3F: Forhandlinger om ”Danmark kan mere” skal sikre mere trygt dagpengesystem

Lønsikringer i kraftig vækst: Antallet af lønmodtagere med lønsikring steget fra 88.000 til 400.000
Foto: Netavisen Pio/Tim Tørnqvist
Jobcenter
“Udviklingen viser desværre, hvor stort behovet er, for at Folketinget forbedrer trygheden i vores fælles dagpengesystem,” siger Eva Obdrup, forretningsfører for 3Fs A-kasse.

Hun henviser til at antallet af lønmodtagere, der har fundet det nødvendigt at tegne en individuel lønsikring, der topper dagpengene ved ledighed, er nærmest eksploderet: Fra 88.000 i 2010 til nu over 400.000:

udhuling af dagpengedækningen og stramning af reglerne øger utrygheden

“På trods af højkonjunktur og en relativt lav ledighed har nu over 400.000 danskere valgt en tillægsforsikring. Det viser med al tydelighed, at de seneste årtiers udhuling af dagpengedækningen og stramning af reglerne øger utrygheden blandt lønmodtagerne,” mener Eva Obdrup.

Skaber A- og B-hold

A-kasse-forretningsføreren advarer om, at udviklingen er med til at skabe et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet:

“Samtidig skaber det et A- og B-hold. A-holdet med lav ledighedsrisiko, lang uddannelse, lange opsigelsesvarsler og billig lønsikring. B-holdet med kortere uddannelse, relativt højere ledighedsrisiko og dyr lønsikring, hvis de overhovedet kan få den.”

“Det er et ødelæggende angreb på Danmarks meget fleksible og dynamiske arbejdsmarked, der er afgørende for konkurrenceevnen og til stor gavn både for virksomhederne og beskæftigelsen.”

Eva Obdrup understreger, at fleksibilitet og tryghed hører sammen:

Men fleksibilitet og tryghed hører sammen

“Det er relativt let at hyre og fyre medarbejdere, fordi dagpengene til gengæld skal sikre trygheden for lønmodtagerne i en ufrivillig ledighedsperiode. Men fleksibilitet og tryghed hører sammen.”

Eva Obdrup opfordrer på den baggrund S-regeringen og Folketingets partier til at sikre et mere trygt dagpengesystem under forhandlingerne om ”Danmark kan mere”-udspillet fra regeringen.

3F’s ønske-katalog

3F’s ønske-katalog ser således ud:

* øger dagpengedækningen,

* ændrer urimelige regler, der spænder ben for lediges ja til korttidsbeskæftigelse,

* gør et uddannelsesløft på 110 pct. af dagpengesatsen permanent, og

* sikrer øget tilslutning til det solidariske dagpengesystem ved at knytte et skattefradrag for lønforsikring til medlemskab en a-kasse.

Glem ikke de timelønnede

I forhold til regeringens udspil om et særligt beskæftigelsestillæg i de første tre måneder for nyledige på dagpenge, understreger Eva Obdrup, at politikerne skal passe på ikke at diskriminere timelønnede, der ofte har mere usikre ansættelsesvilkår og kan hjemsendes pga. materialemangel, vejrlig mv.

“Der er desværre ofte en tendens til, at politikere og centraladministrationen regelsætter ud fra funktionæransattes dagligdag og virkelighed.”

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Meget fornuftigt udspil fra 3F, synes jeg.

Fjern enhver mulighed for skattefradrag for lønsikring!

Annonce