Annonce

Afstemning: DF-kredse stemte massivt nej

Der er et stort sammenfald mellem de kredse, hvor Dansk Folkeparti klarede sig godt ved valget i juni, og de kredse der stemte stort ’Nej’ ved valget i går. Derimod var de kredse, hvor Enhedslisten klarede sig godt, blandt de positive.
Allerede tidligt på valgaftenen tegnende der sig et klart geografisk mønster i stemmefordelingen: De store byer København, Aarhus og Odense stemte ja, mens provinsen og landdistrikterne (bortset fra et par kredse i Vestjylland) sagde nej.

Det ledte umiddelbart tankerne tilbage til folketingsvalget i juni, hvor et lignende mønster sås. Dengang stemte landet og provinsen blåt, mens de største byer stemte rødt. Det kunne derfor tyde på, at mange af de samme mekanismer var på spil dengang som nu.

Netavisen Pio har set på, i hvor høj grad der er overensstemmelse mellem de valgkredse, hvor henholdsvis Dansk Folkeparti og Enhedslisten klarede sig godt ved valget i juni, og de valgkredse, hvor vælgerne i går i stor stil satte kryds ved nej’et.

Tabel viser de ti valgkredse, hvor den største andel af vælgere ved valget i går satte kryds ved nej. Samtidig viser tabellen, hvorvidt Dansk Folkeparti og Enhedslisten, målt i procentpoint, klarede sig bedre eller dårligere end landsresultatet ved valget i juni.

Som det ses, scorede Dansk Folkeparti i alle ti valgkredse et resultat, der var bedre end landsgennemsnittet. I nogle kredse endda betydeligt bedre, eksempelvis Kalundborg- og Guldborgsundkredsen. Omvendt ses det, at Enhedslisten kun i to ud af de ti kredse fik et resultat, der var bedre end landsgennemsnittet.

Tabel 1: Valgkredse med størst andel af Nej-stemmer
Nej stemmer flest

Ses der i stedet på de ti valgkredse med lavest andel af nej-stemmer, er billedet omtrent det samme, blot med omvendt fortegn. Her er der ikke en eneste af kredsene, hvor DF fik lige så mange stemmer som landsgennemsnittet. Tværtimod er der tale om nogle af de kredse, hvor partiet klarede sig allerdårligst. Derimod er billedet mere broget for Enhedslistens vedkomne. Partiet nogle af sine bedste valg i de Københavns-, Aarhus- og Frederiksbergkredse, hvor et flertal i går valgte at stemme ja.

Tabel 2: Valgkredse med størst andel af Nej-stemmer
Nej stemmer færrest

Det kan også nævnes, at Enhedslisten ved folketingsvalget fik sin absolut bedste valg på Nørrebro med hele 22,6 procent af stemmerne. Her var der i går stort set dødt løb mellem ja- og nej-siden. Det samme var tilfældet på Vesterbro, hvor partiet i juni fik 20,8 procent af stemmerne.

Meget tyder derfor på, at der er et geografisk sammenfald mellem de kredse, vælgerne er mest tilbøjelige til at stemme Dansk Folkeparti, og de kredse, hvor vælgerne er mest tilbøjelige til at stemme nej til EU. Derimod er er ikke noget som tyder på, at der findes en lignende sammenhæng mellem Enhedslisten og tilbøjeligheden til at stemme ja.

Det skal naturligvis også ses i lyset af, at Enhedslisten er et væsentligt mindre parti, og partiets vælgere derfor er mindre udslagsgivende i forhold til at sikre et ja eller et nej. Samtidig står Dansk Folkeparti tilsvarende svagt i de store byer, og Enhedslisten er derfor ene om at kæmpe kampen for nej-siden.


Flere artikler om emnet

Annonce