53 socialdemokrater har følt uønsket seksuel opmærksomhed

0,7 procent af S-medlemmerne anfører i medlemsundersøgelse, at de inden for de seneste 12 måneder har oplevet "uønsket seksuel opmærksomhed": "Det tager vi meget alvorligt," siger S-partisekretær
Foto: Socialdemokratiet
Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen
Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, oplyser i et nyhedsbrev udsendt til partiets medlemmer onsdag eftermiddag, at 53 personer har oplevet "uønsket seksuel opmærksomhed" inden for de seneste tolv måneder.

"Det tager vi meget alvorligt," skriver partisekretær Jan Juul Christensen i nyhedsbrevet.

Han oplyser, at de 53 personer udgør 0,7 procent af de medlemmer, der har deltaget i Socialdemokratiets medlemsundersøgelse.

De 53 er både mænd og kvinder, oplyser S-partisekretæren - uden dog at fordele nærmere på køn.

"Vi skal gøre mere"

Jan Juul Christensen skriver i nyhedsbrevet til S-medlemmerne, at de fleste medlemmer oplever, at Socialdemokratiet er en tryg organisation at være i:

"Generelt viser medlemsundersøgelsen, at der er en stor tilfredshed blandt medlemmerne med at være medlem af Socialdemokratiet. De fleste oplever heldigvis også, at Socialdemokratiet er en tryg organisation at være i. Få har oplevet selv at blive udsat for krænkende adfærd eller være vidende om, at andre er blevet krænket eller diskrimineret. Men vi skal stadigvæk gøre mere for, at alle oplever det trygt at være aktiv."

S-partisekretæren opfordrer alle, der har oplevet upassende adfærd, om at henvende sig:

Jeg vil gerne opfordre alle, som har oplevet upassende adfærd, til at henvende sig

"Jeg vil gerne opfordre alle, som har oplevet upassende adfærd, til at henvende sig, enten til deres lokale ledelse, til os centralt eller til vores advokatordning. Det er helt afgørende for, at vi kan skabe en ny organisationskultur. Det er ikke nemt at stå frem, men vi har med advokatordningen mod krænkende adfærd forsøgt at sikre en fortrolig og respektfuld ramme for sager, der i sagens natur er sårbare for alle involverede parter."

"Vi har taget de første skridt"

S-partisekretær Jan Juul Christensen takker de medlemmer, der har deltaget i medlemsundersøgelsen:

"Vi har i slutningen af 2020 gennemført den årlige medlemsundersøgelse, hvor der denne gang bl.a. er blevet spurgt ind til organisationskultur, krænkelser og diskrimination. Medlemsundersøgelsen giver os en mulighed for, at vi kan blive klogere på os selv og hinanden. Jeg vil gerne sige tak til alle jer medlemmer, der har bidraget til undersøgelsen. Resultaterne bliver nu brugt i det videre arbejde med at udvikle vores partiorganisation."

S-partisekretæren skriver til medlemmerne, at partiet langt fra er færdige med arbejdet vedrørende krænkende adfærd:

Vi er bevidste om, at vi langt fra er færdige med arbejdet vedr. krænkende adfærd

"Vi er bevidste om, at vi langt fra er færdige med arbejdet vedr. krænkende adfærd. Socialdemokratiets Hovedbestyrelse vil derfor hvert år inden årets udgang evaluere samværspolitikken, retningslinjerne og øvrige initiativer. Vi bilder os ikke ind, at vi er i mål, men vi har taget de første skridt til fremadrettet at skabe en kultur, der er tryg og respektfuld for alle i Socialdemokratiet."

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvor mange har så oplevet en ØNSKET seksuel opmærksomhed.
Nu skal det jo ikke være så negativt alt sammen. Så lad os tage de positive ting med også.

Mee To er gået over gevind, man kan ikke tillade at sige et kompliment til en sød og Naturlig pige

Mee To er gået over gevind, man kan ikke tillade at sige et kompliment til en sød og Naturlig pige

Mee To er gået over gevind, man kan ikke tillade at sige et kompliment til en sød og Naturlig pige

Annonce