28 forslag skal styrke beskæftigelsesindsatsen

Ny rapport fra Carsten Koch-udvalget kommer med anbefalinger til, hvordan indsatsen over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan styrkes.
Carsten Koch-udvalget præsenterede i dag sin anden og sidste rapport med forslag til, hvordan det danske beskæftigelsessystem kan styrkes.

Rapporten skal give bud på, hvordan beskæftigelsesindsats kan styrkes over for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. I målgruppen er over en halv million danskere på kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelser eller i ressourceforløb. Mange af dem har andre problemer end ledighed, fx psykisk sygdom eller en fysisk lidelse.

Udvalgets første rapport kom i februar 2014, og indeholdt forslag til forbedring af beskæftigelsesindsatsen over for de ledige dagpengemodtagere. Rapporten lå til grund for sidste sommers beskæftigelsesreform. Den gruppe, der er genstand for udvalgets første rapport, er altså typisk tættere på arbejdsmarkedet end den gruppe, som dagens rapport omhandler.

Kontanthjælpen skal sænkes med 130 kroner
Rapporten præsentere 28 forslag til, hvordan indsatsen over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan styrkes. Der lægges især op til en virksomhedsrettet indsats, hvor borgere får foden indenfor hos virksomheder gennem fx praktik eller løntilskud. Der skal også mere fokus på tværfaglighed, fx gennem øget mentorstøtte og ved at de ledige fremover udstyres med én plan, der går på tværs af de offentlige systemer.

Det forslag, der i dagens løb har tiltrukket sig mest opmærksomhed, handler om at skære i kontanthjælpen. Udvalget anbefaler, at kontanthjælpsmodtagere, der deltager i nytteindsats eller virksomhedspraktik, får et tillæg på 250 kroner om måneden. Tillægget finansieres ved en generel månedlig sænkelse af kontanthjælpen med 110 kroner om måneden for alle kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Pæn modtagelse i fagbevægelsen
Beskæftigelsesmininister Henrik Dam Kristensen (S) ” vil gerne takke ekspertgruppen for et grundigt arbejde med at udrede indsatsen for en stor og meget sammensat gruppe af borgere” og er ”enig med eksperterne i, at et vigtigt punkt i det videre arbejde skal være et større virksomhedsrettet fokus”. Han har dog ingen kommentarer til de konkrete forslag.

Fra fagbevægelsen er der både ros og forslag til forbedringer. I en fælles pressemeddelelse tager LO og FTF positivt imod udspillet, men efterlyser samtidig, at det bliver lettere at ansætte medarbejdere i fleksjob. Samtidig ønsker fagbevægelsen mere sikkerhed for, at løntilskudsordninger ikke fortrænger ansatte på ordinære vilkår.

Spørgsmålet er så, hvad rapporten skal bruges til. Regeringen har de seneste år gennemført reformer af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge, kontanthjælp og beskæftigelsessystem. Og ingen forventer, at der kommer nye større udspil fra regeringen på denne side af et valg. Det kan derfor have lange udsigter, før rapportens anbefalinger bliver omsat til politiske forslag.


placeholder

Annonce