8. marts: S laver indsamling til renovering af Sylvia Pio's gravsted

Grundlæggeren af Socialdemokratiet, Louis Pio's datters gravsten og gravsted på Vestre Kirkegård kan se frem til en tiltrængt renovering
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Sylvia Pio's gravsten - bliver nu renoveret
Socialdemokratiet laver i anledning af 8. marts - kvindernes internationale kampdag - online-indsamling, der vil gå til renovering af Socialdemokratiets grundlægger, Louis Pio’s datter, Sylvia Pio’s, gravsted på Vestre Kirkegård.

Det oplyser Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen.

Han understreger, at det for Socialdemokratiet er vigtigt at huske og ære arbejderbevægelsens stolte kvinder:

Det er vigtigt for os at huske og ære arbejderbevægelsens stolte kvinder

”Det er vigtigt for os at huske og ære arbejderbevægelsens stolte kvinder. Når man kigger på historieskrivning, så fylder arbejderbevægelsens kvinder for lidt, selvom de kæmpede mindst lige så hårdt som mændene og var altafgørende for at rejse både Socialdemokratiet, fagbevægelsen og den fortsatte kamp for lige rettigheder,” siger Jan Juul Christensen til Netavisen Pio.

Sylvia Pio

 

Sylvia Pio’s gravsten trænger til en kærlig hånd

S-partisekretæren oplyser, at Socialdemokratiet derfor vil benytte anledningen - kvindernes internationale kampdag - til at lave en online-indsamling, hvor det indsamlede beløb skal gå til renovering af Sylvia Pio’s gravsted:

“Vi vil gerne sætte historiens stærke kvinder i første række. Stærke kvinder som Sylvia Pio, Olivia Nielsen og Nina Bang rejste  sig trodsigt i vrimlen og havde afgørende indflydelse på hvor vi står i dag. Det vil vi  gerne huske og ære dem for. Derfor vil vi i Socialdemokratiet gerne bruge 8. marts til at lave en indsamling til renovering af Sylvia Pios gravsted.”

Stærke kvinder som Sylvia Pio, Olivia Nielsen og Nina Bang rejste  sig trodsigt i vrimlen

Baggrunden for indsamlingen er, at særligt Silvia Pio’s gravsten er forsømt.

Selve gravstenen trænger til en rensning. Et 2-tal i Sylvia Pio’s døds-dagsdato sidder løst, og et ‘d’ er forsvundet i inskriptionen “En Tak fra Socialdemokratiske Kvinder”, som står nederst på Sylvia Pio’s gravsten.

Sylvia Pio's gravsten på Vestre Kirkegård - trænger til en kærlig hånd

 

“En markant skikkelse”

S-partisekretær Jan Juul Christensen understreger, at Sylvia Pio var en omdiskuteret person, men samtidig en markant skikkelse i arbejder- og kvindebevægelsen: 

”Sylvia Pio er en stærkt  omdiskuteret person – både med sin tilknytning til grevskabet Knuthenborg, sine rejser til Sovjetunionen og sit venskab med Stauning. Men hun var også en markant skikkelse i arbejder- og kvindebevægelsen, hvor hun var primus motor i at få Socialdemokratiets stiftelsesfase trukket frem af glemslen.“

Jan Juul Christensen fremhæver Sylvia Pio’s arbejde for at engagere kvinder politisk:

Hun gjorde et enormt arbejde for at engagere kvinder politisk

“Hun gjorde et enormt arbejde for at engagere kvinder politisk. Hun var ved sin alt for tidlige død formand for Socialdemokratiets Kvindeudvalgenes Klub, og det er helt rigtigt at vi passer på hendes minde og husker hendes betydning for Danmarkshistorien. Som der står på gravstenen er den ’En Tak fra Socialdemokratiske Kvinder’. Derfor er vi også som parti klar til at hjælpe til med vedligeholdelsen.”

Partisekretæren oplyser at beløbet fra online-indsamlingen, som Socialdemokratiet vil lave mandag den 8. marts, kommer til at gå ubeskåret til Sylvia Pios gravsted. Overskydende midler vil gå til vedligeholdelse af andre af arbejderbevægelsens kvinders gravsteder.   

Louis Pio's gravsten - ligger ved siden af datteren, Sylvia Pio's, gravssted på Vestre Kirkegård

Sylvia Pio - født i USA

Sylvia Pio, datter af Socialdemokratiets grundlægger, Louis Pio, blev født i 1878 i Chicago i USA. I 1903 blev hun gift  med lensgreve til Knuthenborg, Eggert Knuth. 

  • Grevskabet Knuthenborg ejede gravstedet indtil 2017, hvorefter de valgte ikke at forny det. Derfor er det nu Københavns Kirkegårde, der ejer det.
  • Gravstedet er vurderet bevaringsværdigt og Københavns Kirkegårde modtager meget gerne donationer til den foreslåede indsats.
  • Sylvia Pio blev født i Chicago i 1878 som datter af Socialdemokratiets stifter Louis Pio (1841-94) og den socialdemokratiske pioner Augusta Jørgensen (1853-1924).
  • Sylvia Pio var 1903-12 gift med lensgreve Eggert Knuth.
  • Lensgreve til Knuthenborg Gods, Christoffer Knuth, og den konservative politiker, Marcus Knuth, er Sylvia Pio’s oldebørn.
  • Sylvia Pio kæmpede for at hendes fars og mors indsats i Socialdemokratiets stiftelsesperiode blev husket. I forbindelse med Socialdemokratiets 50-årsjubilæum i 1921 fik hun Louis Pios aske bragt til Danmark, hvor Socialdemokratiet rejste et monument for ham på Vestre Kirkegård.
  • Sylvia Pio var initiativtager til et meget omfattende arbejde med at organisere socialdemokratiske kvinder. Arbejdet kulminerede i 1930 med oprettelsen af Kvindeudvalgenes Klub, som hun var leder af.
  • Slvia Pio døde i 1932 efter et kort sygdomsforløb. Hun blev begravet i nabogravstedet til Louis Pios gravmonument. På gravstenen udtrykker de socialdemokratiske kvinder en tak til hende.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Få så fjernet alle 's. Det bruges ikke på dansk!

Godt og flot initiativ, tak for det.

bogen “Sylvia Pio -en adelig socialist” af Kristian Hvidt fra Gyldendal kan lånes som e-bog, hendes iiv var kulørt som romanbladet, læs læs læs

Når man nu satser på at renovere Sylvia Pios gravsted, kunne man jo overveje at rette hendes fødselsår, der rettelig er 1876 ... så hun er altså født i DK og ikke i USA!
Det fremgår af fhv. Folketingsbibliotekar, Dr.phil. Kr. Hvidts bog om Sylvia Pio ...
Hvidt har fundet fødselsoplysningerne i en kirkebog i Kbh (måske via digitaliseret kirkebog)
Sylvia Pio blev døbt i USA efter at Pio, med familie, var rejst "overthere" ...
Jeg har alle oplysningerne fra Kr. Hvidts bog om Sylvia. Har desværre ikke bogen lige her, da jeg er på ferie. Men fra tirsdag 27. juli har jeg bogen i hånden igen.

Annonce