Alle over 50 år tilbydes booster-stik og beskæftigelsen stiger fortsat

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Alle over 50 år tilbydes en booster-stik mod covid-19 til efteråret. Knap 38.000 har nu fået tidlig pension. Halvdelen i tre år. Den anden halvdel i et eller to år.

Kulturminister Ane Halsboe Jørgensen (S) er enig i, at flybilletter til USA og retur var for dyre. Og trods inflation, krig i Ukraine og andre ulykker så stiger beskæftigelsen i Danmark fortsat.

dermed velkommen til dagens Aktuelt.

 

Alle over 50 år tilbydes corona-vaccination 

Særligt sårbare vil meget snart blive tilbudt et såkaldt 'booster-stik'.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag:

“Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at 2,5 millioner danskere skal tilbydes revaccination i løbet af efteråret. Det gælder alle på 50 år og opefter.”

Beboere på plejehjem og sårbare vil blive tilbudt vaccination fra 15. september, mens borgere over 50 år tilbydes vaccination fra 1. oktober.

På pressemødet oplyste statsministeren, at den nye coronavariant i øjeblikket spreder sig hurtigere i det danske samfund end forudset:

“Vi har en ny variant, som spreder sig hurtigt i Europa og Danmark. Og den smitte er kommet tidligere end ventet.”

 

37.700 personer har nu fået ret til tidlig pension

Siden 1. august 2021 har det været muligt at søge om ret til tidlig pension. Det skete i forlængelse af den aftale, som regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten indgik i oktober 2020 om at indføre en ny ret til tidlig pension.

Ordningen gør det muligt for borgere, som har været mange år på arbejdsmarkedet at trække sig værdigt tilbage op til tre år tidligere.

Det er muligt at ansøge om ret til tidlig pension fra man er fyldt 61 år. Det har 50.200 borgere gjort i perioden fra den 1. august 2021 og frem til den 31. maj 2022.

Af dem, som frem til den 31. maj 2022 har fået behandlet deres ansøgning, har 37.700 borgere fået ret til tidlig pension. Heraf har ca. 18.800 borgere fået den maksimalt mulige ret til tidlig pension, og tilsvarende har 18.800 borgere fået ret til to eller et år på tidlig pension.

Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Af tallene kan man se, at der relativt set er flest håndværkere og slagteriarbejdere, der har søgt og fået tildelt ret til tidlig pension.

Den største andel, der har søgt og fået tildelt retten, er fra Morsø Kommune og Frederikshavn Kommune.

For at overgå til tidlig pension, skal man som borger bekræfte, at man ønsker at gøre brug af retten. Det kan man tidligst gøre tre måneder før man kan modtage den første udbetaling. Samlet set er der i årets første fem måneder 6.600 borgere, der har fået udbetalt tidlig pension.

 

Ny bred aftale sikrer frisættelse af ældreplejen i endnu flere kommuner

Et bredt flertal af Folketingets partier er enige om en aftale, der giver mulighed for at sætte ældreplejen fri i en række kommuner.

Der er brug for mere frihed, tillid og sund fornuft i ældreplejen mener S-regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Med velfærdsaftalerne får flere kommuner nu mulighed for at blive frisat fra regulering på ældreområdet.

Velfærdsaftalerne er en gensidig forpligtelse mellem stat og kommune, hvor kommunerne sættes fri fra næsten al statslig lovgivning med undtagelse af få centrale hegnspæle, som fortsat vil skulle efterleves i ældreplejen. Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne unødig kommunal regulering og dokumentationskrav mv. på ældreområdet.

Det skriver Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Det har været afgørende for aftalepartierne, at frisættelsen kommer den enkelte ældre til gode. Målet er at sikre, at der er størst muligt lokalt handlerum til at gentænke ældreområdet, være innovative og finde gode løsninger tæt på borgeren.

Langeland, Middelfart og Viborg Kommune indgik i 2021 velfærdsaftaler med regeringen på ældreområdet.

Derudover indgik to kommuner velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og to kommuner på folkeskoleområdet.

Udbredelsen af velfærdsaftalerne skal bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er gjort med henblik på, at en række kommuner kan skabe øget kvalitet og plads til faglighed i velfærden på ældreområdet.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) siger:

“Jeg er glad og stolt over aftalen, som giver vores dygtige medarbejdere og ledere på ældreområdet langt mere frihed til at skabe den bedste pleje, omsorg og kvalitet for vores ældre. Borgerne skal stadig have den hjælp, som de har brug for. Men det skal ikke være styret af rigide skemaer.” 

Jane Heitmann, Venstre, siger:

“For os i Venstre er det helt afgørende, at vi får skabt gode muligheder for en værdig og omsorgsfuld ældrepleje med høj kvalitet. Venstre har stået fast på retten til frit at kunne vælge leverandører af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje, som af den grund heldigvis forbliver en rettighed for vores ældre i de nye forsøgskommuner.”

Jakob Sølvhøj, Enhedslisten, understreger, at flere kommuner med aftalen får bedre muligheder for at tænke i nye løsninger, der bygger på en større tillid til medarbejdernes faglighed og reducerer overflødig dokumentation og administration, men der er også malurt i bægeret:

“Enhedslisten beklager dog kraftigt, at regeringen har bøjet sig for de blå partiers krav om ikke at give kommunerne frihed til at droppe det frie leverandørvalg. Private leverandørers forretningsvilkår burde ikke veje tungere end borgernes selvbestemmelse og behovet for øget fleksibilitet i ældreplejen.”

Se den fulde aftale her.


 

Flybilletter var for dyre

Kulturminister Ane Halsboe Jørgensen (S) erkendte onsdag under et samråd i Folketingets kulturudvalg at to flybilletter på businessclass til San Francisco og retur fra Los Angeles til en pris af 98.000 kroner var for dyre.

“Jeg forstår kritikken,” sagde Ane Halsboe, der understregede at så høje flypriser kun kan retfærdiggøres ved pludseligt opståede kriser og lignende:

“Det var ikke tilfældet her,” slog hun fast.

Ane Halsboe har nu indskærpet over for ministeriet at noget lignende ikke må gentage sig.

Samrådet kan sesher.

 

Beskæftigelsen steget med 4.000

I april 2022 var der 2.948.000 personer i job. Det er 4.000 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,1 procent. Dermed stiger beskæftigelsen i Danmark den 15. måned i træk og siden januar 2021 er antallet af lønmodtagere steget med i alt 184.000 personer.

Ser man på den private sektor, er der kommet 5.000 flere lønmodtagere siden marts måned. I samme periode er der kommet 1.000 færre offentligt ansatte.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger:

“Jeg får endnu engang lov til at glæde mig. Beskæftigelsen stiger den 15. måned i træk. Det er i den grad en glædelig nyhed, der gang på gang bekræfter mig i, at regeringen har ført en ansvarlig økonomisk politik, som vi nu høster frugterne af. Vi og en række partier indgik i sidste uge en ny aftale om kontanthjælpssystemet, som på sigt vil sikre, at flere kommer i arbejde.”

“På trods af, at beskæftigelsen stiger og ledigheden falder herhjemme, så raser der fortsat krig på grund af Putins brutale angreb på Ukraine. Det har også konsekvenser herhjemme. Forbrugerpriserne er på sit højeste, og det er regeringen fortsat meget opmærksomme på, og vi følger udviklingen tæt.”

“Regeringen er fortsat optaget af at hjælpe de ukrainere, der gerne vil søge ly i Danmark, til at få en tryg og god tilværelse i Danmark – og det rette job til deres unikke kompetencer. Der er løbende blevet afholdt jobmatcharrangementer ude i landets kommuner, hvor interessen, både fra ukrainere og arbejdsgivere, har været stor. Og det er jeg glad for.”

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce