Annonce

”Alt for mange børn går rundt med problemer, som ikke bliver opdaget”

Ny bekendtgørelse om skoleelevers fravær. Initiativet er en del af parallelsamfundsaftalen på undervisningsområdet
Grundskolerne skal fra årsskiftet indberette elever med et ulovligt fravær på over 15 procent til kommunen.

Hvis en elev har over 15 procents ulovligt fravær i et kvartal kan kommunen iværksætte sociale indsatser og skal træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen – også kendt som børnechecken.

15 procents ulovligt fravær svarer typisk til 8-9 fraværsdage over en periode på tre måneder. Ulovligt fravær er blandt andet fravær som ikke er begrundet eller som ikke er oplyst over for skolen.

Det fremgår af en ny bekendtgørelse om skoleelevers fravær, som børne- og ungeminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) udsteder natten til tirsdag, og som træder i kraft fra 1. januar 2020.

Derfor skal der være store alamklokker, der ringer, når børn har for meget fravær

”Alt for mange børn går rundt med problemer, som ikke bliver opdaget. Det kan være store problemer i barnets familie, som ingen kender til. Men på ét parameter kan vi tydeligt opdage de børn, der ikke har det godt. Det er ved barnets fravær fra skolen. Derfor skal der være store alamklokker, der ringer, når børn har for meget fravær,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ifølge en pressemeddelelse

Samtidig bliver registreringen af fraværet strømlinet og gjort ensartet for alle skoler. I dag er det forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole, hvordan børns fravær i folkeskolen bliver registreret og dermed vidt forskelligt, hvad der forstås med højt fravær, og hvornår højt fravær bliver opdaget.

Bekendtgørelsen er en del af parallelsamfundsaftalen, som blev indgået mellem den tidligere VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

”Vi skal ikke vende det blinde øje til”

Bekendtgørelsen omhandler blandt andet implementering af de nye krav til registrering af fravær. Med den mere systematiske registrering af fravær kommer der nu en gennemsigtighed, som gør det muligt at reagere på fraværet, inden det bliver for stort. Reglerne skal samtidig sikre, at skolerne registrerer fravær på samme måde på tværs af landet.

Fra 1. januar bliver fravær i de små klasser tjekket om morgenen, og i udskolingen både ved skoledagens begyndelse og afslutning.

Den nye bekendtgørelse præciserer desuden, hvornår fravær er lovligt og ulovligt. Sygefravær samt fravær på grund af handicap, funktionsnedsættelser og lignende er ikke ulovligt fravær.

Den 1. august 2019 trådte reglerne i kraft om, at skolens leder skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for ét kvartal. Dette bliver nu klarlagt i bekendtgørelsen.

”Vi skal ikke bare vende det blinde øje til, over for børn der har det svært. Kommunerne kan nu blive opmærksomme på børn og unge, som de ikke tidligere har været i forbindelse med. Ligesom kommunalbestyrelsen nu skal reagere ved højt ulovligt fravær, så barnet bliver hjulpet. Det kan være med hjælp til familien, en børnefaglig undersøgelse eller dialog med Pædagogisk Psykologisk-Rådgivning. Det skal støtte børn og forældrene for eksempel ved eventuelle psykiske vanskeligheder, misbrug eller andre problemer,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kommunerne kan nu blive opmærksomme på børn og unge, som de ikke tidligere har været i forbindelse med

Ministeriet vil desuden præcisere og vejlede om det forebyggende arbejde, særligt i forhold til hvordan det vil være muligt at gribe ind og foretage underretninger også ved fravær under 15 procent. Den systematiske registrering og underretningerne gør det muligt for kommunerne at opdage bekymrende fravær tidligere.

Kommunerne har frem til den 1. januar 2020 til at implementere den nye fraværsregistrering. Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet vejledninger til skoler og forældre.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet