3F-formand modtager nye dødstrusler og beskæftigelsesministeren kaldes i samråd

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er nu kaldt til samråd i sagen om farlige arbejdsforhold på Storstrømsbroen. 3F’s formand, Per Christensen, har modtaget endnu en dødstrussel, skrevet på en dansk motorvejsbro, og Folketinget har vedtaget omdiskuteret lov om fratagelse af danske fremmedkrigeres statsborgerskab uden rettergang. Her er torsdagens udgave af Nyhedsoverblikket Aktuelt.

 

Beskæftigelsesministeren kaldes i samråd om livsfarlige arbejdsforhold

Efter 68 reaktioner fra Arbejdstilsynet om farlige arbejdsforhold på Storstrømsbroen bliver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard nu kaldt i samråd.

Arbejdsforholdene på den nye Storstrømsbro er så farlige, at beskæftigelsesministeren må gribe ind og rette op på forholdene.

Det mener Enhedslistens arbejdsmiljøordfører Christian Juhl.

- Ministeren er nødt til at gribe ind, når forholdene er så uacceptable som på Storstrømsbroen. Det er ganske uacceptabelt at bygningsarbejdere skal risikere liv og helbred på store byggeprojekter, fordi entreprenører ikke magter at planlægge arbejdet, så det kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, siger Christian Juhl.

placeholder

Det er især risikoen for at falde i døden fra høje arbejdsplatforme, som Arbejdstilsynet har slået ned på.

De ansatte på byggepladsen har også været i fare for at blive spiddet af armeringsjern og blive kørt over af store byggemaskiner.

Læs mere her

 

Krav fra Enhedslisten: en milliard til psykiatrien på finansloven

Støttepartiet Enhedslisten kræver en milliard kroner til psykiatrien på finansloven, som skal gå til blandt andet gratis tandlæge til socialt udsatte, pladsgaranti på krisecentre og forbedringer for handicappede.

»Psykiatrien skal på finansloven. Det er et af de områder af vores velfærdssamfund, som har været allermest forsømt, det er nogle af de mennesker, der har det sværest«, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) før dagens forhandlinger om finansloven for næste år.

placeholder

Som finansiering har Enhedslisten selv fremlagt et forslag til finanslov med skat for folk i toppen af samfundet. For eksempel øget skat på kapital- og aktieindkomst samt en bankskat.

Socialdemokratiet har tidligere foreslået at sikre gratis tandpleje til nogle af samfundets mest udsatte. Partiet har dog endnu ikke defineret, hvilke socialt udsatte der skal være omfattet af gratis tandpleje.

Læs mere her

 

Lov vedtaget: Danske fremmedkrigere kan nu få frataget statsborgerskab

En omstridt hastelov om fratagelse af statsborgerskabet fra danske fremmedkrigere er torsdag blev vedtaget af et flertal i Folketinget.

Loven skal primært ramme danske fremmedkrigere, som kæmper for den militante bevægelse Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Med vedtagelsen bliver det dermed muligt for udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) at fratage danske fremmedkrigere deres statsborgerskab. Endda uden rettergang.

Under førstebehandlingen af lovforslaget onsdag kom det frem, at der er et flertal for at lade lovændringen ledsage af en såkaldt solnedgangsklausul.

Det betyder, at der er en udløbsdato, og det vil sige, at loven skal vedtages igen inden sommeren 2021.

Læs mere her

 

Folketinget bakker op om nyt militært bidrag til Sahelregionen

Regeringen har i dag fået Folketingets samtykke til at udsende nye militære bidrag til den konfliktprægede Sahelregion.

Udenrigsminister Jeppe Kofod:

"Det er afgørende for Danmarks sikkerhed, at vi bidrager til stabiliteten i Europas nærområde. Terrorisme og ustabilitet i Sahel er en trussel imod vores fælles sikkerhed. I dag har regeringen fået bred opbakning fra Folketinget til at styrke Danmarks militære indsats i regionen. Det styrkede engagement går hånd i hånd med vores i forvejen stærke stabiliserings- og udviklingsindsats."

De nye danske bidrag til Sahelregionen består af bidrag til både FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA, samt til den franskledede anti-terror mission i Sahel, Operation Barkhane.

Læs mere her

 

3F-formand Per Christensen modtager endnu en dødstrussel

Denne gang er det sket ved Avedøre udenfor København, hvor der på en motorvejsbro natten til onsdag blev spraymalet: '3F Chr. Jeg dræber dig'.

Det er tredje gang inden for kort tid, at Per Christensen og ansatte i 3F udsættes for trusler på livet. Truslerne er meldt til politiet, og forbundet har skærpet sikkerheden omkring forbundshuset i København.

placeholder

- Vi tager det alvorligt og rådfører os med politiet om, hvordan vi skal håndtere sagen. Det siger sig selv, at det er meget ubehageligt for alle, siger Per Christensen til A4 Nu.

- Jeg er først og fremmest vred og ked af, at mine kolleger også har været udsat for trusler, og vi har selvfølgelig skærpet sikkerheden. Det er klart, at alle ansatte og tillidsfolk opfordres til at være særlig opmærksomme på mistænkelig adfærd. Det et helt igennem uacceptabelt, hvis fagligt aktive skal kigge sig over skulderen, når de repræsenterer deres kolleger, siger Per Christensen.

Læs mere her

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Mathias Bøgild er podcast-student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mette Frederiksen er den bedste statsminister
Danmark har haft siden Harald Blåtand

Annonce