3F: Stadig ingen stor og udbredt mangel på arbejdskraft

Ny rekrutteringsundersøgelse viser, at otte ud af ti opslåede stillinger besættes uden problemer
Beskæftigelsesministeriet har tirsdag offentliggjort en analyse, der belyser rekrutteringsproblemer på det danske arbejdsmarked.

Undersøgelsen viser, at otte ud af opslåede ti stillinger besættes uden problemer. Yderligere en ud af ti besættes med en anden type arbejdskraft end først ønsket. Så alt i alt besættes ni ud af ti stillinger.

Hos fagforbundet 3F hæfter man sig ved, at andelen af forgæves rekrutteringer ifølge analysen dermed ligger på et stort set uændret niveau – dog med en svagt faldende tendens.

Der er langt op til niveauet i 2007, hvor andelen af forgæves rekrutteringer var dobbelt så høj, påpeger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F:

”Vi har set en svag stigende tendens over de seneste otte måneder, hvilket ikke matcher arbejdsgivernes og regeringens påstande om store og stigende problemer med mangel på arbejdskraft,” siger Søren Heisel, ifølge en pressemeddelelse.

100.000 ledige – 10.000 mangler praktikplads

Siden 2014 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med mere end 200.000 personer. Det er svært at se, at det er foreneligt med en massiv mangel på kvalificeret arbejdskraft, lyder det fra 3F:

”Det er helt naturligt, at presset på arbejdsmarkedet stiger i takt med, at det går bedre og bedre i dansk økonomi. Men grundlæggende er rekrutteringsudfordringerne ikke steget meget i de senere år, set i lyset af hvor kraftigt beskæftigelsen er steget,” påpeger Søren Heisel.

Han minder samtidig arbejdsgiverne om, at der stadig er 100.000 ledige i Danmark, at ca. 10.000 unge står uden en praktikplads, og at der en arbejdskraftreserve i det øvrige EU på næsten 16 mio.:

”Det burde ikke være vanskeligt for virksomhederne at rekruttere syd- eller østeuropæere,” understreger Søren Heisel.

Hvad har arbejdsgiverne gjort?

Hos 3F ærgrer man sig over, at den nye analyse ikke belyser, hvad virksomhederne konkret har gjort for at rekruttere nye medarbejdere:

Det er for let bare at sige, at der mangler kvalificeret arbejdskraft, hvis arbejdsgiverne ikke selv gør nok

”Vi er lidt ærgerlige over, at man i STARs nye rekrutteringsundersøgelse ikke kan se, hvad virksomhederne selv har gjort for at rekruttere – for det kunne man tidligere. Det er for let bare at sige, at der mangler kvalificeret arbejdskraft, hvis arbejdsgiverne ikke selv gør nok,” siger Søren Heisel.

Han påpeger, at man fra tidligere undersøgelser ved, at op mod 40 pct. af virksomheder med rekrutteringsudfordringer selv tilkendegiver, at de kunne have gjort mere. Og en særkørsel fra STAR viser, at kun godt en pct. af virksomhederne både har slået stillingerne op og henvendt sig i både fagforening og jobcenter.

Minister: Arbejdsmarkedet ”brandvarmt”

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ser tallene fra analysen som en bekræftelse på, at arbejdsmarkedet stadig er ”brandvarmt”:

”De her tal vidner om, at arbejdsmarkedet stadig er brandvarmt, og at mange virksomheder desværre ikke kan få de hænder, de har brug for. Det er jo glædeligt, at ledigheden er lav, men flaskehalse på arbejdsmarkedet tror jeg, at vi alle er enige om, er særdeles problematisk. Derfor undrer det mig også, at Socialdemokratiet, på flere punkter blokerer for at gøre det lettere at rekruttere dygtige udlændinge. Fx er de imod at sænke beløbsgrænsen og at udvide positivlisten, hvilket ellers ville kunne hjælpe de virksomheder, der her og nu har brug for fx faglærte medarbejdere,” siger Troels Lund Poulsen ifølge en pressemeddelelse.

Hver eneste gang vi må opgive at besætte en stilling, er det et nederlag for det danske arbejdsmarked

Heller ikke hos Dansk Arbejdsgiverforening kan man i analysen se noget at glæde sig over:

”Hver eneste gang vi må opgive at besætte en stilling, er det et nederlag for det danske arbejdsmarked. Her står vi altså med 35.000 nederlag. Når en rekruttering slår fejl, så koster det ikke bare for de enkelte virksomheder. Det koster for statskassen, og det koster for de danskere, der potentielt kunne have fået et nyt job,” siger Erik E. Simonsen, underdirektør i DA.

Analysen er lavet af Højbjerre Brauer Schultz for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce