3F: 100.000 lever i lastbiler eller chauffør-arbejdslejre

”Det skal være slut med slum-lejre a la Padborg”, siger Jan Villadsen fra 3F. Han appellerer til danske EU-politikere om at bakke op om den europæiske fagbevægelses forslag til vej-transportpakke, 'Fair Mobility'
Fagforbundet 3F appellerer til danske medlemmer af EU-Parlamentet om at bakke op om den europæiske fagbevægelses forslag til vej-transportpakke, "Fair Mobility". Det vil efter 3F's mening gøre en ende på chauffør-lejre a la den, der netop er blevet ryddet i Padborg ved den dansk-tyske grænse.

”Godt 100.000 chauffører fra ikke EU-lande som Usbekistan, Kasakhstan , Filippinerne, Sri Lanka lever i dag rundt omkring i EU i slum-lejre a la den, der netop er blevet lukket i Padborg. Alternativt lever de lige så usselt i lastbilerne. Det er noget svineri – og det skal stoppes,” siger formanden for 3F’s Transportgruppen, Jan Villadsen, til Netavisen Pio.

Villadsen og 3F retter en indtrængende appel til de danske EU-politikere:

Derfor appellerer vi til alle danske EU-politikere om at bakke op om ’Fair Molility’

”Derfor appellerer vi til alle danske EU-politikere om at bakke op om ’Fair Molility’, når der skal forhandles om en EU-vejtransportpakke i EU-Parlamentet. Følger man forslagene i 'Fair Mobility' vil det være slut med chauffør-lejrene,” mener Villadsen.

Socialdemokratiet, SF, de radikale og Folkebevægelsen mod EU bakker op om 'Fair Mobility'.

”Indtil videre har Dansk Folkeparti stemt imod. Det er vi meget skuffede over,” siger Villadsen, der understreger at Internationalt Transportarbejder-Forbund, ITF, også bakker op om ’Fair Mobility’.

Villadsen forklarer, at 'Fair Mobility' foreslår, at chaufførerne skal lønnes på EU-niveau:

”Enkelt fortalt er princippet, at hvis en 3. lande-chauffør kører på en rute mellem Danmark og Spanien, så skal han enten aflønnes dansk eller spansk. Det er sund fornuft. Lige nu er der godt 108.000 chauffører fra lande uden for EU, der kører rundt med gods i EU. Tallet stiger markant år for år. Alle tilladelserne til disse chauffører er givet i EU-østlande, især Polen, som har gjort den her chauffør-import til big business,” fortæller Villadsen.

3F: Danmark skal ikke følge Polen

Han mener, at Danmark netop ville blive en port til EU for lønmodtagere fra ikke-EU-lande – akkurat som Polen er det nu, hvis vi sænkede beløbsgrænsen for lønmodtagere fra ikke-EU-lande til 330.000 fra de nuværende 418.000 kroner – som regeringen netop ønsker det:

Polen er blevet porten til EU’s arbejdsmarked

”I Polen har man vedtaget, at man ikke vil have en beløbsgrænse, som vi heldigvis har i Danmark. Så i Polen importerer man bare løs af arbejdskraft fra ikke-EU-lande. Polen sender så de importerede chauffører videre til Vesteuropa. Chaufførerne arbejder jo ikke i Polen. Så når vi herhjemme diskuterer en nedsættelse af beløbsgrænsen, så synes jeg lige man skulle se til Polen. Polen er blevet porten til EU’s arbejdsmarked. Regeringen vil åbne en ny port her i Danmark. Det skal vi modsætte os. Godt at et bredt flertal har forhindret regeringen i det forehavende,” understreger Villadsen.

Fra fri bevægelighed til fair bevægelighed

Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard, er helt enig i, at 'Fair Mobility' kan løse problemerne på den korte bane:

Sådan at den frie bevægelighed ikke får forrang for lønmodtagernes grundlæggende rettigheder

"Men det grundlæggende problem er jo, at en ikke-EU-borger, der har opnået arbejdstilladelse i et EU-land - også har arbejdstilladelse i alle øvrige EU-lande. Det er den mekanisme, der dybest set muliggør "Filippiner-finten". Derfor skal vi have den frie bevægelighed reformeret i bredere forstand. På den lange bane ønsker vi den frie bevægelighed ændret sådan, at det også bliver 'Fair Bevægelighed '. Sådan at den frie bevægelighed ikke får forrang for lønmodtagernes grundlæggende rettigheder, arbejdsvilkår og lønninger. Det er det vi kalder en social protokol," siger Peter Hummelgaard til Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce