5 pointer fra Henrik Sass Larsen

Netavisen Pio har samlet de fem vigtigste pointer fra Weekendavisens store interview med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.
Weekendavisen bringer i dag et større interview med erhvevs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Weekendavisens politiske journalist Arne Hardis indleder artiklen med, at interviewet vil handle om ”Socialdemokratiets martrede sjæl og regeringens kroniske kvaler med vælgerne på randen af 2014”.

Netavisen Pio har herunder samlet fem centrale pointer fra interviewet med Henrik Sass Larsen.

Socialdemokratiet bliver aldrig sådan et parti, som sidder og stirrer blindt på en gini-koefficient. Vi er en arbejderbevægelse, ikke en overførselsindkomstbevægelse.

1. Socialdemokraterne er placeret til venstre for midten
”Jeg er socialdemokrat, vi er placeret til venstre for midten. Det betyder, at vi har en del til overs for dem, der ikke klarer sig så godt, også selv om de ikke lige er den nærmeste familie eller naboen. Vores næste er også den ukendte landsmand. Det skal vi have råd til, og jeg er som erhvervs- og vækstminister optaget af at skabe et rigt og retfærdigt samfund. Godt i dag, bedre i morgen.”

2. Lighed handler om lige og værdige valgmuligheder
”Vi arbejder for at skabe lige og værdige valgmuligheder, ikke en ekstra tusindkroneseddel til folk. Der skal være adgang til uddannelse, job og social sikring, så den enkelte har mulighed for at arbejde sig ud af sine problemer. Det er meget vigtigere end rigid lighed. Socialdemokratiet bliver aldrig sådan et parti, som sidder og stirrer blindt på en gini-koefficient. Vi er en arbejderbevægelse, ikke en overførselsindkomstbevægelse.”

3. Klar opfordring til Enhedslisten I
”Enhedslisten vil jeg råde til at opsøge Pia Kjærsgaard. De skulle tage en kop kaffe med hende, for de proklamerede jo i sin tid, at de ville søge samme rolle i forhold til os, som Dansk Folkeparti havde i forhold til VK-regeringen. En god tanke. Det sørgelige er, at det kan de ikke finde ud af. Aldrig nogensinde hører man Enhedslisten komme ud fra et forhandlingslokale, uden at de begynder at skælde ud på os.” 

4. Klar opfordring til Enhedslisten II
”Jeg vil ikke ligge under for en situation, hvor jeg skal tigge dem (Enhedslisten, red.) om lov til at regere. Mit råd til dem er, at de sætter sig ned og tænker nogle hovedkrav igennem, som har en chance for at blive opfyldt. At de agiterer systematisk for dem og kommer så langt, som de kan med dem under finanslovsforhandlingerne. Bagefter kan de sige, at skal man længere ad den vej, må man styrke Enhedslisten ved førstkommende valg. Det ville jo være enestående, hvis de kunne nå frem til en sådan tænkning.”

5. Vinduesråberne har altid været der
”Gennem hele Socialdemokratiets historie har der stået nogle til venstre og råbt ad os. Altid har der stået nogle uden for vinduerne og råbt ind til os i forhandlingslokalet. Blandt Enhedslistens folk er der nogle, der har stået og råbt sådan, siden de var helt unge, folk, som nu er ret gamle. Vi har det sådan, at vi hellere vil sidde ved bordet. Nogle gange indebærer det svære beslutninger, nogle gange synes nogle af vores kernevælgere, at de finder deres synspunkter bedre repræsenteret af dem, der står og råber ad os. At de lyder rarere og mere sympatiske. Men det er os, der skaber resultaterne. Stauning var ude for det, H.C. Hansen var ude for det.”

David Troels Garby-Holm er konstitueret chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook