5 skarpe til Danmarks yngste LO-formand

Morten Skov Christiansen blev for tre uger siden valgt som ny formand for LO Hovedstaden. Med sine 32 år er han den yngste lokalformand i LO. Netavisen Pio har stillet ham 5 skarpe spørgsmål om, hvad han har tænkt sig, og hvorfor lokale LO-forbund stadig er nødvendige.
Hvis du kigger ud i fremtiden, hvordan ser fremtidens fagbevægelse så ud?
Det er en mere proaktiv fagbevægelse, som sikrer medlemmernes interesser igennem handling - på arbejdspladserne, i det politiske system og i offentligheden. En bevægelse som består af fagforeninger, der har lige stort fokus på fag og forening, og som er drevet af medlemmernes aktive deltagelse.

Udfordringen i dag kan være, at vi har for meget fokus på sagsbehandling frem for at forandre arbejdsmarkedet. Vi skal tilbage til at være en bevægelse, som er nærværende for vores kolleger, som fastholder og udvider kampen mod løndumping og som sikrer, at lønmodtagere kan leve en ordenligt tilværelse uden at skulle bestride to eller flere jobs for at få økonomien til at hænge sammen.

Hvordan vil du sætte en stoppe for, at flere og flere fravælger den traditionelle fagforening?
Faktisk vælger flere og flere lønmodtagere LO-fagbevægelsen til. Lønmodtagerne vil gerne stå i et stærkt fagligt fællesskab, som er tilstede på arbejdspladsen, og som kæmper for bedre løn og arbejdsforhold. Kort sagt: en rigtig fagforening.

Hos 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejderne har vi hørt historien om 90 polske kolleger, der er blevet organiseret på Amager Ressource Center. Hos HK Hovedstaden, Nordeuropas største fagforening, har man medlemsfremgang. Og i min egen fagforening, Metal Hovedstaden, er det lykkes på få måneder at organisere Københavns cykelmekanikere, og for første gang i 20 år er der medlemsfremgang.

Der er alt mulig grund til at tro, at folk gerne vil være med i vores fællesskab. Det kan vi godt ranke ryggen over og være stolte af.

Hvorfor er lokale LO-afdelinger som LO Hovedstaden stadig nødvendige?
Et arbejdsmarked i konstant forandring har utrygheden med som passager: Bliver mit job erstattet af en robot? Bliver jeg den næste, når kommunen skal spare? Hvorfor kan jeg ikke få en læreplads? Og kampen for et bedre arbejdsliv foregår ikke kun på Christiansborg.

Ude i kommunerne og i regionen skal vi i lokalafdelingerne sikre en fælles indsats mod social dumping, et beskæftigelsessystem, som arbejder for den arbejdsløse og ikke mindst, at flere unge vælger en faglært fremtid. Det er vores opgave at lægge et konstant og konstruktivt pres.

Vores venner i LO Danmark kan ikke dykke ned i detaljen i hver enkelt kommune og kræve bedre arbejdsforhold. Det kan vi! Men det kræver, at vi holder et knivskarpt fokus på vores kerneopgave nemlig: At sikre lokale politiske resultater til gavn for vores kolleger. Og hvis du spørger mig, er der rigeligt at tage fat i her - det gælder bare om at komme i gang.

Hvad laver LO Hovedstanden ud over at arrangere 1. maj i Fælledparken?
1. maj er faktisk kun en mindre del af LO Hovedstadens virke. Vores kerneopgave er kommunernes beskæftigelsesindsats. Vi arbejder for, at arbejdsløse kommer i ordinære job på overenskomstmæssige vilkår, at kommunerne agerer social ansvarligt, og at de arbejdsløse behandles ordentlig og modtager relevant opkvalificering. 

Hvordan vil man kunne se forskel på dig og den tidligere formand Peter Kaj Mortensen?
Jeg ser det som min opgave at samle kollegerne, åbne døre og levere resultater. Ligesom en tillidsrepræsentant. Og det, tror jeg faktisk, også er sådan, Peter Kay er gået til opgaven. Men det er klart, at jeg har en anden tilgang til formandsposten - blandt andet præget af mine erfaringer med organisering af cykelmekanikere. Og min alder. Så der vil blive en god blanding af fornyelse, nytænkning og fortsættelse af det eksisterende arbejde i sektionen.

Der, hvor jeg vil sætte mit fokus i begyndelsen, er unge og uddannelse. Jeg tror, at nøglen til flere arbejdspladser og vækst i Hovedstaden ligger hos unge med skarpe hoveder, kloge hænder og mod på nye udfordringer. Det er vores ansvar at fortælle folkeskoleleverne om vores uddannelser, og der må vi bare slet og ret erkende, at vi ikke har været gode nok. Alt for få unge kender til fordelene ved vores uddannelser. Den opgave skal vi påtage os.

FAKTA OM MORTEN SKOV:
Født i 1982.
Uddannet elektronikmekaniker.
Har arbejdet som faglig sekretær i Metal Hovedstaden og været ungdomskonsulent i LO Danmark.
Har derudover siddet i forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.


Kommentarer fra Facebook