Annonce

3F kalder til kamp mod de gule og høj pensionsalder

En historisk beslutning, kamp mod de gule, tidligere pension og velfærdsforliget til eftersyn. Sådan lyder overskrifterne fra 3F’s kongres.
Mere end 700 medlemmer af 3F har siden lørdag – til og med torsdag – været samlet i Aalborg, hvor der blev afholdt kongres i Danmarks største fagforening.

Det er den femte ordinære kongres efter fusionen mellem Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) i 2005.

Kongressen afholdes hvert tredje år og er den øverste myndighed i hele organisationen.

11 udsolgte hoteller, 5.200 hotelovernatninger, 1 ton kartofler, 6 kilometer duge og 90 islagkager.

Det er de tørre tal fra 3F’s kongres i Aalborg, oplyser pressechef i Aalborg Kongres & Kultur Center, Susanne Kabel, til Fagbladet 3F.

Netavisen Pio giver dig det forkromede overblik med en række nedslag fra 3F’s kongres.

3F-formand: Vi skal gå hårdere til de gule

Traditionen tro aflagde 3F’s forbundsformand sin beretning til de 729 delegerede. Her kaldte forbundsformand Per Christensen til kamp mod de gule fagforeninger og lagde samtidig op til en revidering af strategien over for netop de gule fagforeninger – eller ”fagforretninger” som 3F ynder at kalde dem.

De skal afsløres for det, de er: Forretninger uden varer på hylden

”Vi skal have en strategi, der gør det klart for danskerne, hvad de får hos, og hvad de får hos de gule fagforeninger – eller navnlig ikke får. De skal afsløres for det, de er: Forretninger uden varer på hylden,” sagde Per Christensen i sin beretning ifølge Fagbladet 3F.

Han mener, at 3F er gået for stille med dørene.

”Når de gule – såkaldte – fagforeninger får medlemmer, er det også, fordi vi ikke har været dygtige nok til at forklare om de sejre, som vi – I på arbejdspladserne og i afdelingerne – hiver hjem hver dag. Til at forklare at det er os med overenskomsterne. Ikke de gule. At det er os, der har fået uddannelse, frit valg og pension på bordet. Ikke de gule. At det er os, der kæmper mod social dumping og afslører bagmændene. Ikke de gule,” lød det fra Per Christensen.

Den meget omtalte sag fra Københavns Lufthavn, hvor en vikar blev truet til at melde sig ind i 3F, fik også et par ord med på vejen i Per Christensens beretning.

Ifølge Fagbladet 3F smed forbundsforbunden sit talepapir og gav sit spontane syn på lufthavnssagen:

”At erkende egne fejl og tage konsekvenserne af det. Så er man i min bog et mandfolk,” sagde Per Christensen, da han aflagde beretning lørdag.

At erkende egne fejl og tage konsekvenserne af det. Så er man i min bog et mandfolk

Tidligere samme dag stod den nu tidligere næstformand for bagageportørerne i SAS Ground Handling, Michael ”Pyrus” Marstrand, frem og erkendte, at han havde ”tabt sutten” og ”var gået langt over stregen”.

placeholder

3F til Christiansborg: Velfærdsforliget skal til eftersyn

Tidligere folkepension og værdig tilbagetrækning var et stort tema både op til og under valgkampen.

Mandag var 3F’s faglige og politiske grundlag på dagsordenen, og her var det såkaldte velfærdsforlig genstand for stor debat. Det skriver Fagbladet 3F.

Velfærdsforliget siger, at efterløns- og pensionsalderen skal stige i takt med befolkningens levealder. Det betyder, at unge i 20-årsalderen først kan gå på pension, når de er et stykke oppe i 70’erne.

Et forslag om at opsige velfærdsforliget blev droppet, da de delegerede skulle behandle forbundets faglige og politiske grundlag. Til gengæld vedtog kongressen enstemmigt et ændringsforslag om, at Folketinget skal kigge velfærdsforliget efter i sømmene.

Kongressen måtte suspenderes i 20 minutter

Forudsætningerne for velfærdsforliget holder ikke, ”da efterlønnen de facto er afskaffet,” stod der bl.a. i ændringsforslaget, skriver Fagbladet 3F.

Dermed ønsker fagforbundet at sende et klart signal til politikerne på Christiansborg om, at den planlagte stigning i pensionsalderen i 2035 skal justeres.

Kongressen måtte suspenderes i 20 minutter, så 3F’s hovedbestyrelse kunne mødes og diskutere ændringsforslaget, som var stillet af 3F Rymarken, 3F BJMF og 3F Kastrup.

Efter de 20 minutter kunne forbundsformand Per Christensen meddele, at en enig hovedbestyrelse bakkede op om ændringsforslaget. Det førte til stående klapsalver i salen, skriver Fagbladet 3F.

Netop velfærdsforliget fik også et par ord med på vejen i forbundsformandens replik efter syv timers debat. Han var glad for, at forslaget om at opsige velfærdsforliget ikke endte med at blive stemt igennem:

Vi skal tænke os rigtig godt om

”I har min store støtte til hele diskussionen om at kigge på tilbagetrækningsalderen. Men vi skal tænke os rigtig godt om. For hvis vi opsiger velfærdsforliget, mangler der altså 37 milliarder kroner i statskassen. Det svarer til at fyre 72.500 pædagoger eller 52.000 sygeplejersker for at få balance i regnskabet,” sagde Per Christensen ifølge Fagbladet 3F.

Velfærdsaftalen blev indgået i 2006 i et bredt forlig mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Minister: Kedelig beslutning på 3F-kongres

I programmet ”Følg pengene” på P1 udtrykte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard onsdag ærgrelse over det ændringsforslag, der blev vedtaget på 3F’s kongres.

Der skete jo det kedelige, at et flertal på 3F’s kongres besluttede, at man nu ikke længere bakker op om velfærdsforliget

”Jeg skal jo ikke blande mig i, hvad de vedtager på 3F’s kongres, men der skete jo det kedelige, men sådan set også næsten forudsigelige, at et flertal på 3F’s kongres besluttede, at man nu ikke længere bakker op om velfærdsforliget. Det gør vi i Socialdemokratiet. Vi er varme tilhængere af velfærdsforliget i den forstand, at det har været en god måde at sikre, at vi i fremtiden også har økonomi til rådighed for at investere i vores velfærdssamfund,” sagde Peter Hummelgaard til P1, men tilføjede dog om forliget:

”Det, vi til gengæld ikke har taget højde for i det velfærdsforlig, er vores meget forskellige arbejdsliv, og hvornår vi begynder vores arbejdsliv. Hvis der skal sikres en bred folkelig opbakning og holdbarhed bag velfærdsforliget, så kræver det også, at vi tager sigte på og tager højde for, at vi har haft forskellige arbejdsliv, og dermed at nogle får lov til at træde tilbage tidligere end andre.”

Historisk ændring: Arbejdsløse kan nu optages

På kongressen vedtog de delegerede også at åbne fagforeningen op for arbejdsløse. Også her var 3F Kastrup blandt de fem forslagsstillere.

Forslaget gik i sin enkelthed ud på, at 3F’s lokalafdelinger ikke kun – som hidtil – skulle optage beskæftigede, men at man også skulle have mulighed for at optage ledige inden for 3F’s faglige områder.

Et forslag, som hovedbestyrelsen viste opbakning til med begrundelsen om, at det var en ulogisk praksis, at man som arbejdssøgende inden for 3F’s fagområde ikke kunne blive medlem af det fagforbund, som dækkede det. Ændringen omfatter også unge uddannelsessøgende.

”I fremtiden kan vi optage arbejdsløse og andre, der har en uddannelse, joberfaring eller er uddannelsessøgende inden for 3F’s faglige områder,” sagde 3F’s næstformand, Tina Christensen, ifølge Fagbladet 3F.

Det er første gang nogensinde, at arbejdsløse med uddannelsesbaggrund eller tidligere erhvervserfaring inden for 3F’s fagområder kan blive optaget som medlem af forbundet.

Statsministeren: Jeg indfører en ret til tidlig pension

Torsdag gæstede Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, 3F’s kongres i Aalborg, som også er hendes hjemby.

I forrige weekend stod hun på talerstolen i selvsamme bygning, da hendes parti var samlet til den årlige kongres i Socialdemokratiet. Her lovede Mette Frederiksen, at det nok skulle blive Arnes tur.

Det løfte gentog hun over for de mere end 700 delegerede 3F’ere på kongressens sidste dag.

Jeg har tænkt mig at gennemføre en ret til tidlig pension

”Jeg har tænkt mig at gennemføre en ret til tidlig pension. Jeg siger ikke, at det er nemt, og der kommer heller ikke en endelig model i dag,” sagde Mette Frederiksen ifølge Fagbladet 3F og roste i samme omfang 3F for at have rykket dagsordenen om pension og nedslidning ind på Christiansborg.

I januar fremlagde Socialdemokratiet et udspil om en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte og dem, der har været længst på arbejdsmarkedet.

Siden da har spørgsmålet om tidligere pensionsalder været et stort emne både før, under og efter det seneste folketingsvalg.

Mette Frederiksen har da også gjort det til et erklæret mål og en absolut mærkesag for sin regering.

Endnu foreligger der ikke nogen konkret model. Den endelige model skal udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, har Mette Frederiksen flere gange fastslået.

Hun appellerede dog de delgerede om at væbne sig med tålmodighed:

”Hvis vi vil lave det som en rettighed, der bygger på det arbejdsliv, man har haft, så tager det tid. I skal inddrages i det arbejde.”

I maj – kort før folketingsvalget – indgik den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om seniorpension.

Alligevel regner Mette Frederiksen med, at et flertal i Folketinget vil vedtage en model, hvor tidligere pension bliver en egentlig ret:

”For når Folketinget nemt kunne forringe efterlønnen, mener jeg også, at de med lethed kan indføre ret til tidlig pension,” lød det fra statsminister Mette Frederiksen ifølge Fagbladet 3F.

placeholder

Også formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, roste 3F for at have sat pensionsalder og tilbagetrækning på den politiske dagsorden, da hun gæstede 3F’s kongres.

I sin tale fandt hun også tid til at sende en hilsen til den socialdemokratiske regering.

Vi har fået en mere lønmodtagervenlig regering

”Vi har fået en mere lønmodtagervenlig regering, som vil bekæmpe fattigdom og ulighed og sørge for tidligere pension til de nedslidte – dem der har knoklet et helt langt arbejdsliv, og som har brug for at kunne trække sig tilbage uden at stå med hatten i hånden,” sagde FH-formand Lizette Risgaard ifølge Fagbladet 3F.

placeholder

Forbundsformanden for 3F hedder fortsat Per Christensen, ligesom også den øvrige forbundsledelse blev genvalgt.

Således blev Tina Christensen genvalgt som næstformand, mens Søren Heisel og Henning Overgaard blev genvalgt som forbundssekretærer. Posten som hovedkasserer i 3F bestrides fortsat af Ulla Sørensen.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet