Aktuelt: Ghettoplan, HK sender konfliktvarsel og Thyra Frank skaber bureaukrati

Netavisen Pio giver dig det daglige nyhedsoverblik fra Socialdemokratiet, fagbevægelsen og verdens gang.
Regeringen præsenterer ghettoplan
Godt en tredjedel af regeringens 22 ministre var i dag mødt for at præsentere regeringens længe ventede ghettoplan. Med 22 forslag vil regeringen skabe ”Ét Danmark uden parallelsamfund”, som det hedder i overskriften på planen.

En del af planen har tidligere været offentliggjort og omtalt, blandt andet forslag om dobbelt straf for forbrydelser begået i ghettoområder og skærpet straf til fagpersoner, der ikke indberetter børns mistrivsel. Andre tiltag er gamle travere, eksempelvis nedrivning af boligblokke, salg af almene boliger og skrappere sanktioner over for forældre, hvis børn ikke overholder reglerne.

Der kom dog også enkelte nye ting frem på dagens præsentation, for eksempel at regeringen vil nedsætte ydelsen hvis folk på kontanthjælp flytter ind i ghettoområder. Person på integrationsydelse skal slet ikke kunne flytte ind i de hårdeste ghettoområder. Der skal også indføres sanktioner over for folkeskoler der klarer sig dårligt.

Ifølge planen skal der ikke findes flere ghettoer i Danmark i år 2030, altså om 12 år.

 

HK Stat sender konfliktvarsel
HK Stat har i dag som det første fagforbund sendt konfliktvarsel til arbejdsgiverne på det statslige område. Omkring 2.000 af forbundets medlemmer forventes at skulle strejke, hvis der bliver konflikt. Flere fagforbund forventes at følge efter i de kommende dage, skriver DR.

Det sker samme dag som det første møde hos forligsmand Mette Christensen fandt sted. Her mødtes repræsentanter for de statsansatte med CFU-formand Flemming Vinther i spidsen med innovationsminister Sophie Løhde og Moderniseringsstyrelsen.

Et af de centrale stridspunkter er hvor meget de offentligt ansattes løn skal stige. Ifølge Politiken ønsker fagbevægelsen lønstigninger på 8,2 procent over tre år, mens Moderniseringsstyrelsen kun vil gå med til 6,7 procent. Det svarer i kroner og ører til en forskel på cirka 1,3 milliarder kroner.

En konflikt kan tidligst bryde ud i starten af april. Forligsmanden kan dog vælge af udsætte konflikten i 14 dage af to omgange, så den først bryder ud i starten af maj.

Thyra Frank beskyldes for at skabe bureaukrati
Det var ikke meget konkret politik, Thyra Frank kunne præsentere, da hun for 15 måneder siden blev udnævnt til ældreminister. Men ét ønske har hun dog gentaget gang på gang: Der skal ryddes ud i bureaukratiet, så de ansatte kan bruge tiden på de ældre frem for at bruge tiden på at udfylde skemaer.

Men nu er ældreministeren under beskydning for selv at indføre mere bureaukrati i ældreplejen. Frank har nemlig fremlagt noget så sjældent som et lovforslag i Folketinget. Der skal forhindre konkurser i ældreplejen. Men forslaget pålægger kommunerne en række nye administrative opgaver, som ifølge lovforslaget vil koste dem i alt 35 millioner kroner over de kommende år.

Flere lokalpolitikere har da også allerede været ude at kritisere forslaget for skabe mere bureaukrati. Blandt andet socialdemokraten Thomas Adelskov, der er borgmester i Odsherred og formand for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening: ”Jeg ville ønske, at Folketinget afholdt sig fra at kaste flere bureaukratiske regler efter os”, udtaler han til Jyllands-Posten.

KL har sendt et kritisk høringssvar til ældreministerens lovforslag.

 


Kommentarer fra Facebook