3F: Social dumping er et virkeligt problem

Det kan godt være, at østeuropæere gerne vil arbejde på danske vilkår. Men virkeligheden dokumenterer, at det alt for ofte ikke er tilfældet.
Social dumping er ikke en følelsesmæssig diskussion, men et både virkeligt og veldokumenteret problem, der presser løn- og arbejdsvilkår for særligt ufaglærte danske lønmodtagere. Det siger forbundssekretær Henning Josefsen Overgaard fra fagbundet 3F, i en kommentar til den polske ambassadør i Danmark Henryka Mościcka-Dendys.

Den polske ambassadør mener nemlig, at debatten om social dumping i Danmark er blevet fordrejet til en ”følelsesmæssig diskussion”.

“Vi deltager aktivt i diskussionen om den “såkaldte sociale dumping” på europæisk niveau. Det siger jeg, fordi vi ikke mener, at det rigtigt er et fænomen, der findes. Vi mener, at det snarere er en følelsesmæssig diskussion,” sagde Henryka Mościcka-Dendys forleden i et interview med Netavisen Pio.

Ambassadøren mener, at de polske arbejdere bliver fremstillet som nogle, der ikke bidrager. Og hun fortæller, at de polske arbejdere bare gerne vil behandles som danske lønmodtagere.

”De vil gerne opfylde alle danske krav og vil ikke misbruge systemet. Tværtimod. De vil bare have samme behandling som danskere. De forsøger ikke at udkonkurrere danske lønmodtagere. De udfylder et hul i arbejdsmarkedet, som ikke ville kunne blive udfyldt af danskere,” sagde hun.

3F: Østeuropæere udfylder en vigtig rolle
Men den udlægning er Fagforbundet 3F absolut ikke enig i. Det kan godt være, at den enkelte medarbejder gerne vil behandles på lige vilkår, men det er langt fra altid tilfældet, at det sker.

Det siger Henning Josefsen Overgaard, der arbejder med konsekvenserne af social dumping. Han ser dagligt, hvordan danske virksomheder tilbyder østeuropæiske medarbejdere løn- og arbejdsvilkår, som er langt fra dem, som de tilbyder danske medarbejder.

”Til at begynde med vil jeg gerne understrege, at vi i 3F hilser både polske og andre udenlandske kolleger velkommen på det danske arbejdsmarked, hvor de er med til at supplerer de steder og brancher, hvor der mangler arbejdskraft. De skal være meget velkomne, hvis bare det sker på danske løn- og arbejdsmarkedsvilkår,” siger han til Netavisen Pio.

Problemet er bare, at virkeligheden er meget langt fra danske løn- og arbejdsvilkår.

”Fire ud af fem østarbejdere i Danmark arbejder inden for 3Fs områder, særligt indenfor landbrug, gartneri, transport, rengøring og byggeri, og i de brancher er der adskillige eksempler på, hvordan social dumping foregår i praksis. Vi ser det blandt andet blandt de østeuropæiske chauffører, som i gennemsnit opholder sig syv uger i lastbilen og ikke er sammen med deres familie. Og i byggeriet, hvor østeuropæiske bygningsarbejdere, arbejder for kun 80 kroner i timen, i 54 timer i gennemsnit om ugen, uden hverken overarbejdsbetaling eller feriepenge,” fortæller han.

Det er desuden sjældent at de udenlandske lønmodtagere arbejder på en dansk overenskomst. Ifølge 3F's tal er det kun 25 procent af de udenlandske lønmodtagere, der omfattet af en dansk overenskomst. Det tilsvarende tal for danskere er omkring 83 procent.

Virksomhederne er problemet
Henning Josefsen Overgaard forstår egentlig godt, at den polske ambassadør gerne vil forsvare sine landsmænd.  I debatten kommer det ofte til at fremstå, som om det er udlændinge i almindelighed – og polakker i særdeleshed - som er problemet.

”Jeg vil egentlig gerne rose den polske ambassadør for at engagere sig i denne debat på vegne af sine landsmænd, som jo bare gerne vil arbejde. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det ikke er de polske arbejdere i Danmark, som vi i 3F tager afstand fra, men de skruppelløse bagmænd som udnytter og underbetaler dem,” siger han.

At problemet med social dumping ikke bare befinder sig på det følelsesmæssige plan, understreges ifølge Henning Josefsen Overgaard også af tal fra myndighederne, som skal kontrollere virksomhederne.

”Ser man på det myndighedsarbejde som Arbejdstilsynet og Skat har lavet, så er der blevet sendt regninger til dumping-firmaer for over 900 millioner kroner for snyd med skat og moms, eller for medarbejdere som har været registreret som selvstændige, selvom de reelt var lønmodtagere,” siger han og fortæller, at det ikke kun er løn- og ansættelsesforhold som der er problemer med, men i høj grad også arbejdsmiljøet, som presses.

”Arbejdstilsynet har ført tilsyn med 13.000 udenlandske virksomheder, hvor mere end hver anden virksomhed fik en reaktion fra Arbejdstilsynet. 75 procent af Arbejdstilsynets reaktioner var alvorlige brud på arbejdsmiljøloven," slutter han.

Tal fra Beskæftigelsesminisiteriet viser, at der i 2016 arbejdede cirka 120.000 østeuropæere i Danmark, heraf knap 50.000 fra Polen, 30.000 fra Rumænien og 15.000 fra Litauen. De fleste, knap 30.000, var ansat i rengøringsbranchen, mens der var knap 20.000 var ansat i henholdsvis landbrug, industri og i byggeriet.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce