Annonce

Ældre svigtes af tankeløs markedsideologi

Lukning af Hjallese Plejecenter viser tydeligt, at det ikk er hensynet til de ældre og den værdige alderdom, der ligger bag loven om private plejeboliger.
I Hjallese syd for Odense, står det lokale plejehjem til at lukke. Inden sommer bliver beboerne tvangsflyttet til andre plejehjem i kommunen. Ældre medborgere, der har brug for stabilitet, tryghed og ro får pludselig revet deres hverdag i stykker. Det er store omvæltninger i så sen en alder. Årsagen skal findes i lovgivningen om private friplejeboliger.

Ældre medborgere, der har brug for stabilitet, tryghed og ro får pludselig revet deres hverdag i stykker

Plejecenteret skal lukke, fordi en privat aktør har oprettet et plejecenter i kommunen selvom der ikke er brug for et. Men da det private plejecenter har krav på refusion fra kommunen, så står man pludselig overfor en merudgift, der ene og alene kan finansieres ved at skrue ned for antallet af kommunale pladser.

De ældre er taberne

De ældre i den kommunale ældrepleje bliver altså taberne, fordi en privat aktør har særlige rettigheder til at etablere sig og få finansieret sin forretning for skatteborgernes penge.

Det er velfærdspolitik på markedsvilkår og ikke på menneskelige vilkår

Det er ikke god ældrepolitik. Det er velfærdspolitik på markedsvilkår og ikke på menneskelige vilkår. Det er tankeløs borgerlig ideologi, hvor man er mere optaget af at få flere private aktører i velfærden, uden at skele til de negative konsekvenser det kan få, for de borgere det rammer. Den evige snak om friheden til at vælge gælder altså ikke for de ældre på de kommunale plejecentre, der må føje sig for hensynet til de private aktører. Den form for frihed er jeg klart imod.

Derfor skal vi lave lovgivningen om på Christiansborg. Kommunerne må udstyres med en bremse overfor de private aktører, så vi sikrer, at der ikke opstår en overkapacitet, som sagesløse ældre bliver taberne af. På den måde kan vi forhindre de negative konsekvenser, som de ældre i Hjallese er udsat for.

De ældre først - markedskræfterne sidst

Jeg er ikke imod alternative plejetilbud, men hensynet til de ældre kommer altså i første række. Med en kommunal bremse overfor de private aktører, så vil de private friplejehjem blive oprettet der hvor man lokalt kan se et behov, og hvor plejetilbuddet kan passe ind som et supplement til det kommunale plejehjem.

Det må og skal være de ældre først og markedskræfterne til sidst. Det er god ældrepolitik.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alexander Grandt er Kommunikationschef i tænketanken Cevea. 


Flere artikler om emnet