Annonce

3F til Bøfhus-medarbejdere: Vi gør alt hvad vi kan for en finde en løsning

Uorganiserede unge medarbejdere holdt torsdag første dialogmøde med 3F: Har ikke råd til tandlæge, kiropraktor og er flyttet hjem til far og mor
Torsdag var der for første gang dialog mellem de tilbageblevne uorganiserede medarbejdere på Jensens Bøfhus og fagforbundet 3F. Mødet foregik via Zoom.

Under mødet fik de unge medarbejdere mulighed for at fortælle fagforbundet 3F om deres aktuelle situation.

Fra forbundet deltog Tina Møller Madsen, gruppeformand, 3F Privat Service, Hotel og Restauration:

”Jeg vidste jo godt, at fordi Jensens Bøfhus A/S har startet en konflikt, så kan medarbejderne ikke få lønkompensation. Staten må ikke støtte arbejdsgivere, der har indledt en konflikt. Og jeg blev selvfølgelig dybt berørt under mødet af alt det, de unge fortalte mig,” siger 3F-gruppeformanden ifølge en pressemeddelelse.

flere har måttet aflyse tandlægebesøg, kiropraktorbesøg eller er flyttet hjem til forældrene

De unge fortalte blandt andet, at deres økonomi er så hårdt presset, at flere har måttet aflyse tandlægebesøg, kiropraktorbesøg eller er flyttet hjem til forældrene, fordi de ikke kan klare udgifterne i deres nuværende bolig.

3F: “Uhørt hårdhændet behandling”

Da restaurantkæden på ny lukkede ned i december måned, præsenterede Jensens Bøfhus A/S medarbejderne for et valg; enten at gå på ulønnet orlov, eller få en fyreseddel.

Langt de fleste valgte med omgående virkning at gå på ulønnet orlov. I det mindste vil de så have et arbejde, når restauranterne åbner op igen.

Jeg synes, det er en helt uhørt hårdhændet behandling, som Jensens Bøfhus A/S har udsat deres egne medarbejdere for

”Jeg synes, det er en helt uhørt hårdhændet behandling, som Jensens Bøfhus A/S har udsat deres egne medarbejdere for. Jeg er helt uforstående overfor, at det skal være de unge, der - ved at give afkald på løn i opsigelsesperioden - på den måde skal aflevere penge tilbage til deres arbejdsgiver. Det var ikke sket, hvis de havde haft overenskomst,” siger Tina Møller Madsen og fortsætter:

”Jeg har aftalt med medarbejderne, at 3F nu gør alt, hvad vi kan for at mødes med Jensens Bøfhus A/S for at få en løsning på de unges situation. Vi kan kun hjælpe de unge, hvis det sker gennem en aftale med Jensens Bøfhus A/S. Når jeg har en afklaring, har vi aftalt, at vi kan genoptage dialogen,” slutter Tina Møller Madsen.

Vi kan kun hjælpe de unge, hvis det sker gennem en aftale med Jensens Bøfhus A/S

Jensens Bøfhus lockoutede

For snart et år siden - 23. marts 2020 - indledte Jensens Bøfhus A/S en lockout, der sendte unge medarbejdere, der er medlem af 3F, på gaden. Lockouten medførte kort tid efter, at medarbejdernes overenskomst bortfaldt.

De dengang cirka 750 medarbejdere ved Jensens Bøfhus mistede med overenskomstens ophør med et slag de rettigheder, som medarbejderne havde været vant til gennem de mere 30 år Jensens Bøfhus har haft overenskomst med 3F.

Den opsagte overenskomst omfattede en overenskomstmæssig løn, regler om arbejdstid og pauser, overarbejdsbetaling, genetillæg, løn under sygdom, den 6. ferieuge, pension, opsigelsesvarsler og forbud mod usaglige opsigelser.

Minister fastholder: Virksomheder i konflikt kan ikke få lønkompensation 

Tilbage i maj oplyste beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at staten på grund af neutralitetsprincippet i forbindelse med faglige konflikter på arbejdsmarkedet ikke kan gå ind og støtte den ene part økonomisk under en konflikt. Det betyder blandt andet, at Jensens Bøfhus ikke kan få del i lønkompensation til medarbejdere her under coronakrisen, når bøf-kæden ligger i konflikt med 3F.

I et skriftligt svar til Netavisen Pio fastholder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, den opfattelse:

”Regeringen og Folketingets partier har med lønkompensationsordningen bredt et sikkerhedsnet ud under rigtigt mange virksomheder, så vi i videst muligt omfang har fået sikret et stort antal danske arbejdspladser. Men det er et velkendt princip, at staten ikke skal blande sig i arbejdskonflikter. Derfor blev det i forbindelse med trepartsaftalen om lønkompensation besluttet, at der ikke skal ydes fuld lønkompensation til virksomheder, som er part i en arbejdskonflikt.”

Hummelgaard fortsætter:

”Det betyder, at der ikke betales kompensation for de ansatte, som er direkte omfattet af en lockout eller strejke, eftersom de ikke får løn fra arbejdsgiveren. Det betyder også, at der ikke betales kompensation for de stillinger på virksomheden, som i øvrigt er omfattet af konflikten. Men virksomheden kan godt være omfattet af ordningen i forhold til de stillinger på virksomheden, som ikke er omfattet af en konflikt.”

at der ikke skal ydes fuld lønkompensation til virksomheder, som er part i en arbejdskonflikt

Beskæftigelsesministeren opfordrer - endnu engang - arbejdsgivere og lønmodtagere om at udskyde konflikterne på arbejdspladserne til efter coronakrisen:

”Da lønkompensationsordningen har til formål at holde hånden under virksomheder og ansatte, vil jeg gerne gentage opfordringen til både arbejdsgivere og lønmodtagere om at udskyde konflikterne på arbejdspladserne, indtil situationen i det danske samfund er normaliseret, og vi er på den anden side af corona-krisen. Jeg kan i øvrigt forstå, at begge parter er optaget af at finde en løsning på konflikten og netop har taget initiativ til at mødes for at drøfte situationen.”

Invitation fra 3F til bøfkædens top

Fagforbundet 3F inviterede onsdag aften ledelsen hos Jensens Bøfhus A/S til møde om den fastlåste situation.

I et svar til 3F skriver bøf-direktør Anders Nikolaisen torsdag eftermiddag, at han ikke vil mødes med 3F - med mindre fagforbundet "straks og forinden midlertidigt suspenderer konflikten":

Jeg mødes som sagt gerne med 3F, når I har suspenderet konflikten

"Da konflikten mod os intet har at gøre med coronasituationen i Danmark, så må det vigtigste lige nu være at få skabt en situation, hvor jeres konflikt ikke går ud over medarbejderne, som p.t. på eget initiativ er på orlov uden løn. Den situation er ikke holdbar. Jeg mødes som sagt gerne med 3F, når I har suspenderet konflikten," står der i svaret fra Jensens Bøfhus til 3F.

Opråb fra ansatte på Jensens Bøfhus til 3F

Nedenfor kan du læse den fulde ordlyd af en appel fra 155 uorganiserede medarbejdere hos Jensens Bøfhus sendt til fagforbundet 3F 4. februar. 

Appellen blev i første omgang alene sendt frem til Ekstra Bladet. Den fremgangsmetode fortryder initiativtageren til appellen fra de uorganiserede, Marwa Hassan, i dag delvist:

"Jeg snakkede med lokalformanden for 3F i Aalborg i januar, hvor jeg også gjorde opmærksom på, at vi ville komme med et medarbejderopråb, og dertil vendte vores situation med ham. Men jeg og mine kolleger tog beslutningen om at gå til medierne først, da vi vurderede, at det ville skabe en større opmærksomhed om vores sag," siger Marwa Hassan til Berlingske.

I appellen opfordrer de uorganiserede 3F til at sætte konflikten i bero under coronakrisen:

“Det er en svær tid for os ansatte på Jensens Bøfhus, som endnu en gang havde udsigt til masseafskedigelser i løbet af Covid-19 krisen, fordi vores arbejdsgiver ikke kan få del i lønkompensation, som skal holde hånden under vores jobs i denne svære tid.

Det skyldes, at 3F har indledt en faglig konflikt mod vores arbejdsgiver for at presse ledelsen til at acceptere en konkurrenceforvridende overenskomst, som stiller vores arbejdsgiver dårligere end konkurrenten.

3F ignorerer formaningen fra Regeringen om at vente med at indlede konflikt til efter, at krisen er overstået, men det har 3F desværre ikke ønsket af efterleve. 3F påstår at kæmpe medarbejdernes sag, men desværre er realiteten den, at 3F tager os som gidsler.

Masseafskedigelserne kan aflyses for nu, men det kan kun medarbejderne tage æren for. I et desperat forsøg på at beholde vores arbejde har næsten stort set alle hjemsendte medarbejdere valgt at gå på ulønnet orlov på ubestemt tid. Uden viden om hvornår vi får penge ind på kontoen igen.

Uanset hvem man måtte sympatisere med i denne konflikt, så er det svært fra et medarbejderperspektiv at se, hvordan 3F kæmper medarbejdernes sag. Det er os medarbejdere, som bløder. Hverken 3F eller Jensens Bøfhus. Udelukkende os medarbejdere.

Vi kan derfor kun appellere til, at 3F vil sætte konflikten i bero. For medarbejdernes skyld.”

 

Jensens Bøfhus-konfliktens forløb

1. juli 2019: Jensens Bøfhus melder sig ud af arbejdsgiverforeningen HORESTA.25. november 2019: Jensens Bøfhus opsiger overenskomsten med 3F til udløb 1. marts 2020.

28. februar 2020: Efter halvandet år bryder forhandlinger om en ny overenskomst mellem Jensens Bøfhus og 3F endeligt sammen.

28. februar: Jensens Bøfhus afsender 1. lockoutvarsel. Varslet er behæftet med fejl og annulleres derfor senere.

3. marts: Jensens Bøfhus afsender 1. lockoutvarsel til 3F.

10. marts: Jensens Bøfhus afsender 2. lockoutvarsel til 3F.

11. marts: Statsminister Mette Frederiksen (S) lukker landet delvist og lover økonomisk støtte til berørte virksomheder.

13. marts: Jensens Bøfhus meddeler, at alle restauranter bliver lukket.

14. marts: Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening indgår aftale om lønkompensation gældende fra 9. marts 2020.

23. marts: Jensens Bøfhus iværksætter lockout af 3F-medarbejdere inklusive tillidsrepræsentanter i Jensens Bøfhus.

5. april: Jensens Bøfhus meddeler, at de betragter lockouten som gennemført og virksomheden derfor frigjort fra overenskomsten.

7. april: 3F varsler blokade og strejke mod Jensens Bøfhus fra 1. juni.

14. april: Jensens Bøfhus meddeler, at man fyrer 250 ansatte.

16. april: 3F foreslår Jensens Bøfhus, at man er “sindet at stille konflikten i bero… “, indtil arbejdsretten har afgjort, hvorvidt 3F’s konfliktvarsel er lovligt. Jensens Bøfhus besvarer ikke henvendelsen.

14. maj: 3F meddeler Jensens Bøfhus, at strejkevarslet tilbagekaldes, fordi forbundet vurderer, at virksomheden "(… ) står over for væsentlige udfordringer med den forestående kontrollerede genåbning efter Corona-nedlukningen" (Job-center-blokaden tilbagekaldes ikke og består derfor fortsat).

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvor er det patetisk at ejerne skubber de (uorganiserede) ansatte foran sig.
Det ligner mistænkeligt palestinensernes måde at misbruge deres børn overfor Israel.
Hvis de uorganiserede ansatte vil have hjælp, så er den mest effektive måde, at melde sig ind i 3F og stå solidarisk sammen mod deres usympatiske arbejdsgiver.

Du mener at fem ti medarbejdere der er dumme nok til at være medlem af 3f skal diktere de 700 andre?

Hvor er det sørgeligt at 3G ikke udviser solidaritet, de er tydeligvis blottet for moral og etik!

Kære fagbevægelse.
Samfundssind, som vi alle bliver formanet af (Jeres soc.dem.fmd.) Mette F, mener I åbentbart ikke at skulle efterleve selv.
Dette afføder en særdeles dårlig smag og er i bund og grund en tabersag for den “røde” fagbevægelse på længere sigt.
Lige meget hvor meget dette forsøges at blive fremstillet anderledes i Pio, herunder forsøg på kritisk dækning af nogle af de unge ansatte hos Jensens, viser det efter det er kommet frem at der tale om samme fremgangsmåde for over 300 virksomheder i DK, at der er tale om en kynisk og systematisk fremgangsmåde og udtryk for dårlig dømmekraft og manglende situationsfornemmelse.
Mvh Søren Rasmussen

3F stå fast, og i unge uorganiserede - se at blive meldt i fagforening, ellers vil i blive slaver resten af livet...sammenhold gør stærk - alt andet er bare snak...

Det er jo 3F der vil gøre 700 som ikke ønsker at have noget som helst at gøre med den politiske fagbevægelse, på grund af fem ti idioter som nægter at være solidariske med flertallet!
Typisk 3F at skide på demokratiske principper!

Annonce