Aftale om tidlig pension faldet på plads

Pensionsaftale: Folk med lange og hårde arbejdsliv får ret til tidlig pension - beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard takker DF, SF og Enhedslisten
Foto: Beskæftigelsesministeriet
Aftale om tidlig pension faldet på plads efter forhandlinger natten til lørdag
En ny ret til tidlig pension er faldet på plads efter timelange og hårde forhandlinger ved fire-tiden natten til lørdag.

Forinden, der i nat kunne sendes hvid røg op fra Beskæftigelsesministeriet, opstod der fredag eftermiddag usikkerhed om forligsmulighederne, fordi Dansk Folkeparti uden varsel udeblev fra ellers aftalte afsluttende forhandlinger. Men fredag aften ved 21-tiden fortsatte forhandlingerne, der dog også trak ud. Men klokken godt fire faldt brikkerne altså på plads.

De lønmodtagere og selvstændige, som har lange og hårde arbejdsliv, får en ny ret til at trække sig værdigt tilbage. Derudover vil partierne forbedre seniorpension.

Regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har indgået aftale om en ny ret tidlig pension. Aftalen giver fra 2022 mennesker med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage.

Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards særlige rådgiver, Michael Johnson, præsenterede aftalen ved godt fire-tiden på Twitter med ordene: "Hvid røg, stærk aftale, Arnes tur":

placeholder

 

Fejret med håndbajere

De to forhandlende ministre, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, og skatteminister Morten Bødskov, fejrede aftalen - som også er Socialdemokratiets mest markante valgløfte til vælgerne forud for valget til Folketinget i juni 2019 - med en håndbajer.

Det ved vi på grund af dette tweet fra Enhedslistens leder, Pernille Skipper:

placeholder

 

Men forinden skulle forhandlerne igennem en næsten helt nats armlægning. Klokken tre natten til lørdag kunne SF's formand, Pio Olsen Dyhr, dog melde at det gik fremad med forhandlingerne:

placeholder

 

Dagpengeperioder tæller med

Ud over beskæftigelse, hvad enten der er tale om lønmodtagere eller selvstændige, tæller også perioder med blandt andet dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatorisk praktikperioder med enten elevløn eller SU også med. På den måde bliver man ikke afskåret fra tidlig pension, hvis man fx har arbejdet deltid i mange år, været arbejdsløs af flere omgange eller har været i praktik under uddannelse.

tæller også perioder med blandt andet dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatorisk praktikperioder med enten elevløn eller SU også med

I aftalen er der også fokus på at styrke arbejdsmiljøet. Der er fx afsat 100 millioner kroner i 2023, som offentlige og private arbejdspladser kan søge for at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Derudover bliver der sat penge af til at forebygge sygefravær og tidlig nedslidning på risikoarbejdsområder inden for den offentlige sektor.

Aftalepartierne er enige om, at personer tilmeldt efterlønsordningen skal have mulighed for at få tilbagebetalt deres indbetalte efterlønsbidrag skattefrit, hvis de vælger at træde ud af efterlønsordningen. Der sker ikke andre ændringer i efterlønsordningen.

41.000 har ret til tidlig pension i 2022

41.000 helårspersoner ventes i 2022 at få ret til tidlig pension. Otte ud af ti er ufaglærte eller faglærte. Det skønnes, at 24.000 helårspersoner vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster.

Med aftalen har partierne også peget på finansiering for 450 millioner kroner fra 2024 til at lempe reglerne for at få seniorpension, så alle med en arbejdsevne på 18 timer om ugen kan få seniorpension. Lempelsen skal aftales nærmere med partierne bag seniorpensionen.

Aftalen finansieres blandt andet gennem et samfundsbidrag fra den finansielle sektor og en nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats

Aftalen finansieres blandt andet gennem et samfundsbidrag fra den finansielle sektor og en nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Lovforslag klar i november

Regeringen vil allerede i næste måned fremsætte lovforslag med henblik på, at aftalen kan træde i kraft i det nye år, så de første personer kan gå på tidlig pension i januar 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

"Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en ret til tidlig pension, så flere får mulighed for at trække sig tilbage på en ordentlig og værdig måde. Med dagens aftale gennemfører vi det. Stor tak til DF, SF og Enhedslisten for at bakke op."

Hummelgaard takker også en række organisationer for at bakke op om retten til tidlig pension:

Med aftalen sikrer vi ikke kun en større retfærdighed i pensionsmuligheder

"Vi er også blevet hjulpet godt på vej af en massiv opbakning fra en lang række organisationer og enkeltpersoner – også fra nogle, som ikke selv er i målgruppen. Det vidner om, at der er en dyb solidaritet hos danskerne. Med aftalen sikrer vi ikke kun en større retfærdighed i pensionsmuligheder. Vi styrker også opbakningen til, at pensionsalderen stiger i takt med, at danskerne lever længere. Det princip er fundamentet for en stærk dansk økonomi i fremtiden," siger Hummelgaard og fortsætter:

"Men når vi beder danskerne om at arbejde længere og længere, er vi også forpligtet til at tage hensyn til, at nogle arbejdsliv slider mere end andre, og at nogle begynder tidligere på arbejdsmarkedet end andre. Derfor skal der være bedre muligheder for, at de lønmodtagere og selvstændige, der har tendens til at blive nedslidte, kan trække sig tilbage, inden de er slidt ned til sokkeholderne."

Glæde hos Dansk Folkeparti

Skatteminister Morten Bødskov:

Den finansielle sektor skal for eksempel bidrage mere til fællesskabet

"Aftalen er fair og retfærdigt finansieret. Den finansielle sektor skal for eksempel bidrage mere til fællesskabet. De seneste år har sektoren haft milliardstore overskud. Et ekstra samfundsbidrag er derfor helt på sin plads, så de, der har slidt og slæbt i et langt arbejdsliv, nu får ret til en værdig tilbagetrækning. Corona-krisens pres på dansk økonomi betyder, at hovedparten af finansieringselementerne træder i kraft fra 2023. Indholdet og finansieringen af aftalen er både retfærdig og økonomisk ansvarlig. Det er derfor en meget vigtig aftale, jeg er stolt af."

René Christensen, finansordfører (DF):

Dansk Folkeparti er glad for, at det er lykkedes at lande en aftale om tidlig pension

"Dansk Folkeparti er glad for, at det er lykkedes at lande en aftale om tidlig pension. Vi er ligeledes glade for, at det er lykkedes at forbedre seniorpensionsordningen således, at reelt nedslidte får en bedre mulighed for at forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde."

EL og SF: Sygeplejersken og pædagogen nu også med

Pia Olsen Dyhr, partiformand (SF):

Nu vender vi skuden og tager et skridt i den rigtige retning

"I årtier har vi stort set ikke set andet end nedsablinger af danskernes pensionsrettigheder. Nu vender vi skuden og tager et skridt i den rigtige retning. SF havde særligt én helt klar mærkesag, når det kom til ”Arne-pensionen”: Arnes kone skulle med. Den sygeplejerske eller pædagog, der er startet sit arbejdsliv i en hård praktik, skal også have ret til tidlig pension. Det sker nu. Det lykkedes at sikre, at ret til tidlig pension også omfatter sygeplejersken, pædagogen, SOSU-assistenten og HK’eren, der er startet tidligt. Det er jeg glad for og stolt over."

Pernille Skipper, partiformand (EL):

Tusindvis af sygeplejersker, sosu’er, pædagoger og ufaglærte, som ellers ikke ville få ret til tidlig pension, får det nu

"Det har været vigtigt for Enhedslisten at få flere med i ordningen. Tusindvis af sygeplejersker, sosu’er, pædagoger og ufaglærte, som ellers ikke ville få ret til tidlig pension, får det nu. Det betyder meget. Samtidig har vi fået sort på hvidt, at et flertal er villig til at se på en grænse for den stigende pensionsalder. Det er ikke meget, men det er et lille skridt mod en fair pensionsalder for dem, der ikke har en chance for at arbejde til de er langt over 70 år. Det arbejder vi videre for."

Fagbevægelsens Hovedorganisation: God og nødvendig aftale

"Det er en god og nødvendig aftale, der giver dem, der har været længe på arbejdsmarkedet mulighed for at trække sig tilbage nogle år før pensionen”, siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard og fortsætter:

”Når pensionsalderen stiger har mange lønmodtagere svært ved at fortsætte på arbejdsmarkedet uden, at det går ud over helbredet. Tidlig pension giver mulighed for at trække sig værdigt tilbage, og få nogle gode år på pension, mens helbredet stadig rækker.”

Lizette Risgaard understreger, at tidlig pension ikke trækker raske personer ud af arbejdsmarkedet:

Det er rent hysteri, når nogle kritiserer tidlig pension for at trække raske personer ud af arbejdsmarkedet

”Det er rent hysteri, når nogle kritiserer tidlig pension for at trække raske personer ud af arbejdsmarkedet. De kommende års stigning i efterløns- og folkepensionsalderen vil give langt flere hænder på arbejdsmarkedet end dem, der vælger at gå tidlig på pension. I udgangspunktet er der i 2025 udsigt til knap 80.000 flere hænder i 2025. Det billede vil en ret til tidlig pension ikke ændre afgørende på.”

"Det er en rigtig go’ dag i dag, hvor mange nu endelig får mulighed for at trække sig tidligere tilbage.Og så glæder jeg mig over, at bedre arb. miljø er med i aftalen, så folk ikke bare fortsat slides ned," skriver Lizette Risgaard på Twitter.  
placeholder
  

Risgaard glæder sig også over, at aftalen om seniorpension forbedres med nattens forlig. Seniorpensionsordningen forbedres ved at lempe kravet til en persons arbejdsevne i seniorpensionsordningen fra 15 timer til 18 timer:

 

”Det er godt, at der med aftalen også sker en styrkelse af seniorpensionsordningen."

Lizette Risgaard understreger, at den besparelse på landets jobcentre, som er med til at finansiere Arnes pension, ikke må ramme selve indsatsen for at få arbejdsløse i arbejde igen:

Det vigtigste for mig er, at besparelsen ikke kommer til at ramme indsatsen for at få arbejdsløse tilbage i job

”Det vigtigste for mig er, at besparelsen ikke kommer til at ramme indsatsen for at få arbejdsløse tilbage i job. Men vi må erkende, at indsatsen er præget af stort bureaukrati, som det vil være en fordel at få nedbragt både for de ansatte på jobcentrene og for de arbejdsløse, udtaler Lizette Risgaard.

Dansk Metal: "Aftalen er en klar sejr for lønmodtagerne"

Hos Dansk Metal er der om muligt endnu større glæde over, at det  nu rent faktisk er blevet Arnes tur.

”I alt for mange år har der ikke været nok fokus på nedslidte, og alt for mange har ikke haft muligheden for en ordentlig seniortilværelse. Med denne brede aftale tager vi et rigtig godt skridt på vejen. Den vil utvivlsomt hjælpe mange, der har knoklet i store del af deres liv. Aftalen er en klar sejr for lønmodtagerne,” siger Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal.

Dansk Metal er det forbund, der har den næststørste andel af medlemmer, der vil være berettiget til en tidlig tilbagetrækning, da Dansk Metals medlemmer typisk kommer meget tidlig i lære. Dansk Metals formand roser aftalepartierne, og særligt Dansk Folkeparti får et skulderklap:

Socialdemokratiet tog teten på det her område, men jeg tager i den grad også hatten af for de øvrige partier og særligt Dansk Folkeparti

”Det er ekstremt vigtigt, at det er blevet en bred aftale, for så kan folk regne med, at den består efter et folketingsvalg. Socialdemokratiet tog teten på det her område, men jeg tager i den grad også hatten af for de øvrige partier og særligt Dansk Folkeparti. De har som det eneste parti fra blå blok taget tidlig tilbagetrækning alvorligt,” siger Claus Jensen.

Dansk Metals formand mener desuden, at tidlig pension er et nødvendigt element, når pensionsalderen stiger i takt med at vores levealder stiger. Særligt når forudsætningerne for Velfærdsforliget ikke er indfriet med bedre arbejdsmiljø, udhulingen af efterlønnen og større fokus på sporskifte:

”Velfærdsforliget er fuldstændig afgørende for vores økonomi, men forudsætningerne bag forliget røg jo, da de borgerlige og De Radikale ødelagde efterlønnen. Det bliver der nu delvist rådet bod på med denne aftale og forbedringerne på seniorpensionen, men vi er selvfølgelig ikke i mål på vores arbejdsmiljø og i forhold til sporskifte,” understreger Claus Jensen.

Jubel hos 3F

Hos fagforbundet 3F er der jubel over aftalen om tidlig pension.

Tidlig pension er hjerteblod for 3F'erne,

"Tidlig pension er hjerteblod for 3F'erne," siger formanden for 3F, Per Christensen. Samme melding giver 3F-formanden på Twitter:

placeholder

 

Per Christensen understreger, at aftalen om tidlig pension skaber "værdighed og retfærdighed" for manden på fabriksgulvet:

"Det har trukket tænder ud. Det har kostet blod, sved og tårer. Men endelig ser vi en politisk aftale, der skaber værdighed og retfærdighed for manden på fabriksgulvet, bygningsarbejderen, stuepigen og alle de andre hårdtarbejdende lønmodtagere," siger Per Christensen og fortsætter:

"Kæmpe ros til regeringen og til beskæftigelsesministeren for hans svendestykke. I dag skriver partierne bag aftalen dansk pensionshistorie. Et meget stort ”tak” på vegne af tusindvis af stærke og stolte lønmodtagere, der ellers måtte gå på arbejde med smerter og slæbe sig gennem de sidste år på arbejdsmarkedet på piller, fordi deres mulighed for at trække sig værdigt tilbage var taget fra dem."

Kæmpe ros til regeringen og til beskæftigelsesministeren for hans svendestykke. I dag skriver partierne bag aftalen dansk pensionshistorie

Hurra fra FOA og Alliancen for en værdig tilbagetrækning

Forbundsformanden for FOA, Mona Striib, er meget tilfreds med aftalen, som også rigtig mange FOA-medlemmer kan få gavn af:

”Det er en god morgen for danske lønmodtagere. Nattens aftale om tidlig pension er langt om længe et opgør med linjen om, at politiske ændringer og reformer går ud over almindelige folk. Nu har vi en aftale, som tusinder vil få gavn af – også rigtig mange FOA-medlemmer.”

Nu har vi en aftale, som tusinder vil få gavn af – også rigtig mange FOA-medlemmer

Mona Striib glæder sig samtidig over forbedringer af seniorpensionen:

”Ændringerne er gode, og dem er vi også rigtig glade for. Allerede nu kan vi se, at seniorpensionen er en yderst nødvendig ordning, selvom den ikke har mange år på bagen. Jeg synes, det er fint, at politikerne har et så præcist billede på udviklingen, så man også her får et fremskridt,” siger Mona Striib.

Også hos Fødevareforbundet NNF er der meget stor glæde over at aftalen om tidlig pension er faldet på plads. Her noterer forbundsformand Ole Wehlast, at helt op mod 70 procent af medlemmerne vil kunne få glæde af Arnes pension.

Her noterer forbundsformand Ole Wehlast, at helt op mod 70 procent af medlemmerne vil kunne få glæde af Arnes pension

Glæden deles af de tre øvrige forbund i 'Alliancen for en værdig tilbagetrækning', Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund og Malerforbundet.

De fire forbund takker på Twitter beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), skatteminister Morten Bødskov (S), DF's formand Kristian Thulesen Dahl, SF's formand Pia Olsen Dyhr og Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper "for at sikre dem med de længste og hårdeste arbejdsliv muligheden for en værdig tilbagetrækning".

placeholder

 

Læs her den fulde aftaletekst.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce