2 ud af 3 syrere i Danmark har ingen uddannelse

Ny undersøgelse punkterer myten om veluddannede syriske flygtninge.
Hvis danske virksomheder havde håbet, at der blandt de mange syriske flygtninge, der er kommet til Danmark, gemte sig større grupper af specialister, der kunne hjælpe på arbejdsmarkedet, er der desværre grund til skuffelse.

En ny kortlægning af udlændinges uddannelsesniveau fra Rockwool Fonden viser, at 66 procent af syrernee i Danmark ikke har nogen uddannelse. For alle flygtninge, der bor i Danmark, er det 53 procent, der ikke har en uddannelse. Det tal dækker alle, der er kommet til Danmark som flygtninge – altså både de flygtninge, der netop er kommet til Danmark, og flygtninge, der har været i Danmark i mange år. I gennemsnit har flygtninge og indvandrere i undersøgelsen været 10 år i Danmark.

For alle danskere er det omkring en fjerdedel, der ikke har en uddannelse.

Da borgerkrigen i Syrien sendte tusinder af flygtninge mod Danmark blev det ellers nævnt, at det ville være ressourcestærke flygtninge, der relativt let ville kunne komme ind på det danske arbejdsmarked. ”Det er de bedre kvalificerede, der kommer nu. Det er dem, der har nogle penge eller en uddannelse eller har en hjerne, et socialt instinkt”, sagde eksempelvis erhvervskvinden og debattøren Stine Bosse til Politiken i september 2015.

Samme toner lød i 2014 fra den daværende integrationsminister Manu Sareen. ”Regeringen er godt klar over, at mange syrere er veluddannede. Derfor skal kommunerne kompetenceafklare syrerne hurtigst muligt”, lød det fra den dengang radikale integrationsminister.

Efter Rockwool Fondens opgørelse er der dog ikke noget, der tyder på, at syrere i Danmark generelt har kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Det er således kun 5 procent af syrerne i Danmark, der har en erhvervsuddannelse, og kun 3 procent, der har en lang videregående uddannelse.

Flygtninge uden uddannelse er sjældent i arbejde
Generelt er den såkaldte beskæftigelsesfrekvens – hvor stor en andel, der er i arbejde – væsentligt lavere for mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge, end den er for resten af befolkningen. Blot 34 procent, er i dag i arbejde.

Endnu værre ser det dog ud for flygtninge, der ikke har nogen uddannelse. Blandt flygtninge uden uddannelse, er det blot 28 procent af personerne i den arbejdsdygtige alder, der er i arbejde. Næsten 3 ud af 4 flygtninge i den arbejdsdygtige alder er altså uden for arbejdsmarkedet.

Der kan selvfølgelig være mange gode og noble grunde til at tage imod flygtninge. Men at de har gode uddannelser og er efterspurgt på arbejdsmarkedet er ikke en af dem.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og debattør.


Kommentarer fra Facebook