Afviser Pind-forslag: Ole Birk vil ikke stoppe Københavns almene boliger

Boligministeren vil ikke følge opfordring fra Søren Pind om at stoppe opførelsen af almene boliger i blandt andet København.
Transport- og boligminister Ole Birk Olesen vil respektere det kommunale selvstyre og ikke lægge hindringer i vejen for, at Københavns Kommune kan opføre tusindvis af nye almene boliger. Det sagde han på et samråd torsdag i Folketingets Boligudvalg.

Dermed afviser Birk Olesen et forslag fra sin kollega, uddannelsesminister Søren Pind, som tidligere har luftet et forslag om at kræve stop for nye almene boliger i store byer som København.

Socialdemokratiets Kaare Dybvad, der havde indkaldt til samrådet, er tilfreds med, at ministeren nu slår fast, at han ikke vil stoppe de almene boliger. Men samtidig undrer han sig over de skiftende signaler fra regeringen:

”Det er selvfølgelig godt, at regeringen ikke mener, at man skal have et stop for almene boliger. Men det er mærkværdigt, at regeringen siger én ting til aviserne, og så noget helt andet når man indkalder til samråd”, fortæller han til Netavisen Pio

”Komplet stop for almene boliger”
I sommers angreb uddannelsesminister Søren Pind Københavns overborgmester Frank Jensen for at ville bygge flere almene boliger, i en tid med ghettoproblemer og bandekonflikt. ”Jeg tænkte uvilkårligt, at nu vil han om lidt foreslå en ny alkoholpolitik, hvor drankeren får mere whisky”, skrev Pind blandt andet.

København har derfor de kommende år planer om at bygge tusindvis af nye almene boliger for at følge med den stigende befolkning, blandt andet takket være den såkaldte ’billig-boliglov’, som gør det muligt for kommunerne at stille krav om, at mindst 25 procent af den nybyggede boligmasse skal være almene boliger.

Men det er helt forkert, mente Pind, som mente man i stedet burde overveje et ”komplet stop for almene byggerier i byer med ghettoområder” – et forslag som ifølge Kaare Dybvad vil betyde stop for nye almene boliger i Esbjerg, Kolding, Fredericia, Vejle, Aarhus, Horsens, Sønderborg, Odense, Svendborg, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Køge, Greve, Høje Taastrup og København.

Ole Birk Olesen svarede tilbage i august på et spørgsmål fra netop Kaare Dybvad, at han ”har ikke aktuelle planer om at indføre et totalt stop for byggeri af almene boliger i kommuner med ghettoområder.” Et svar, der altså kan forstås derhen, at et stop for byggeri kan komme på tale senere. På dagens samråd måtte Ole Birk derfor slå fast, at han har til hensigt at respektere kommunerne selvstyre og ikke vil bremse københavnernes ønsker om flere almene boliger.

Afviser planer om forbud mod almene boliger
Samrådet afslørede dog samtidig, at der eksisterer en betydelig forskel i opfattelsen af den almene boligsektor hos regeringen og Socialdemokratiet.

Mens Socialdemokratiet både på Christiansborg og i Københavns Borgerrepræsentation ønsker flere almene boliger, så gentog Ole Birk Olesen flere gange, at flere almene boliger – eller ”statsstøttede boliger”, som han kaldte dem – ikke er løsningen på de store byers udfordringer med at holde boligpriserne nede og sikre boliger, der er til at betale for danskere med almindelige indkomster. I stedet skal markedskræfterne sikre, at udbuddet af boliger matcher efterspørgslen, mener ministeren.

”De statsstøttede boliger vil ikke kunne opfylde boligbehovet alene”, lød det fra ministeren, som pegede på, at der slet ikke bygges nok almene boliger i København til at følge med den stigende efterspørgsel. ”Kun de få københavnere, som er heldige at få fat i en af de statsstøttede boliger, vil blive vindere i dette lotteri”.

Et reservat for de svageste
Ole Birk Olesen nævnte dog, at almene boliger dog kan have en berettigelse som en løsning på boligsociale problemer. Men at reducere almene boliger til et boligsocialt initiativ er helt forkert, mener Kaare Dybvad:

”Jeg synes desværre, at det er udtryk for sådant et Thatcher-syn på boligpolitik, hor de almene boliger skal være sådan et reservat hvor de allersvageste kan søge hen, men ikke et sted hvor almindelige mennesker skal have mulighed for at få en bolig”, sagde han på gårsdagens samråd med henvisning til, at man i Storbritannien under Thatcher frasolgte de gode almene boliger, så der kun var de svageste tilbage i den almene sektor.

”Jeg synes, at det er et trist syn på den almene boligsektor. Hver femte dansker bor i dag alment, og det er ikke kun de svageste, det er et bredt udsnit af befolkningen”, uddyber han over for Netavisen Pio.

Han pegede også på, at regeringen, trods sine forsikringer om det modsatte, er i gang med at lægge en række hindringer i vejen for den almene boligsektor. Han nævner blandt andet, at regeringen vil omlægge lånene i den almene boligsektor til statslån, at man er i gang med at ændre på anvisningsretten til de almene boliger, og at man vil mere end fordoble grundkapitalen, det vil sige den andel, som kommunerne skal finansiere.

”Nu skal de almene boligselskaber tvinges til at låne deres penge i en statsbank, selvom det fungerer udmærket i dag, og inden har bedt om et nyt system. Jeg forstår ikke hvorfor man stiller de her ting i vejen for de almene boligselskaber”, fortæller han.

Kaare Dybvad frygter blandt andet, at det vil gå ud over den almene boligsektors selvstændighed:

”Med en statsbank binder man den almene sektor til staten, og jeg kan godt frygte, at det så bliver Finansministeriet der skal sidde og bestemme, hvornår den almene boligsektor kan få lov at låne penge. Det kan for eksempel betyde forsinkede renoveringer, fordi Finansministeriet ikke lige mener, at det passer ind i den nuværende konjunktursituation. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at den almene sektor som en selvstændig sektor”, mener Kaare Dybvad.


Flere artikler om emnet

Annonce