8. marts: Fri abort er stadig vigtigt for kvinders frihed

Den fri abort er stadig afgørende for, at kvinder kan få en uddannelse og deltage på lige fod med mændene. Det mener Jytte Hilden, der i sin tid var en aktiv del af kampen for fri abort.  
Kvindernes internationale kampdag markeres i dag med arrangementer landet over. Mens der traditionen tro er meget fokus på ligeløn, barselsrettigheder til mænd og kriminalisering af sexkøb, er det længe siden man har hørt noget til en af kvindekampens største sejre, nemlig indførelsen af den fri abort.

Mens debatten om fri abort ikke fylder noget i den politiske debat, dukker den stadig fra tid til anden op på de sociale medier og i diverse debatfora. Senest i denne uge, hvor en kendt realitydeltager afslørede, at hun har fået foretaget fire aborter, hvilket udløste en række hadske kommentarer.

Mens skal man tro den tidligere socialdemokratiske minister og kvindesagsforkæmper Jytte Hilden, har indførelsen af den fri abort i 1973 haft stor betydning for kvinders frihørelse. Hun var selv som aktiv i Dansk Kvindesamfund i årene op til abortens frigivelse og en del af kampen dengang:

”For os var det afgørende, at kvinder får en uddannelse og selv kan tjene deres penge, så de ikke skal forsørges af en mand. Og derfor er det vigtigt, at kvinder selv kan vælge, hvornår de vil have børn”, fortæller Jytte Hilden til Netavisen Pio.

Og selvom samfundet siden 1970’erne har ændret sig meget, både hvad angår kvinders uddannelsesmønstre og pasningstilbud til børnefamilier, mener den tidligere socialdemokratiske minister stadig, at aborten er afgørende for kvinders frigørelse og mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med mænd.

”Feminisme handler om lige muligheder mellem mænd og kvinder, og abort er med til at sikre, at kvinder har de samme muligheder som mænd.”. Jytte Hilden ser da heller ikke umiddelbart nogen tegn på, at den fri abort skulle være under pres.

hilden
Jytte Hilden

Lever i en eksklusiv del af verden
Jytte Hilden mener, at ligestilling mellem mænd og kvinder ved siden af kampen for det globale klima er den vigtigste udfordring kloden står over for. Og når det gælder ligestillingen, så er vi trods alt kommet et godt stykke, mener hun.

”Her tilhører vi en eksklusiv del af verden. Der jo heldigvis ikke sådan, at mændene sidder på det hele”, fortæller hun. Hun startede selv dagen på Christiansborg sammen med partiformand Mette Frederiksen og andre socialdemokratiske kvinder, der blandt andet har beklædt ministerposter, borgmesterposter og siddet i Folketinget.

Hun mener, at uligheder der er skabt at mennesker, også kan ændres af mennesker: ”Jeg minder altid folk om, at dengang jeg blev født, kunne kvinder ikke blive præster. Det er altså noget som er sket i min levetid. Det viser os, at det er muligt at skabe forandringer, hvis vi kæmper for det”.

I dag ser hun en vigtig opgave i at udvide kvinders rettigheder til at omfatte endnu flere. Det gælder både ude i den store verden, men også i vores hjemlige minoritetsmiljøer, hvor kvinder nogle steder stadig udsættes for social kontrol, sådan som det blandt andet er fremgået af TV2-programmet ’Moskeerne bag sløret’:

”De skal selv kæmpe kampen. Det kan vi ikke gøre for dem. Men vi kan være klar til at hjælpe og støtte op om deres kamp”, mener Jytte Hilden.

Jytte Hilden var medlem af Folketinget for Socialdemokratiet fra 1979 til 1998. Hun var kulturminister 1993-96 og forskningsminister 1996-98.


Kommentarer fra Facebook