Afgørelse fra Konkurrencerådet kolliderer med 3F-overenskomst

Rådet tvinger platformsfirmaer til at droppe minimumssatser: “Det er en helt uacceptabel situation, vi har lige nu,” siger 3F-gruppeformand
Konkurrencerådet har grebet ind over for virksomhederne bag platformene Happy Helper og Hilfr, som formidler kontakt mellem udbydere og købere af rengøringsydelser. Begge virksomheder har fastsat en mindste timepris for udbydernes rengøringsydelser.

De to platforme har afgivet tilsagn om at fjerne minimumpriserne for virksomhederne på platformen, skriver Konkurrencerådet i en pressemeddelelse.

Konkurrencerådet tilføjer, at Hilfr ifølge tilsagnet endvidere forpligter sig til “at sikre, at superhilfere er ansatte i konkurrenceretlig forstand hos Hilfr. Det har ifølge Hilfr også været hensigten, da der blev indgået en overenskomst for denne type udbydere. Tilsagnene er bindende og tidsubegrænsede”.

Blandet reaktion fra 3F

Fagforbundet 3F indgik en historisk overenskomstaftale med netop Hilfr i april 2018. Der var dengang tale om et stykke dansk arbejdsmarkedshistorie. For første gang i Danmarkshistorien – måske endda i verdenshistorien – indgik en digital platform en kollektiv overenskomst med fagbevægelsen.

Af samme grund betegner Hilfr på sin hjemmeside en del af deres rengøring som "overenskomstdækket rengøring". Og den del af Hilfr-hjemmesiden, der handler om Superhilfere prydes af fagbevægelsens grønne OK-mærke.

3F’s gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel og Restaurant, Tina Møller Madsen, modtager Konkurrencerådets afgørelse med stærkt blandede følelser:

“Vi har fulgt denne sag med stor interesse og er da tilfredse med, at Konkurrencestyrelsen – i sidste ende - ikke har tilsidesat vores kollektive overenskomst med Hilfr – den første af sin slags i verden. Vi har i dag en enkelt platform på rengøringsområdet, der er socialt ansvarlig og sikrer de ansatte ordentlige vilkår, det er Hilfr,” skriver Tina Møller Madsen i en kommentar til Konkurrencerådets afgørelse i en mail til Netavisen Pio, men fortsætter så:

Det er ikke en betryggende stilling for platformsarbejdere

“Når det er sagt, så slutter tilfredsheden også. Konkurrencestyrelsen kunne sagtens have truffet afgørelse om, at vores kollektive overenskomst er værdiløs, og at lønmodtagerne der arbejder under den reelt er freelancere, med katastrofale følger for disse medarbejderes juridiske og skattemæssige stilling. De ville jo miste det hele. Det er ikke en betryggende stilling for platformsarbejdere."

"Netop PSHR-gruppen (3F Privat Service, Hotel og Restaurant, red.) har nærmest ført en hel kampagne i ind- og udland for at gøre opmærksom på, at blot fordi 3F PSHR og Hilfr har indgået en aftale om overenskomst, så betyder det ikke at andre parter, herunder Konkurrencestyrelsen, Skattevæsenet, Arbejdstilsynet osv. er forpligtet af den aftale. En aftale binder som bekendt kun parterne i aftalen. Og det betyder, at et utal af myndigheder, når som helst kan tage stilling til om Hilfr er en arbejdsgiver eller ej og, om de personer der gør rent, er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Jeg kan sagtens forestille mig at to myndigheder når frem til forskellige resultater. Det er en helt uacceptabel situation, vi har lige nu,” understreger Tina Møller Hansen.

3F efterlyser lov, der skaber klare linjer

3F efterlyser nu en lov, der skaber helt klare linjer:

så undgår vi bl.a. den proces med konkurrencestyrelsen, vi lige har været igennem

“Det jeg vil have, er en lov, der bestemmer, at hvis en platform og en fagforening indgår aftale om kollektiv overenskomst, så bliver alle omfattede personer på platformen automatisk lønmodtagere i forhold til alle love og myndigheder. Og så undgår vi bl.a. den proces med konkurrencestyrelsen, vi lige har været igennem,” fastslår 3F-gruppeformanden, der herefter gør opmærksom på en særlig passus i Konkurrencestyrelsens afgørelse:

“Det man nemlig skal bide meget mærke i er afsnit 251 i Konkurrencestyrelsens afgørelse. Her slår styrelsen fast, at det ”sammenfattende (er) styrelsens umiddelbare vurdering, at superhilferne (dem, der arbejder under overenskomsten, red.) ikke er arbejdstagere i en konkurrenceretlig forstand”.”

Gruppeformand Tina Møller Madsen konkluderer:

“Jeg tror det kun er et spørgsmål om tid, før det går rigtig galt.”

Jeg tror det kun er et spørgsmål om tid, før det går rigtig galt

Hilfr stærkt kritisk over for afgørelse

Hilfr er også stærkt kritisk over for Konkurrencerådets afgørelse.

"Konkurrencestyrelsen mener ikke, at man må sætte standarder for freelancere i platformsøkonomien. Jo lavere betaling til freelancere, jo bedre - i princippet skal der kunne sælges arbejdskraft for 1 kr. i timen," skriver Hilfr i Danmark på Twitter og føjer til:

"Det er nok ikke overraskende, at vi er uenige i Konkurrencestyrelsens fokus og tilgang, men vi vil naturligvis ikke gå mod en dansk myndighed. Derfor har vi rettet ind overfor Konkurrencestyrelsens bekymringer i form af en mindelig løsning, der kaldes et 'Tilsagn."

Hilfr understreger, at virksomheden kæmper videre for bedre vilkår for rengøringsfolk:

Vi kæmper videre for bedre arbejdsvilkår for rengøringsfolk og mod sort arbejde

"Vi er dog sikre på, at andre – med større ressourcer end en lille start-up som Hilfr - vil arbejde videre med emnet, da de fleste nok kan se at lovgivning, der har til formål at bekæmpe karteller ikke skal bruges til at tryne nogle af de svageste på det danske arbejdsmarked. Vi kæmper videre for bedre arbejdsvilkår for rengøringsfolk og mod sort arbejde."

Konkurrencerådet betænkelig ved minimumspriser

Konkurrencerådet forklarer i sin pressemeddelelse, hvorfor rådet grundlæggende er betænkelige ved platformenes brug af minimumspriser:

“Konkurrencerådet har haft betænkeligheder ved platformenes brug af minimumspriser, da en begrænsning af selvstændige virksomheders prisfastsættelse generelt er en af de mest konkurrenceskadelige former for adfærd. Omvendt er aftaler om løn- og ansættelsesforhold ikke omfattet af forbuddene i konkurrenceloven. Det har derfor været afgørende at skelne mellem ansatte og virksomheder på platformene.”

Det hedder videre i Konkurrencerådets afgørelse:

“Udbyderne af rengøringsydelser er umiddelbart ikke ansat hos Happy Helfer og Hilfr, men er selvstændige virksomheder, som får formidlet kunder via rengøringsplatformene. Det kan dog ikke udelukkes, at visse af udbyderne hos Hilfr, de såkaldte ”superhilfere”, kan betegnes som arbejdstagere i konkurrencelovens forstand (Det er netop superhilfere hos Hilfr, som 3F har tegnet overenskomst med, red.)."

“I begge sager har Konkurrencerådet afgjort, at tilsagnene imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder, som rådet har haft i forhold til minimumspriserne på de udbudte rengøringsydelser på platformene.”

“Konkurrencerådet har accepteret tilsagn i sagerne, og har således ikke truffet afgørelse om, at platformene har overtrådt konkurrencereglerne.”

Rådet: Lønmodtagere må gerne organisere sig, men

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, udtaler:

"Rengøringsvirksomheder, som er i konkurrence med hinanden via en platform, skal selv kunne fastsætte deres priser. Happy Helpers og Hilfr’s minimumspriser har således hindret fri prissætning, og det har kunnet begrænse konkurrencen mellem udbyderne til skade for deres kunder."

Christian Schultz understreger, at afsgørelsen skal tydeliggøre, at arbejdstagere gerne må organisere sig, men at selvstændige virksomheder er konkurrenter:

"De to sager er blandt de første, hvor Konkurrencerådet griber ind over for platforme. Sagerne skal gerne være med til at tydeliggøre, at arbejdstagere på en platform gerne må organisere sig og indgå i en overenskomst, men at selvstændige virksomheder er konkurrenter og ikke må bruge fælles minimumspriser. Sagerne viser også, at konkurrencereglerne ikke forhindrer, at platforme bidrager til ordnede arbejdsforhold."

Hilfrs overenskomst med 3F

Hilfr's hjemmeside kan man læse følgende om platform-rengøringsvirksomhedens overenskomst med 3F:

"Hilfr.dk har indgået overenskomst med fagforeningen 3F. Overenskomsten betyder, at Hilfrs kan blive ansat som Super Hilfrs af Hilfr.dk.

Som de første kan Hilfr.dk tilbyde overenskomstdækket rengøring til private hjem, hvor der er styr på skatten, arbejdsvilkårene og kvaliteten.

Vi har indgået overenskomst med 3F, fordi vi mener, at det er vigtigt, at alle har gode arbejdsvilkår.

Vores platformsoverenskomst er Danmarkshistoriens første, og vi er stolte af at vise vejen for, hvordan man kan kombinere nye teknologiske muligheder med gode arbejdsvilkår.

Det står Hilfrs frit for om de vil arbejde som freelance eller som ansatte Super Hilfrs."

Om Super Hilfrs

  • Hilfren er ansat af Hilfr.dk
  • Minimumstimeløn 141,21 kr.
  • Hilfren opsparer pension og feriepenge. Hilfren har ret til sygedagpenge.
  • Både Hilfr og kunde er dækket af forsikring gennem Tryg
  • Hilfr.dk sørger for indberetning af skat = der er 100 pct. styr på skatten
  • Du kan bruge Hilfr.dks CVR-nr. til Servicefradrag
  • Super Hilfrs er typisk rengøringspersoner med mest rengøringserfaring og erfaring med at arbejde gennem Hilfr.dk

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce