Alternativet: Gibraltar er ikke et skattely

Først beklagede Alternativet, at de havde modtaget donationer fra skattely. I ny forklaring stilles spørgsmålstegn ved, om Gibraltar er et skattely.
I de seneste uger har sagen om Alternativets donationer via skattely lagt kraftigt pres på det unge parti, som siden deres opstart har advokeret for en mere konsekvent linje over for skattespekulation. Nu ændrer partiet for tredje gang forklaring, og påpeger, at Gibraltar ikke er kategoriseret som et skattely-land.

Alternativet modtog 450.000 kroner af IT-millionæren Ditlev Bredahl til partiets valgkamp i 2015. Ditlev Bredahl bor i London, hvorfra han er administrerende direktør i IT-virksomheden OnApp, som han selv har grundlagt.

Overførslen gik via Gibraltar og Luxembourg, og det er to lande, som er internationalt kendt for have en fordelagtig skattelovgivning, som tiltrækker selskaber og privatpersoner. Det vi i bred forstand kender som skattely.

De forskellige forklaringer
Først kommenterede og beklagede partileder Uffe Elbæk donationerne på Facebook og henviste til, at Alternativet fremover vil søge ekspertbistand hos den internationale udviklingsorganisation Oxfam IBIS for at undgå gentagelser. I samme opdatering afviste partiet at have haft kendskab til donationernes oprindelse.

.

Det viste sig ikke at være helt rigtigt, da Alternativets egen bank få dage senere kunne berette, at det var praksis at oplyse om internationale overførslers afsendelsessted. Derfor måtte partiet ud og undskylde sig med, at organisationen havde været utilstrækkeligt organiseret tilbage i 2015.

Samtidig afviste partiet via forperson Nilas Bay Foged, at pengene kunne tilbagebetales. De var brugt i valgkampen, og en eventuel tilbagebetaling skulle derfor betales af medlemmerne, og tages fra kampen for en stærkere finansiel solidaritet og den grønne omstilling.

Nu følger en tredje forklaring fra Alternativet. Alternativets forperson, Nilas Bay Foged, peger på, at mediernes kategoriske behandling af sagen hæmmer debatten. For Gibraltar kan faktisk slet ikke placeres i gruppen af skattely-lande.

Journalister må gerne følge bedre med
De skiftende forklaringer fra Alternativet viser, at partiet har haft svært ved at finde fodfæste i mediestormen. Men medierne arbejder heller ikke for at give eller forstå det samlede billede, lyder det fra Alternativet.

Ifølge Nilas Bay Foged kræver det flere nuancer at belyse sagen om deres skattely-donationer. Og det er nuancer, som journalister ikke leverer.

“Journalister måtte gerne tjekke op på, hvad skattely handler om, da det er et komplekst emne uden lette svar, og både EU og flere større, internationale organisationer kæmper med at finde løsninger på de udfordringer, der er med skattely og skattetænkning,” siger han, da Netavisen Pio ringer ham op.

For det er ifølge Nilas Bay Foged for kategorisk at omtale Gibraltar som skattely.

“Gibraltar er eksempelvis ikke længere på listen over ikke-kooperative lande, men det er stadig et land med forskellige fordelagtige forhold for virksomheder, der arbejder internationalt.”

Når Alternativet henviser til ikke-kooperative lande, så er det er et begreb, der henviser til OECD’s (Organization for Economic Cooperation and Development) arbejde for et stærkere samarbejde om informationsudveksling og gennemsigtighed i landes skattelovgivning og selskabsstrukturer.

Forsker: definitionsspørgsmålet er en stopklods
Netavisen Pio har taget opfordringen op og kontaktet Rasmus Corlin Christensen, der er PhD-studerende ved instituttet for Business and Politics på Copenhagen Business School. Til daglig forsker han i blandt andet skattely, international beskatning og gennemsigtighed på skatteområdet.

Ifølge Rasmus Corlin Christensen, omfatter diskussionen om skattely meget sjældent alle nuancerne.

“Problemet med skattely er, at det er umuligt at definere. Der findes utrolig mange forskellige standarder for, hvad der er et skattely og hvad der ikke er et skattely. Oftest, når vi snakker skattely i medierne, så snakker vi de her små lande med store finansielle sektor eller en tradition for bankhemmeligheder som Schweiz, Luxembourg og Gibraltar.”

Laveste fællesnævner
Men selvom vi i medierne netop smider om os med skattely-begrebet, så er det en lammende uenighed om netop definitionen af skattely i det internationale politiske system, som har ført til, at begrebet lige nu defineres ud fra laveste fællesnævner.

“Hvis man kigger på de gængse lister, så er Gibraltar ikke et skattely. Fordi de lever op til de internationale standarder, der er. Det samme gælder Schweiz og Luxembourg. Så hvis man spørger OECD, som er det mest autoritative internationale organisation på området, så er der stort set ikke nogen skattely i verden.”

Og det er selvfølgelig ikke hele sandheden, understreger Rasmus Corlin Christensen. Hvilket også sager som Panama-papers og Luxleaks viser, hvor lande er blevet afsløret i at facilitere omfattende skattely-organisationer.

OECD har siden starten af 00’erne arbejdet for at finde fælles standarder for internationalt samarbejde om beskatning og gennemsigtighed på skatteområdet. Med de nuværende standarder kan man på OECD’s liste over lande, som ikke samarbejder med OECD på skatteområdet, kun finde ét land. Det er Trinidad og Tobago, som ikke helt eller delvist lever op til de fastlagte standarder for samarbejdet.

Gibraltar fjernet fra listen
Tilbage i 2000 kunne man finde Gibraltar på OECD’s liste over lande, som ikke samarbejdede hos OECD. Men allerede i 2004 havde de tilsluttet sig en aftale med OECD om et styrket internationalt samarbejde om udveksling af informationer og gennemsigtighed.

På OECD’s nuværende liste har Gibraltar fået vurderingen ‘Largely compliant’, men i samme kategori kan man finde lande som Luxembourg, Schweiz og Lichtenstein.

Det er et udtryk for, hvor svært det er at blive enige på den internationale politiske scene, lyder det fra Rasmus Corlin Christensen.

“Hvis man kigger på OECD’s liste, der på nuværende tidspunkt er mest enighed om, så er der stort set ikke nogen lande på den liste. For de politiske mål (i OECD, red.) vi har sat op, lever de fleste lande op til. Det sker tit fordi man går efter en laveste fællesnævner, så er det relativt nemt for lande at leve op til.”

En alternativ vurdering
Så selvom Alternativet peger på, at Gibraltar ikke står på OECD’s liste over ‘ikke-samarbejdsvillige’ lande, så er listen langt fra eneste kilde til til at definere skattely.

Særligt ikke, hvis man orienterer sig mod lister, som stiller sig lidt mere kritisk over for vurderingen af landes skattelovgivninger og muligheden for at misbruge dem. Det handler derimod om, hvad man kigger efter og hvilken bundlinje, man sætter.

Derfor kan man skæve til andre organisationer, som også forsøger at sætte tal og definitioner på skattely. Rasmus Corlin Christensen fremhæver The Tax Justice Network, som er en britisk-baseret international organisation, der bedriver forskning og oplysningsarbejde om det internationale skatteområde, og konsekvenserne af skattespekulation og skatteunddragelse.

De opdaterer hvert andet år deres “Financial Secrecy Index”, der rangerer lande ud fra deres skatte- og finansielle lovgivnings muligheder for at hemmeligholde oplysninger, og størrelsen af deres offshore marked. Offshore markedet kendetegner de andele af et lands økonomi, som kommer fra virksomheder, der ikke er placeret i landet, men kommer udefra.

På The Tax Justice Networks liste finder vi både Gibraltar og Luxembourg, som dog befinder sig i hver sin ende af skalaen.

Gibraltar scorer højt på hemmeligheds-faktoren, men på grund af den relativt lille andel af økonomien, som omfatter offshore-markedet, rangerer Gibraltar på nummer 55 ud af 92 lande. Luxembourg befinder sig til gengæld helt i toppen af listen, som nummer 6. Faktisk scorer Luxembourg laverer end Gibraltar på hemmeligheds-faktoren, men trækkes op på listen, fordi andelen af den luxembourgske økonomi, som kommer fra offshore-markedet, er væsentlig større end Gibraltars.

På The Tax Justice Network rangerer Luxembourg i toppen af listen sammen med lande som Schweiz, USA, Cayman Islands og Singapore.

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook