Aktindsigt: Lars Løkke fløj i forsvarets fly for 3,6 millioner kroner i 2018

Statsministeriet stoppede pr. 1. januar 2018 - i strid med Åbenhedsordningen - med at offentliggøre prisen for statsministerens flyvninger med Forsvarets fly - Netavisen Pio har fået aktindsigt i udgifterne
Statsministeriet stoppede pr. 1. januar 2018 med at offentliggøre prisen for statsministerens flyvninger med Forsvarets fly. På trods af at der er aftalt en såkaldt åbenhedsordning mellem Folketingets partier, der betyder at alle ministre skal offentlige prisen for flyvninger med rutefly og forsvarets repræsentative fly løbende på hjemmesiden www.aabenhedsordningen.dk.

Netavisen Pio bad i december sidste år om aktindsigt hos Forsvaret i udgifter til beflyvning med statsministeren i 2018. Af akterne fremgår, at Forsvarets udgift til beflyvning af statsministeren 26 gange i løbet af 2018 løber op i godt 3,6 millioner kroner - mere præcist 3.665.528 kroner.

Baggrunden for hemmeligholdelsen af udgifterne til beflyvning med Forsvarets fly af Lars Løkke og følge er en ny ordning, der betyder, at Forsvaret pr. 1. januar 2018 afholder udgifterne for flyvninger med statsministeren. Modsat hidtil hvor Forsvaret har fremsendt en regning til Statsministeriet for hver eneste flyvning Forsvaret har foretaget for statsministeren med Forsvarets fly.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Statsministeriet tolker nyordningen sådan, at han og ministeriet fra 1. januar 2018 slipper for at oplyse vælgerne om de udgifter, der er forbundet med at flyve ham rundt i verden i Forsvarets repræsentative Challenger-fly – og i enkelte tilfælde Hercules-transportfly eller helikopter. Det fremgår af svar til Netavisen Pio fra Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Forsvaret.

I 2017 kostede 23 flyvninger med statsministeren med følge i Forsvarets fly skatteyderne næsten 2,4 millioner kroner. Det fremgår af oplysninger i Åbenhedsordningen. Forsvarets udgifter til beflyvning af statsminister Lars Løkke er dermed steget mere end 50 procent fra 2017 til 2018.

I strid med Åbenhedsordningen

Lars Løkke Rasmussens tolkning af nyordningen – at han ikke længere skal oplyse offentligheden om flyudgifterne – er i direkte strid med intentionerne bag Åbenhedsordningen, der blev aftalt mellem Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, de radikale og SF 30. juni 2009.

Lars Løkke Rasmussens tolkning af nyordningen er i direkte strid med intentionerne bag Åbenhedsordningen

I den politiske aftale om Åbenhedsordningen står således anført:

”Den ny åbenhedsordning vil indebære, at alle regeringens ministre fremover af egen drift vil offentliggøre oplysninger om månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser og modtagne gaver.”

Statsministeriet har 3. juni 2009 desuden udarbejdet en vejledning til ministerierne, om hvordan blandt andet ministrenes transportudgifter skal oplyses under Åbenhedsordningen.

Her står anført under afsnittet ”Transportudgifter”:

”Hvis transporten sker med Forsvarets fly eller andet chartret fly, anføres regningsudgiften for det pågældende fly, idet der gøres påtegning om, at der er tale om et chartret fly incl. delegation.”

Så hverken af den politiske aftale, der ligger til grund for Åbenhedsordningen – eller den vejledning som Statsministeriet har udarbejdet til ministerierne - fremgår det, at statsministeren er undtaget pligten til at oplyse om flyudgifter, når statsministeren flyver med et af Forsvarets fly.

Professor: Flyudgifter skal fortsat offentliggøres

Professor ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, undrede sig allerede i december over, at Statsministeriet tolker ændringen derhen, at man ikke længere skal oplyse om fly-udgifter ved flyvning med Forsvarets fly:

vil jeg umiddelbart vurdere, at Statsministeriet fortsat bør oplyse om udgifterne ved flyvning med Forsvarets fly

"Ud fra en normal juridisk vurdering vil jeg umiddelbart vurdere, at Statsministeriet fortsat bør oplyse om udgifterne ved flyvning med Forsvarets fly. Det følger rent logisk af den politiske aftale, der er ligger til grund for ordningen," udtalte Bønsing til Netavisen Pio i december.

Løkkes totale udgifter til flytransport i 2018 er højere end de anførte 3.665.528 kroner. Oveni kommer nemlig hans udgifter til flyvning med rutefly. Der var ni flyvninger med rutefly, især flyvninger til Jylland, mens også en ruteflyvning til Færøerne og en til Paris retur. Samlet pris for ruteflyvningerne: 58.127 kroner.

Tillagt ruteflyvningerne løber de totale udgifter til Lars Løkkes fly-transport i 2018 således op 3.713.645 kroner.

Forsvaret afholder også udgifterne, når Kongehuset flyver med forsvarets fly. Forsvaret offentliggør udgifterne, der er forbundet med flyvning for Kongehuset en gang i kvartallet. Forsvaret overvejer nu, om man på lignende måde løbende skal offentliggøre Forsvarets udgifter til beflyvning af statsministeren/Statsministeriet.

Fakta: Lars Løkkes flyvninger med Forsvarets fly i 2018

 

1: Siauliai-Riga-Kastrup                                      102.232 kroner

2: Kastrup- Strasbourg-Davos-Kastrup               124.138 kroner

3: Kastrup-Bruxelles-Kastrup                              102.232 kroner

4: Kastrup-Bruxelles-Kastrup                              102.232 kroner

5: Kastrup-Lissabon-Madrid-Kastrup                   255.579 kroner

6: Kastrup-Bromma-Kastrup                                  80.325 kroner

7: Kastrup-Pristina-Wien- Bratislava-Kastrup      197.161 kroner

8: Kastrup-Sofia-Kastrup                                      160.650 kroner

9: Kastrup-Omskjöldsvik-Aarhus                            94.929 kroner

10: Kastrup-Bruxelles-Kastrup                                94.929 kroner

11: Kastrup-Luxembourg-Bruxelles-Kastrup         124.138 kroner

12: Kastrup-Bruxelles-Kastrup                                94.929 kroner

13: Kastrup-Neuhardenburg-Kastrup                      80.325 kroner

14: Kastrup-Kangerlus./Kangerlus.-Kastrup          270.183 kroner

15: Kastrup-Salzburg-Kastrup                               102.232 kroner

16: Kastrup-Bruxelles-Kastrup                               116.836 kroner

17: Oslo-Væmes-Kastrup                                       94.929 kroner

18: Kastrup-Mestervig-Thule-Keflavik-Oslo           408.926 kroner

19: Kastrup-Bruxelles                                               87.627 kroner

20: Paris-Kastrup                                                   109.534 kroner

21: Kastrup-Berlin-Kastrup                                       73.023 kroner

22: Kastrup-Bruxelles-Kastrup                                102.232 kroner

23: Kastrup-Bruxelles-Kastrup                                116.836 kroner

24: Kastrup-Rekjavik-Kastrup                                 197.161 kroner

25: Ängleholm- Marakesh-Kastrup                          270.183 kroner

26: Kastrup- Bruxelles-Kastrup                               102.232 kroner

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der er da ikke noget i vejen med at landets statsminister kan flytte sig hurtigt og standsmæssigt. ( Man kunne selvfølgelig bede ham om at cykle, men det ville nok tage for meget af hans tid).
Seriøst: Problemet er, at da det er skattepenge der flyves for, må vi skatteborgere have mulighed for at kigge manden over skuldrene og se hvad pengene bruges til.

Annonce