Akut mangel på sundhedsplejersker kan få alvorlige konsekvenser for nyfødte

Der er akut mangel på sundhedsplejersker i kommunerne. Der er behov for at uddanne flere - og der er står kvalificerede folk i kø for at komme igang.
Foto: Colourbox
Sundhedsplejerske undersøge lille pige.
At der er akut mangel på jordemødre i det offentlige sundhedsvæsen, er næppe gået nogens opmærksomhed forbi.

Men at hver fjerde kommune mangler sundhedsplejersker, er mærkeligt nok forbigået i larmende tavshed. Kommunerne er på bagkant og tager slet ikke problemet alvorligt nok.

Nogen har sovet i timen..

Akut mangel på sundhedsplejersker til at undersøge spædbørn og småbørn i borgernes hjem har nu fået Odsherred Kommune til at kontakte regeringens ansvarlige ministre.

”Nogen har sovet i timen, og der er ikke blevet gjort noget,” siger formanden for kommunens børne- og uddannelsesudvalg, Søren With (S), til TV2 Øst.

Problemet er langt fra nyt. Vi har i Dansk Sygeplejeråd i årevis dokumenteret problemet og gjort kommunerne opmærksomme på, at hvis ikke vi uddanner flere sundhedsplejersker, så er der ikke nok til at overtage, når flere børn fødes, og sundhedsplejersker ventes at gå på pension.

En unik ordning

Når mor og baby udskrives fra hospitalet, er det sundhedsplejersken der overtager i hjemmet med vejledning om amning, søvn, trivsel og meget mere.

I kommunerne tilbydes børnefamilier besøg af sundhedsplejersken i hjemmet før og efter fødslen. Sundhedsplejersken følger barnet fra det er spæd og op i folkeskolealderen.

Påvirker den enkeltes helbred op i voksenlivet

Sundhedsplejerskeordningen er helt unik, og forskning har tydeligt dokumenteret, at sundhedsplejen ikke kun har betydning for barnets helbred i barndommen, men også påvirker den enkeltes helbred op i voksenlivet.

Mangel på sundhedsplejersker har konsekvenser for den enkeltes sundhed og trivsel.

Kommunerne kan i praksis ikke leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggende sundhedsydelser, når der mangler sundhedsplejersker.

Politikerne overser problemet

Dansk Sygeplejeråd mener, at optaget på sundhedsplejerske-uddannelsen bør øges midlertidigt med 30 pladser om året.

Samtidig bør der findes en solidarisk model for finansiering af praktikperioderne, så alle kommuner har råd til at uddanne nye sundhedsplejersker. Dette er hverken en dyr eller umulig opgave at løse.

Kvalificerede ansøgere står i kø til uddannelsen, som er en to-årig overbygningsuddannelse for sygeplejersker.

Måske fordi det er et så relativt lille problem, bliver manglen igen og igen overset af politikerne. Men egentlig er det et let løseligt problem, så hvorfor ikke bare komme igang?

Ingen kommune bør komme i samme desperate mangelsituation som Odsherred.

Derfor er min opfordring til politikerne i de øvrige 97 kommuner: Støt op om henvendelsen til regeringen fra Odsherred Kommune og pres på at få dette problem løst.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København


placeholder

Annonce