kanslergadeforliget her.

1956: Folkepensionen

Det Radikale Venstre var faktisk bannerførere for indførelsen af folkepensionen i 1956.  På det tidspunkt var de radikale faktisk store fortalere for et universelt socialpolitisk princip helt tilbage fra 1945, mens Socialdemokratiet først blev universalistisk fra partikongressen i 1953.

1960: Forsvarsforliget
I 1957 gik Det Radikale Venstre i regering med Socialdemokratiet og Retsforbundet under ledelse af H. C. Hansen (S), og det tvang partiet til at gå på kompromis med den antimilitaristiske linje, som partiet havde søgt siden sin grundlæggende i 1905. Partiet var imod dansk NATO-medlemskab, da dette blev drøftet i slutningen af 1940’erne, men med forsvarsforliget i 1960 blåstemplede partiet det danske NATO-medlemskab og accepterede oplagring af militære forsyninger til andre NATO-lande på dansk jord.

1993: Vælter KV-regeringen og støtter Nyrup
Da Tamil-rapporten er klar i 1993, meddeler Schlüter, at han og regeringen går af. Efterfølgende forsøger Schlüter at køre Henning Dyremose (K) i stilling som ny statsminister, men de radikale afviser, og regeringens flertal er væk. I stedet peger De Radikale på den nyligt valgte S-formand Poul Nyrup Rasmussen, som danner en firepartiregering mellem S, R, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti. Nyrups regering holder – med skiftende konstellationer – helt til valget i 2001.

2011: SRSF-regeringen
Selv om man kan være træt af de radikale og partiets indflydelse på regeringens politik i dag, må man huske på, at de radikales støtte til Helle Thorning-Schmidt var grunden til, at et regeringsskifte overhovedet kunne komme på tale ved sidste valg.

Update, kl. 14.45: Det Radikale Venstre blev grundlagt den 21. maj, men fejringen holdes i dag den 13. maj.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


Kommentarer fra Facebook