Åbningstale: Løkkes store forvandling

Analyse: Sidste år stod vi på en brændende økonomisk platform og havde brug for reformer. I år konstater Løkke, at det faktisk går rigtig godt.
Der er en verden til forskel på den Lars Løkke Rasmussen, der i dag holdt sin åbningstale i Folketinget, og så den Lars Løkke Rasmussen, som holdt åbningstale for et år siden.

Sidste år måtte man forstå, at dansk økonomi befandt sig på en brændende platform, der kun kunne reddes ved hjælp af regeringens netop fremlagte ’Helhedsplan’. En helhedsplan, der blandt andet indeholdt forslag om lavere topskat, højere pensionsalder og lavere SU.

I dag, et år senere, er al snak om helhedsplan glemt. I stedet var det en langt mere positiv og optimistisk Løkke, der slog tonen an. ”Det går godt i Danmark. Det går sådan set ret godt”. Det vel at mærke selvom de mest vidtgående elementer i helhedsplanen, herunder netop topskat, pension og SU, ikke er blevet gennemført i det forgangne år, men tværtimod er blevet trukket tilbage i erkendelse af, at det ikke har været muligt at skabe flertal.

”Dansk økonomi er bomstærk”
Sidste år var det ellers billedet af et Danmark, der ”har haft svært ved at ryste os fri” af krisen, som Løkke tegnede i sin åbningstale, og han advarede om konsekvenserne: ”Hvis Danmark er i slæbesporet, mens landene omkring os træder på speederen, så går fremtidige generationer glip af nye muligheder.” Løkke slog derfor fast, at ”Vi har brug for en helhedsplan, så vi har råd til at udvikle Danmark.

I år var der helt andre toner fra Løkke: ”Væksten har bidt sig fast. Ledigheden er lav. Beskæftigelsen er høj.”, sagde han og brystede sig blandt andet at, at beskæftigelsen stiger, antallet af personer på passiv forsørgelse falder. En udvikling, som dog snarer skyldes de forbedrede økonomiske konjunkturer end regeringens kontanthjælpsloft.

Sidste år var det også en Lars Løkke Rasmussen, der advarede om, at der var brug for reformer for at skaffe flere penge, altså blandt andet en højere pensionsalder: ”Der skal være rigtige penge bag, når vi skal løse rigtige problemer for rigtige mennesker. Ny kræftmedicin. Plejehjem til demente. Mere efteruddannelse. Det er dét, der står på spil. Hvis man ikke vil gøre noget for at skaffe pengene. Så har man heller ikke nogle penge at bruge. Der findes ingen gratis omgang.”

Helt andre toner lød der i dag fra Lars Løkke Rasmussen. For selvom helhedsplanen ikke blev gennemført, så har vi et stort råderum i økonomien: ”Dansk økonomi er bomstærk. I årene frem mod 2025 bliver vi rigere. Vi har et ekstra råderum i den offentlige økonomi på 36 mia. kr.” lød det fra Løkke, som mener der takket være det store råderum er råd til både mere velfærd og skattelettelser.

Flere investeringer i Danmark
Også når det gælder lysten til at investere i Danmark, så er der sket meget på det seneste år. ”I dag investeres der for lidt i Danmark. Det bremser nyskabelsen. Det hæmmer aktiviteten. Vi går glip af arbejdspladser.”

Helt anderledes var tonen i dag: ”Det tegner godt for fremtiden, når Danmark kan tiltrække vigtige investeringer. Når Apple og Facebook lægger datacentre i Åbenrå, Odense og Viborg. Fordi forsyningssikkerheden er høj i Danmark. Og fordi vi har meget grøn energi.”

Glemt var altså tilsyneladende al snak om højere pensionsalder, lavere SU og det dårlige investeringsklima. Efter at sidste års forsøg på at optegne billedet af en brændende platform slog fejl, og helhedsplanen led skibbrud, har Løkke nu ændret kursen og forsøger i stedet at tegne et billede af, hvor godt det hele går i Danmark. Al snak om helhedsplan og pensionsalder er glemt.

Ellers var der ikke mange nyheder i Løkkes tale. Løkke bebudede også nye initiativer, blandt andet udflytning af statslige arbejdspladser, en styrkelse af politi og forsvar, styrket indsats mod parallelsamfund, en ny indsats mod ungdomskriminalitet og ”en ny rimelighed” i forhold til Menneskerettighedsdomstolens muligheder for at begrænse de danske myndigheders mulighed for at udvise kriminelle asylansøgere.

Takkede Dansk Folkeparti
Løkke takkede også Dansk Folkeparti for samarbejdet, og fremhævede partiets støtte til kontanthjælp og integrationsydelse samt sidste ugers aftaler om lavere registreringsafgift og ændring af støtten til vedvarende energi.

På andre områder var Løkkes gentog Løkke budskaber fra sidste år: Løkke roste Danmark som et ”grønt foregangsland”, han talte om den usikre verden med blandt andet et aggressivt Rusland, og han talte om EU’s indre marked som på den ene side er forudsætningen for vækst og velstand, men på den anden side skal justeres, så der kan sættes en stopper for eksempelvis velfærdsturisme, og så der kommer styr på EU’s ydre grænser.

I forhold til de kommende skatte forhandlinger gentog Løkke flere gange, at regeringen vil prioritere både velfærd og skattelettelser. ”Det er forkert at reducere dansk politik til et valg mellem skat og velfærd. Det er et falsk valg”, sagde Løkke.


placeholder

Annonce