25 markante holdningsskift fra VLAK

De nuværende regeringspartier har været hurtige til at trække i land, skifte holdning og vende på tallerkener. Netavisen Pio giver dig her oversigten over 25 af de mest markante politiske kolbøtter. 
VLAK-regeringen har nu siddet i 100 dage. Det er derfor tid til at gøre foreløbig status over, hvordan regeringen har klaret sig i forhold til de løfter, som partierne fremsatte inden de gik i regering.

Ser man på meningsmålingerne, så ser det skidt ud for regeringen: I en Megafon-måling svarer 56 procent af danskerne, at regeringen har gjort det dårligt eller meget dårligt. Og færre end hver femte dansker mener, at regeringen har gjort det enten godt eller meget godt.

Men hvordan er det egentlig gået med den politik, man gik til valg på? Netavisen Pio har set nærmere på en række af partiernes mest opsigtsvækkende løfter og fundet 25 eksempler på, at et eller flere af partierne gør noget andet i regering end det, de sagde forud for valget. På nogle områder gør man det direkte modsatte, mens man på andre områder, hvor man havde lovet handling, slet ikke gør noget.

De 25 mest markant holdningsskift er opgjort sådan, at der ses på den linje der er ført i regeringen i forhold til det, partierne gik til valg på eller sagde før de trådte ind i regeringen. Det vil sige, at holdningsskiftene for Venstres vedkomne gælder forslag fra juni 2015 og tidligere, mens det for Konservative og Liberal Alliance gælder forslag fra november 2016 og tidligere.

1. Topskatten skal fjernes/procentsatsen sænkes betydeligt (LA, K)
Før: Anders Samuelsen gjorde det til et krav for Løkke-regeringens overlevelse, at topskattesatsen blev sænket med mindst fem procentpoint. Også Konservative krævede topskattesatsen sænket.
Nu: I forbindelse med sin indtræden i regeringen erkendte Anders Samuelsen, at der ikke kommer de lempelser i topskattesatsen, som LA havde krævet.

2. Pensionsalderen skal ikke hæves (V)
Før valget: Op til valget i 2015 kaldte Lars Løkke det ”masochistisk”, at blandt andre Dansk Industri og Radikale Venstre talte om at hæve pensionsalderen hurtigere end det hidtil aftalte.
Nu: Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil fremsætte et udspil til højere pensionsalder i forlængelse af den tidligere Venstreregerings forslag om at hæve pensionsalderen med et halvt år ekstra i 2025.

3. Ejendomsværdiskatten skal fastfryses frem til 2025 (V)
Før valget: Under valgkampen lød det fra Venstre, at fastfrysningen af ejendomsværdiskatten skulle fortsætte, når det nuværende forlig udløber i år 2020.
Nu: I udspillet Tryghed for boligerne, der ligger til grund for VLAK-regeringens ambitioner, lægger regeringen op til at droppe fastfrysningen efter 2020.

4 .Nul- eller minusvækst i den offentlige sektor (V, K, LA)
Før valget: Både Venstre og Konservative til valg på nulvækst i de offentlige udgifter frem til 2020, mens Liberal Alliance ønskede negativ vækst.
Nu: I regeringsgrundlaget stiles der efter en vækst på 0,3 procent om året. Nulvækst + nulvækst + minusvækst endte altså med at give plusvækst.

5. Uber skal lovliggøres (K, LA)
Før: Inden deres regeringsdeltagelse ville både Liberal Alliance og Konservative lovliggøre den såkaldte pirattaxa-tjeneste Uber, selvom tjenesten chauffører blev dømt i Østre Landsret for ulovlig taxakørsel.
Nu: Regeringen har netop forhandlet en taxalov på plads, med Liberal Alliances Ole Birk Olesen i spidsen, som reelt giver dødsstødet til tjenester som Uber.

6. Der skal ikke pilles ved SU’en (V)
Før valget: Før folketingsvalget i 2015 udtalte Løkke, at Venstre ”ingen forslag overhovedet” havde om at lave SU-systemet om. Det sagde Løkke i forbindelse med præsentationen af ungeudspillet Alle unge godt fra start.
Nu: Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil fremlægge et forslag til ”omlægning” af SU’en. Det skal ligge i forlængelse af den tidligere regerings forslag, som blandt andet indebar, at en studerende på en videregående uddannelse fik reduceret sit SU-stipendie med cirka 20 procent.

7. Det skal være gratis at køre over Storebælt (LA)
Før: Liberal Alliance krævede flere gange inden regeringsdeltagelsen, at det blev gjort gratis at køre over Storebælt.
Nu: Liberal Alliances transportminister Ole Birk Olesen har meddelt, at regeringen ikke har nogen ambitioner om at gøre det gratis at køre over Storebælt.

8. Partistøtten skal afskaffes (LA)
Før: Liberal Alliance lagde i sin 2025-plan op til at afskaffe alt partistøtte i Danmark, samtlige 110 millioner kroner.
Nu: Umiddelbart efter regeringsovertagelsen stemte Liberal Alliance for en forhøjelse af partistøtten med i alt 52 millioner kroner, en stigning på 40 procent.

9. Det armenske folkedrab skal anerkendes (LA)
Før: Inden sin indtrædelse i regering ønskede Liberal Alliance at mordet på halvanden millioner armere i Osmannerriget under Første Verdenskrig skulle anerkendes som folkedrab. LA’s Mette Bock kaldte det ”slapt”, at Venstreregeringen ikke ville anerkende det som folkedrab.
Nu: I januar måned stemte Liberal Alliance imod, at Folketinget skulle anerkende det armenske folkedrab. Nu mente partiet det var et emne, som ”forskere må tage stilling til”, lød det nu fra partiet.

10. Forsvaret behøver alligevel ikke købe flere kampfly (K)
Før: Konservative valgte i sommeren 2016 at træde ud af forsvarsforliget, fordi et flertal besluttede kun at indkøbe 27 nye kampfly. Konservative havde krævet 30-40 nye kampfly.
Nu: Som en del af prisen for regeringsdeltagelse har Konservative accepteret tilslutning til forsvarsforliget. Dermed har partiet accepteret, at der ikke bliver tale om flere nye kampfly.

11. Ulandsbistanden skal op på 0,8 procent af BNI
Før
: Konservative meldte så sent som i november 2016 ud, at Danmarks udviklingsbistand skal hæves til 0,8 procent af bruttonationalindkomsten (BNI).
Nu: I regeringsgrundlaget lægges der op til at videreføre en ulandsbistand på 0,7 procent af BNI.

12. Skatteministeriet skal nedlægges (LA)
Før: Liberal Alliance præsenterede i foråret 2016 en såkaldt ”retssikkerhedspakke på skatteområdet”, hvor hovedkravet var, at Skatteministeriet skulle nedlægges og i stedet gøres til en styrelse under Finansministeriet.
Nu: Skatteministeriet findes som bekendt stadig, og ministeren hedder stadig Karsten Lauritzen.

13. Hash skal legaliseres (LA)
Før: Liberal Alliance talte i sommeren 2016 om en fundamental kursændring i kampen mod kriminalitet, hvilket skulle ske gennem en legalisering af hash.
Nu: Der står intet om legalisering af hash i regeringsgrundlaget, og justitsminister Søren Pape Poulsen har ikke varslet noget udspil på området.

14. Grundskyld og ejendomsværdiskat skal afskaffes (K)
Før: Konservative spillede i januar 2016 ud med et forslag om, at afskaffe de to eksisterende boligskater, grundskyld og ejendomsværdiskat.
Nu: Regeringens udspil til nyt boligskattesystem lægger op til at videreføre både grundskyld og ejendomsværdiskat. Fastfrysningen af ejendomsværdiskatten skal endda ophæves fra år 2020.

15. Fradragsretten for faglige kontingenter skal afskaffes/nedsættes (K, V, LA)
Før: Konservative gik til valg i 2015 på at afskaffe fradragsretten for faglige kontingenter, mens Venstre og Liberal Alliance ville begrænse fradragsretten.
Nu: Venstre har ændret kurs, og regeringen har ikke fremlagt planer om at ændre på fradragsretten for faglige kontingenter.

16. “One-in-one-out”-princip (K)
Før: Konservative ønskede et såkaldt “one-in-one-out”-princip, som betyder, at en national regel kun kan indføres, hvis en tilsvarende regel ophæves.
Nu: Der står ikke noget om “one-in-one-out”-princip i regeringsgrundlaget, og det er ikke noget regeringen har fremsat planer om at spille ud med.

17. Ferieloven skal afskaffes (LA)
Før: Inden Liberal Alliance gik i regering kaldte Liberal Alliances Joachim B. Olsen ferieloven for ”formynderisk” og krævede den afskaffet. Man gjorde det samtidig klart, at man var skeptisk over for ferielovsudvalgets forslag til ny ferielov.
Nu: Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil fremsætte et forslag til en nye ferielov, der er baseret på anbefalingerne fra Ferielovsudvalget.

18. Ny Bilka i Hjørring (V)
Før: Som et at de mere kuriøse valgløfter lovede Løkke på sin Facebook før valget i 2015 borgerne i Hjørring, at planloven ville blive ændret, så de kunne få en stor Bilka-butik.
Nu: Løkke-regeringen har fået vedtaget en ny planlov, som ikke er i nærheden af at give mulighed for en ny Bilka i Hjørring.

19. Afskaffelse af værnepligten (LA)
Før: Liberal Alliance ville før valget i 2015 have afskaffet værnepligten, og erstattet den med en værneret. Det fremgik af partiets 2025-plan.
Nu: Regeringen har ingenlunde signaleret, at værnepligten står over for at blive afskaffet.

20. Afskaf udligningsskatten på pensioner (LA)
Før: Liberal Alliance har længe krævet afskaffelse af udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Det krævede Liberal Alliance blandt andet som betaling for at droppe nedskæringer i boligydelse.
Nu: Der er ikke noget forslag fra regeringen om at fjerne udligningsskatten for pensionsudbetalinger.

21. Begrænsning af konfliktretten på arbejdsmarkedet (V)
Før: Venstre stillede forslag om at begrænse konfliktretten, så det ikke længere var muligt at lave konflikt over for en virksomhed, der allerede har tegnet en overenskomst.
Nu: Regeringen har ikke planer om at spille ud med forslag til at begrænse konfliktretten på arbejdsmarkedet.

22. Børnecheck skal omdannes til fradrag (LA)
Før: Liberal Alliance har ved flere lejligheder, blandt andet i partiets 2025-plan, talt for at omdanne børnechecken til et skattefradrag.
Nu: Regeringen har ingen planer om at omdanne børnechecken til et fradrag.

23. Indførelse af en grøn firmabilsskat (K)
Før: Konservative spillede i august 2016 ud med et forslag om, at der skal indføres en grøn firmabilsskat, så andelen af bilens værdi, der beskattes, gradueres efter bilens CO2-udledning per kilometer.
Nu: Forslaget er ikke en del af regeringsgrundlaget, og ser ikke ud til at komme til at indgå i regeringens udspil.

24. Licensen skal afskaffes (LA)
Før: Umiddelbart efter valget i 2015 blæste Liberal Alliance til kamp mod licensen hos Danmarks Radio, som skulle afskaffes og erstattes af et abonnement til DR’s tjenester.
Nu: Regeringsgrundlaget lægger op til at bevare licensen, dog i en nedsat form.

25. Fuld momsafløftning til hotel- og restaurationsbesøg (K)
Før: Konservative krævede forud for valget fuld momsafløftning for virksomheders udgifter til hotelovernatninger og restaurationsbesøg. Også Liberal Alliance har tidligere fremsat det forslag.
Nu: Regeringen har ikke fremlagt nogen forslag om at indføre fuld momsafløftning på hotelovernatninger og restaurationsbesøg.


placeholder

Annonce