3F og Dansk Metal: Ufaglærte taber på tvungen pensionsordning

De højtuddannede vinder, når midlerne fra ATP udbetales. Folk på kontanthjælp og dagpenge tvinges fra næste år til betale til ordningen
Den obligatoriske pensionsordning, ATP, er en meget bedre forretning for akademikeren end for den ufaglærte og faglærte.

Ordningen tager nemlig ikke hensyn til, at den højtuddannede lever længere end fabriksarbejderen.

Det er uhensigtsmæssigt for den store gruppe i befolkningen, og i særdeleshed for vores medlemmer

Det socialt skæve i ATP-ordningen bliver endnu mere problematisk i fremtiden, fordi folk på overførselsindkomst fra 2020 også tvinges til indbetale til ATP, mener 3F og Dansk Metal:

“Det er uhensigtsmæssigt for den store gruppe i befolkningen, og i særdeleshed for vores medlemmer, som ofte har perioder med sæsonledighed og hyppige jobskifte, men som fortsat er tilknyttet den samme arbejdsmarkedets pensionsordning,” lyder kritikken i et fælles høringssvar til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Aftalt med Dansk Folkeparti

Når mennesker på overførselsindkomst fra 2020 også tvinges til at betale til ATP, så skyldes det en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven for 2019.

Her aftalte man at afskaffe den såkaldte satspuljeregulering for pensionister, så deres indkomst igen stiger i takt med det øvrige samfund.

De øvrige grupper på overførselsindkomst  - som eksempelvis førtidspensionister og dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere - tvinges i fremtiden til at spare op til pensionen gennem ATP.

Man vurderer, at det drejer sig om 750.000 borgere i alderen 25-59 år.
 

Akademikeren har flere år på pension

Det afgørende spørgsmål er, hvor mange år man har tilbage at leve i efter pensionsalderen. Som ATP-opsparer får man nemlig den samme ydelse hver måned udregnet på baggrund af den gennemsnitlige levealder for alle indbetalere.

I ATP skal vores medlemmer dele restlevetidsforventninger med grupper, der har udsigt til at leve noget længere end fx industriarbejdere

På den måde er rengøringsassistenten tvunget til at betale for akademikerens ekstra leveår på pension, hvis man i perioder er ramt af ledighed, lyder fagforbundenes anke:  

”I ATP skal vores medlemmer dele restlevetidsforventninger med grupper, der har udsigt til at leve noget længere end fx industriarbejdere, bygningsarbejdere, chauffører, rengøringsassistenter eller førtidspensionister – og deres pensionsbidrag kommer dermed til at betale for bl.a akademikeres længere pensionisttilværelse,” lyder det i 3F’s og Dansk Metals fælles høringssvar.

Lavtuddannede mænd lever seks år kortere

En højtuddannet mand lever tre et halvt år længere end en ufaglært mand. Den højest lønnede fjerdedel af danske mænd lever seks år længere end den lavest uddannede fjerdedel. Det viser Finansministeriets beregninger.

Derfor støtter den adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, 3F’s og Dansk Metals kritik af ATP-ordningen. Ifølge Finans.dk mener Möger Pedersen, at forskellen i levetid gør ATP til en skidt ordning for de ufaglærte og faglærte.

Jeg synes dog, at det er stærkt kritisabelt, at man stadig fodrer hunden med sin egen hale og udhuler overførselsindkomsterne med den tvungne indbetaling

Fodrer hunden med sin egen hale

Den tvungne pensionsopsparing for dem på overførselsindkomster er tidligere blevet kritiseret af formanden for Rådet for Social Udsatte, Jann Sjursen:

“Det er såre fornuftigt, at lave en pensionsopsparing for mennesker på overførselsindkomst. Jeg synes dog, at det er stærkt kritisabelt, at man stadig fodrer hunden med sin egen hale og udhuler overførselsindkomsterne med den tvungne indbetaling. Der synes jeg, at staten skulle have lagt oven i - det havde været ret og rimeligt,” sagde Sjursen til Netavisen Pio i forbindelse med regeringens og Dansk Folkepartis ændring af ordningen.

Sarah Scheer er journalist på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook