Aktindsigt: Støjberg blev tydeligt advaret

Direktør hos Institut for Menneskerettigheder sendte tydelig advarsel om at dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har konsekvenser for DK
Udlændingeminister Inger Støjberg (V) og Udlændinge- og Integrationsministeriets embedsmænd blev allerede maj 2017 tydeligt og umisforståeligt advaret af Institut for Menneskerettigheder om, at den såkaldte Paposhvili-dom medfører ændret dansk praksis i forbindelse med tildeling af humanitær opholdstilladelse til alvorligt syge flygtninge.

Instituttet understreger over for ministeriet, at dommen medfører to ændringer for Danmark:

1) At sygdomskriterierne skal lempes, og
2) At undersøgelseskravet til blandt andet tilgængelighed af nødvendig medicin skal skærpes.

Advarslen fremkommer i et brev fra vicedirektør hos Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck, til Udlændingeministeriet.

Brevet, som Netavisen Pio, har fået aktindsigt i, er fremsendt til ministeriet 5. maj 2017. Altså godt otte måneder før ministeriet rent faktisk ændrede praksis. I løbet af de otte måneder har Danmark – på et fejlagtigt grundlag – udsendt otte alvorligt syge.

”EMD (Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, red.) gør i dommen op med Domstolens tidligere meget restriktive praksis på området, idet sygdomskriteriet lempes og undersøgelseskravet skærpes,” skriver Louise Holck indledningsvist til ministeriet.

Vicedirektøren minder samtidig ministeriet om, at ministeriets praksis er at rette sig ind efter praksis hos den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

”Dansk praksis for at meddele humanitær opholdstilladelse skal være i overensstemmelse med praksis fra EMD. Det blev også fremhævet af daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, da hun i 2010 skærpede dansk praksis for humanitære opholdstilladelse under henvisning til den daværende restriktive praksis fra EMD.

Ministeren anførte, at ”Regeringen finder, at den danske praksis for vurdering af tilgængeligheden af behandlingsmuligheder i hjemlandet bør indrettes i overensstemmelse med praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.”

Vicedirektøren vedlægger i sit brev til ministeriet en 10 sider lang, juridisk gennemgang af dommen og dens betydning for Danmark, fremgår det af akter, som Netavisen Pio har fået aktindsigt i.

Fejl på fejl
Udlændingeminister Inger Støjberg (V) har under samråd med Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg beklaget, at ministeriet ikke ændrede retspraksis tidligere.

Hun har indrømmet, at det var en fejl, at ministeriet først sent i forløbet fik vurderet konsekvenserne af dommen for Danmark – og også, at da vurderingen så endelig blev fortaget, så vurderede ministeriet fejlagtigt, at dommen ingen konsekvenser havde for Danmark.

Denne sag er ekstremt bekymrende

“Denne sag er ekstremt bekymrende. Dels i forhold til de konkrete ulovligt udsendte syge, men bestemt også i forhold til den ulovlige sagsbehandling, der har fundet sted. Hver en sten skal vendes i denne sag”, sagde næstformanden for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Astrid Krag til Netavisen Pio i forbindelse med seneste samråd i sagen 20. februar.

Inger Støjberg har i et svar til Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen oplyst, at hun ikke har grund til at antage, at nogen af de otte fejlagtigt udsendte i mellemtiden er døde.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg oplyste under seneste samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg 20. februar, at antallet af udvisnings-sager, der skal vurderes på ny på grund af ministeriets manglende ændrede praksis på baggrund af Paposhvili-dommen, nu er vokset med yderligere 26 til nu i alt 37 sager. Inger Støjberg vil ikke udelukke, at antallet af udvisningssager, der skal vurderes på ny, vil stige yderligere.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce