8 forslag til at stoppe den stigende ulighed

Danmark er blandt gruppen af lande, hvor uligheden stiger mest. Den væsentligste årsag til stigende ulighed er ændret politik.
Her kan du se, punkt for punkt, hvad vi skal gøre for at stoppe den stigende ulighed i Danmark.

Uligheden stiger med hast

Uligheden i Danmark stiger med stor hast. Sammenligner vi os med de andre tidligt industrialiserede lande, er Danmark enten det land hvor uligheden stiger mest, eller i hvert fald blandt gruppen af lande hvor uligheden stiger mest.

Danmark er enten det land hvor uligheden stiger mest, eller i hvert fald blandt gruppen af lande hvor uligheden stiger mest.

Der er mange årsager til den stigende ulighed. Nogle årsager er naturlige, jeg tænker her på den stigende aldring af befolkningen. Andre årsager er rimelige nok, løn og priser skal have mulighed for tilpasse sig ændringer i udbud og efterspørgsel forårsaget af teknologiske fremskridt. Men sådanne årsager har kun midlertidig effekt. De kan ikke forklare hvorfor uligheden stiger særligt voldsomt i Danmark.

Det er navnlig de sidste 15 år, uligheden er steget. Den væsentligste årsag til stigende ulighed er ændret politik. En lang række ændringer i lovgivningen har udhulet velfærdsstatens fundament. Hvis denne lovgivning bliver omgjort, vil vi kunne bremse den vedvarende stigning i uligheden.

1. Genindfør højere beskatning af kapitalafkast

Marginalskatten for penge tjent blot ved at eje formue er sat væsentligt ned i forhold til marginalskatten ved at arbejde. Skatten for kapitalafkast skal føres tilbage til mindst samme niveau som for lønindkomst. Det skal kunne betale sig at arbejde.

Skatten for kapitalafkast skal føres tilbage til mindst samme niveau som for lønindkomst

2. Genindfør højere progression i indkomstskatten

Bortset fra lige Ungarn er Danmark det OECD-land hvor marginalskatten for de højeste indtægter er sat mest ned siden år 2000. Jeg synes egentlig skatten var meget fair i år 2000. På det tidspunkt havde vi allerede sænket skatten for de højeste indkomster betydeligt.

3. Genindfør højere beskatning når der arves store formuer

Det skal være den indsats du leverer på arbejdsmarkedet, der skal afgøre din indtjening, ikke hvem din far var. Det er ikke uretfærdigt, at man skal spytte lidt i fælleskassen, hvis man arver en stor familiejet virksomhed. Det er i øvrigt de samme adelsfamilier der ejer store dele af dansk landbrugsjord i dag, som det var i 1700-tallet. Tankevækkende.

4. Genindfør højere boligbeskatning

Fastfrysningen af boligskatterne har ikke bare øget uligheden, men også drevet huslejerne op, destabiliseret boligmarkedet, overophedet dansk økonomi, skadet den økonomiske vækst, og dermed hele fundamentet for velfærden.

Fastfrysningen af boligskatterne har ikke bare øget uligheden

5. Genindfør effektiv skatteopkrævning

De internationale skattelæk har afsløret, at de absolutte topindkomster snyder massivt i skat. Det gælder også i Danmark. Det beviser mere end noget andet, at det var en politisk fejl at nedprioritere Skat. Det er afgørende for velfærdsstatens fremtid, at vi har tillid til skatteopkrævningen.

6. Genindfør det kommunale selvstyre

Velfærdsstaten blev ikke vedtaget på Christiansborg. Den blev skabt i kommunerne. Vi burde referere til velfærdskommunen i stedet. For at tilbagerulle velfærden har man frataget kommunerne retten til at sætte skatten op. Derfor skæres der massivt i velfærden i disse dage.

7. Genindfør indvandrerstoppet

Da oliekrisen ramte Danmark i starten af 1970’erne stoppede man for tilførslen af billig arbejdskraft og fortsatte samtidig udviklingen af velfærdsstaten. Siden man åbnede op for indvandringen i 1980’erne er lønnen for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet presset ned, og det samme gælder kompensationsgraden ved ledighed.

Vi skal ikke være blinde for at indvandring af ikke-uddannet arbejdskraft øger uligheden

Vi skal ikke være blinde for at indvandring af ikke-uddannet arbejdskraft øger uligheden.  

8. Genindfør solidariteten på arbejdsmarkedet

Selv hvis uligheden i Danmark får lov at stige, og Danmark om få år vil være et helt normalt europæisk land når det kommer til ulighed, er der stadig langt til den ulighed vi ser i USA og Storbritannien. Det er fordi lønmodtagerne står sammen i deres krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Vi må stå sammen, uanset om vi er lærere eller medlem af 3F

Hvis der kommer sprækker i dette sammenhold, hvis arbejdsgivernes smædekampagner lykkes med at splitte lønmodtagerne, så ryger den stærkeste bastion mod den stigende ulighed. Vi må stå sammen, uanset om vi er lærere eller medlem af 3F.

Dokumentation for udviklingen i uligheden kan findes her.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Gymnasielærer og historiker med speciale i dansk økonomisk politik i efterkrigstiden. 


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce