3F i infight med De Radikale: Nej til mere udenlandsk arbejdskraft

Radikale Venstre kræver øget udenlandsk arbejdskraft på finansloven. 3F kritiserer, og regeringen afviser.
Det var en skuffet Morten Østergaard (RV), der kunne notere sig, at der ikke stod noget om øget udenlandsk arbejdskraft, da finansminister Nicolai Wammen (S) fremlagde regeringens finanslovsudspil.

Dagbladet Børsen kræver Radikale Venstres politiske leder, at der åbnes op for øget import af udenlandsk arbejdskraft allerede i den første finanslov.

Han henviser til det såkaldte forståelsespapir, som blev indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, hvor der står, at mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft skal sikre, at virksomheder, ”der har en konkret mangel på arbejdskraft, på minimum faglært niveau, hurtigt og ubureaukratisk kan tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft”.

3F: Vi løser det herhjemme

Hos Danmarks største fagforening, 3F, ser man ikke overraskende skeptisk på yderligere import af arbejdskraft fra ikke-EU-lande som løsning på eventuelle rekrutteringsudfordringer.

3F’s forbundssekretær, Søren Heisel, mener i stedet, at udfordringerne bør løses med opkvalificering af ledige, flere praktikpladser til unge og en særlig indsats over for unge, der hverken er i job eller under uddannelse. Det skriver han i et debatindlæg bragt i Altinget.

Han kritiserer samtidig Radikale Venstre for at have et ensidigt fokus på at sænke den såkaldte beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft – grænsen for hvad man som udenlandsk arbejdstager fra et ikke-EU-land minimim skal tjene for at komme til Danmark og arbejde. Den nuværende beløbsgrænse ligger på 427.000 kr. (inkl. pension og feriepenge).

Vi kan slet ikke se, hvordan Radikales forslag om en nedsættelse af beløbsgrænsen skulle kunne løse noget som helst

”Vi er af den opfattelse, at rekrutteringsudfordringerne ikke er større, end at de kan løses med den hjemlige arbejdskraft – og vi kan slet ikke se, hvordan Radikales forslag om en ensidig nedsættelse af beløbsgrænsen for import af arbejdskraft til 325.000 kroner om året skulle kunne løse noget som helst,” skriver Søren Heisel.

Han opfordrer til at forholde sig til fakta og kritiserer De Radikale for at tage udgangspunkt i følelser og ”tilfældige tilbagemeldinger fra enkeltstående arbejdsgivere”.

Han fremsætter i den forbindelse en række spørgsmål, som han mener, at politisk leder for Radikale Venstre, Morten Østergaard, bør svare på i diskussionen om øget udenlandsk arbejdskraft.

Søren Heisel efterlyser svar på, hvilken betydning det vil få for ledige danskere, hvis man sænker beløbsgrænsen og åbner op for mere udenlandsk arbejdskraft. Og han udtrykker bekymring for, at det kan medføre forringelser af overenskomster, herunder løn- og arbejdsvilkår.

placeholder

Radikale: Udenlandsk arbejdskraft er godt for danskerne

Som svar på tiltale har Morten Østergaard sendt sin beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, i byen med et indlæg i Altinget, der skal svare på kritikken fra 3F.

Hun mener ikke, at der er noget, som tyder på, at beløbsordningen skulle gøre det sværere for ledige danskere at komme i beskæftigelse, eller at mere udenlandsk arbejdskraft skulle tage job fra danske lønmodtagere.

Samira Nawa henviser i sit indlæg til en analyse fra Dansk Industri, som viser, ”at en reduktion af beløbsgrænsen vil øge arbejdsstyrken med cirka 10.000 personer og dermed sikre ekstra indtægter til staten for to milliarder kroner”.

Hun mener, at 3F med sin modstand mod at nedsætte beløbsgrænsen modarbejder muligheden for at kunne styrke velfærden.

Det er altså to milliarder kroner, som vi kan bruge til at investere i vores velfærd

”Det er altså to milliarder kroner, som vi kan bruge til at investere i vores velfærd. I daginstitutioner, skoler og ældrepleje,” skriver hun og tilføjer:

”Det er også penge, som vi kan bruge til at investere i efter- og videreuddannelse til alle danskere. For det at hente mere udenlandsk arbejdskraft og samtidig opkvalificere og efteruddanne almindelige danskere er ikke hinandens modsætninger. Vi kan sagtens gøre begge dele samtidig.”

At reducere beløbsgrænsen til 325.000 kr. vil dermed komme alle danskere til gode, fordi øget udenlandsk arbejdskraft giver penge til at styrke velfærden, hvilket også bør være i 3F’s interesse, påpeger hun.

placeholder

Hummelgaard afviser krav fra De Radikale

Arbejdsmarkedets parter – Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) – har anmodet regeringen om ikke at fremlægge lovforslag eller tage initiativer, som kan forstyrre de forestående overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Det skriver Berlingske.

Derfor afviser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kravet fra Radikale Venstre om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger.

”Når det gælder diskussioner om at sænke beløbsgrænsen og åbne for billig arbejdskraft udefra, må vi respektere, at der nu begynder et overenskomstforløb,” siger Peter Hummelgaard til Berlingske.

Han henviser desuden til, at regeringen af samme årsag har udskudt sine drøftelser med arbejdsmarkedets parter om at indføre en ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte og dem, som har været længst på arbejdsmarkedet.

Hvis arbejdsgiverne vil åbne sluserne, så man kan rekruttere billig arbejdskraft til ufaglært arbejde, så er jeg principielt modstander af det

Hummelgaard åbner dog op for, at man i forbindelse med en finanslovsaftale kan fjerne bureaukrati og regler, der er til gene i forhold til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Om den analyse fra Dansk Industri, som den radikale beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, henviser til, siger han til Berlingske:

”Hvis arbejdsgiverne vil åbne sluserne, så man kan rekruttere billig arbejdskraft til ufaglært arbejde fra lande uden for EU, så er jeg grundlæggende og principielt modstander af det, ikke mindst fordi der stadig er omkring 18 millioner arbejdsløse i EU. Men endnu vigtigere fordi vi fortsat har rigtigt mange ledige – på dagpenge og jobparate og aktivitetsparate på kontanthjælp – som vi bør bruge al vores energi på at få i gang.”

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce