Aftale om seniorpension på plads

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og de radikale: Tildeles kun efter ansøgning og individuel vurdering af arbejdsevne
Regeringen, Dansk Folkeparti og de radikale har torsdag eftermiddag fremlagt en aftale om en ny seniorpension, der gør at flere kan få del i ordningen, end den nuværende meget kritiserede seniorførtidspensions-ordning, hvor kun 1.285 er blevet tilkendt seniorførtidspension i perioden 2014-2018.

Man kan omfattes af den nye seniorpension, hvis:

  • Man kan arbejde maksimalt 15 timer om ugen eller derunder. Hidtil har kravet til ens arbejdsevne været maksimalt 12,5 timer om ugen – undervejs nedsat til nu 7,5 timer. Det betyder, at flere nedslidte nu kan omfattes af ordningen.
  • Man søger om seniorpension og har gennemgået en individuel vurdering af ens arbejdsevne. Akkurat som hidtil.
  • Man har arbejdet 20-25 år. Akkurat som hidtil.
  • Man har maksimalt seks år til folkepensions-alderen – mod tidligere fem år.

17.000 frem til og med 2025

Den ny seniorpension skal træde i kraft 1. januar 2020 og erstatter den nuværende seniorførtidspension. Som noget nyt skal ens arbejdsevne vurderes i forhold til ens seneste job.

Aftaleparterne vurderer, at godt 17.000 fuldtidspersoner vil være i ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025. Eller godt 2.800 årligt i perioden 2020 – 2025. Mod nu kun omkring 300 årligt.

"Den gamle ordning ville ved fuld indfasning indeholde 8.700 personer, den nye ordning vil ved fuld indfasning indeholde 17.000," sagde en meget tilfreds formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, ved præsentationen af aftalen på et pressemøde i Beskæftigelsesministeriet.

Den fulde pris for aftalen er seks milliarder kroner til og med år 2025.

Uafklaret hvem der skal vurdere arbejdsevne

Under pressemødet betegnede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) flere gange den nye seniorpension som ”en ret”.

Men gået på klingen måtte ministeren dog erkende, at der fortsat ikke er tale om en ret

Men gået på klingen måtte ministeren dog erkende, at der fortsat ikke er tale om en ret. Seniorpension tilkendes – akkurat som den nuværende seniorførtidspension - kun efter en individuel vurdering af ens arbejdsevne og efter ansøgning.

Det er uklart, hvordan det skal sikres, at seniorpensionen tildeles ”uafhængigt af økonomiske interesser”. Her tænkes først og fremmest på kommunerne, der kan have en interesse i at borgere kommer på billigere ydelser, f.eks. kontanthjælp - fremfor den noget dyrere seniorpension.

Det fremgik dog af pressemødet, at ”en analyse” efter valget skal sikre, at afgørelse af tildeling af seniorpension fremover sker på baggrund af saglige hensyn – og ikke på baggrund af økonomiske og andre usaglige hensyn.

Det er pt. ikke fastlagt, hvem der skal vurdere og afgøre, hvilken arbejdsevne folk har

Det er pt. ikke fastlagt, hvem der skal vurdere og afgøre , hvilken arbejdsevne folk har. Det hedder alene i aftalen, at ”Den konkrete administration af seniorpension skal fastlægges i forbindelse med udmøntningen af aftalen”.

Troels Lund Poulsen nævner, at det eksempelvis kan være Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kommunerne eller de arbejdsmedicinske klinikker, der kan få opgaven med at vurdere ansøgeres arbejdsevne.

Socialdemokratiet blev smidt ud af forhandlingerne om en forbedret seniorpension 12. april.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Det er da bedre end ingenting i betragtning af, at det blev lovet ifm S, R, SF regeringen, som erstatning af efterlønsordningen. Fra rettighed til statskontrol.

Og tilbage igen!

Annonce