Afliv myten om den overflødige administration

Politikere, der op til kommunal- og regionsrådsvalget kræver besparelser på ’administrationen’, jonglerer med luftkasteller uden hold i virkeligheden.
Når vi den 21. november går til stemmeurnerne for at vælge kandidater til byråd og regioner, skal vi dybest set tage stilling til, om vores nære velfærd skal udvikles eller afvikles. Mange håbefulde kandidater har da også allerede givet deres meninger til kende om kvaliteten af den offentlige service. Det være sig på vores folkeskoler, i ældreplejen, i børnepasningen og på vores hospitaler.

Desværre har flere partier traditionen tro også endnu engang trukket administrationskortet, når de har peget på, hvordan velfærden skal finansieres: Spar på administrationen, lyder det ofte gentagne mantra.

Vi skal dybest set tage stilling til, om vores nære velfærd skal udvikles eller afvikles

Umiddelbart kan det lyde besnærende med mindre administration. Men ligningen holder kun, hvis man fuldstændigt overser, hvad der egentlig gemmer sig bag begrebet administration. Jeg vil gerne advare mod at købe myten om den overflødige administration. Besparelser på administrationen er som fugle på taget. Luftkasteller uden hold i den virkelige kommunale eller regionale verden. Det, vi kalder administration, udgør nemlig en helt uadskillelig del af vores velfærd.

Besparelser på administrationen er som fugle på taget

Velfærd er også administration
Hvem kan lige forestille sig, at der for eksempel ikke er personale til at sikre patienterne på hospitalerne med korrekte journaler, rådgivning og sikker styring? At der ikke er medarbejdere til at udvikle og holde vores kommunale og regionale IT-systemer i gang? At der ingen konsulenter er til at give de ledige relevant aktivering eller job? At der ingen ansatte er til at stille de sociale snydere til ansvar? At vi ikke har dygtige folk til at miljøtjekke vand, jord og luft? At der mangler ansatte til at give udsatte borgere hjælp og rådgivning? At der ikke er sagsbehandlere til at holde hånd i hanke med anvendelsen af vores skattekroner?

[read-also]

Og så videre. Behøver jeg at nævne, at alle disse funktioner bliver varetaget af de medarbejdere, som vi kalder administrative?

Effektiv administration betaler sig
Disse opgaver forsvinder naturligvis ikke, bare fordi man fyrer de administrative medarbejdere. Ligesom der forhåbentligt ikke er mange, der for eksempel tror på, at borgerne bliver mindre syge, hvis man fyrer læger. Derudover sikrer de administrative medarbejdere jo også, at de kolleger i kommuner og regioner, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til deres kerneopgave.

Ligesom der forhåbentligt ikke er mange, der for eksempel tror på, at borgerne bliver mindre syge, hvis man fyrer læger.

Undersøgelse på undersøgelse viser, at pædagoger, lærere, læger og mange andre har fået så meget administrativt arbejde, at det er gået ud over deres tid til børn, ældre eller patienter. Hvis vi skal sikre en velfærd, hvor vi får mest muligt for skattekronerne, skal opgaver som løn, bogholderi, it og journaler naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration. Det betaler sig!

Omvendt har vi desværre set alt for mange eksempler på, at ineffektiv eller manglende administration koster dyrt for samfundet. Tænkt bare på SKAT, hvor et stort antal sagsbehandlere blev sparet væk, så vi nu sidder med tilbage med en milliardregning.

Omfordeling skal ske rigtigt og retfærdigt
Vores nære velfærd handler i grunden om, at det offentlige omfordeler nogle goder mellem dem, der har meget, og dem, der har for lidt. Men for, at vi som vælgere og skatteydere skal acceptere den omfordeling, kræves, at vi kan se, at omfordelingen sker både rigtigt og retfærdigt. Og det kan netop de, som vi kalder administrative medarbejdere, levere.

Der er ingen grund til at stole på de politikere, der på et umodent og billigt grundlag kræver besparelser på ’administrationen’

Der er med andre ord ingen som helst grund til at stole på de politikere, der på et umodent og billigt grundlag kræver besparelser på ’administrationen’. Vi bør i stedet forbedre, forny og modernisere vores velfærd, så den i endnu højere grad kan bidrage til at skabe vækst og velstand.

Bodil Otto er formand for HK Kommunal

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce