20.000 børn er ramt at lav integrationsydelse

Knap 20.000 børn bliver i år berørt af de blå partiers integrationsydelse. Og til næste år kan tallet blive næsten dobbelt så højt. Sammen med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen sender integrationsydelsen 7.000 børn under fattigdomsgrænsen.
Titusindvis af børn lever i dag i en familie, der er berørt af den lave integrationsydelse. Opgjort som helårspersoner svarer det til, at der gennem hele 2016 er 19.900 børn, som er berørt af ydelsen. Til næste år kan tallet komme helt op på 36.600 personer, viser beregninger fra Tænketanken Kraka.

Dermed stiger også risikoen for, at børnene vokser op i fattigdom. Den meget lave integrationsydelse, der op gennem nullerne var kendt som ’starthjælp’, er nemlig både dengang og nu en af de væsentligste forklaringer på, at børnefattigdommen er steget.

Det er tænketanken Kraka, som på baggrund af tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har opgjort antallet af børn, der er berørt af integrationsydelsen. I 2016 modtager 24.500 helårspersoner integrationsydelsen, og det tal stiger til 45.000 i 2017.

Indregner man børn og ægtefæller i de familier, der er berørt af integrationsydelsen, så vil i alt henholdsvis 51.000 og 93.500 helårspersoner være berørt af integrationsydelsen i 2016 og 2017. Leve i en familie der er berørt af integrationsydelsen. Og der er ikke noget som tyder på, at det tal falder væsentligt frem mod 2023.

personer på integrationsydelse

Nytilkomne kan ikke få kontanthjælp
Regeringen vedtog sidste sommer med støtte fra de blå partier at afskaffe kontanthjælp til alle, der ikke har været i Danmark i mindst syv af de sidste otte år. I stedet vil de personer fremover kun være berettiget til den såkaldte integrationsydelse, som er væsentligt lavere end kontanthjælpen.

Det vil i sagens natur først og fremmest ramme flygtninge og familiesammenførte, men også danske statsborgere, der har tilbragt en række år i udlandet, vil blive ramt af ydelsen. De nye regler galt i første omgang kun for personer, der kom til Danmark efter september 2015, men blev i marts udvidet til at omfatte alle, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv af de sidste otte år.

Socialdemokraterne valgte ikke at støtte forslaget, fordi partier netop var bekymret for, at forslaget ville gå hårdt ud over børnene.

”Flygtninge skal bidrage til samfundet. Men vi skal også sikre, at børn ikke vokser op i fattigdom. Vi er bekymrede for, om den nye integrationsydelse nu også er god for integrationen. For det integrerer ikke folk, hvis de ikke har råd til basale fornødenheder, og det integrerer ikke folk, hvis deres børn ikke har råd til at gå til fodbold og ikke får danske kammerater.”, lød det fra udlændingeordfører Dan Jørgensen.

7.000 børn havner under fattigdomsgrænsen
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har tidligere oplyst i et svar til Folketinget, at 11.900 børn vil blive berørt af integrationsydelsen i 2016 og 21.800 børn i 2017. Den opgørelse blev foretaget inden, at integrationsydelsen blev udvidet til også at omfatte personer, der kom til Danmark inden september 2015.

I et andet svar til Folketinget har beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen oplyst, at integrationsydelsen, sammen med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, vil betyde, at 11.800 personer, heraf cirka 7.000 børn og unge, havner under den fattigdomsgrænse, den tidligere regeringen indførte.


Kommentarer fra Facebook

Annonce