Alternativet skal igen drøfte billig arbejdskraft til landbruget

Efter livlig debat ønsker partiets beskæftigelsesordfører ny drøftelse af holdningen til sænkning af beløbsgrænsen og det blå ønske om billig arbejdskraft til landbruget
Alternativet har hidtil fuldt ud støttet regeringens forslag om at sænke beløbsgrænsen for lønmodtagere i tolv udvalgte ikke-EU-lande og også en markant lempelse af landbrugspraktikantordningen, der åbner op for billig arbejdskraft til landbruget fra 3. verdenslande.

Men nu har partiets beskæftigelsesordfører, Torsten Geil, taget initiativ til en ny drøftelse af sagen i folketingsgruppen.

Initiativet kommer efter en debat - blandt andet i Facebook-gruppen ”Alternativet – En seriøst bæredygtig omstilling” – i kølvandet på at partiets afgående udlændingeordfører, Josephine Fock, fredag fastslog over for Netavisen Pio, at Alternativet støtter alle forslag i regeringens pakke vedrørende en styrkelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder også en markant lempelse af ordningen for landbrugs-praktikanter.

har bedt ledelsen – og fået accept til – at vi diskuterer det ordentligt igennem og derefter konkluderer

Torsten Geil skriver i en debattråd i Facebook-gruppen, at han ”har bedt ledelsen – og fået accept til – at vi diskuterer det ordentligt igennem og derefter konkluderer.”

Vi ville gerne have Torsten Geil til at uddybe, men han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe nærmere over for Netavisen Pio.

Å: Vigtigt at lytte til virksomhederne

Tidligere på måneden bekræftede Josephine Fock, at Alternativet støtter regeringens ønske om en sænkning af beløbsgrænsen for lønmodtagere i tolv udvalgte lande, bl.a. Indien, Kina og Mexico.

En sænkelse af beløbsgrænsen indebærer, at lønmodtagere fra disse lande har fri adgang til det danske arbejdsmarked, hvis de har et job på hånden til 330.000 kroner – mod hidtil 418.000 kroner.

”Jamen, det er vi positive over for. Vi har også stemt imod de gange i salen, hvor beløbsgrænsen blev hævet. Vi synes, det er positivt, at der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Vi synes, det er vigtigt at lytte til virksomhederne i denne her sammenhæng. Regeringen foreslår også at en lang række processer skal gøres mere enkle. Dét støtter vi også. Samlet set bakker vi op om  den pakke  ("Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft", red.), som regeringen har lagt frem," sagde Alternativets udlændingeorsdfører, Josephine Fock. Hun understregede samtidig, at hun og Alternativet ikke deler "fagbevægelsens frygt" for at en lavere beløbsgrænse vil medføre løndumping.

Regeringen foreslår – som en del af pakken - blandt andet, at de hidtidige krav om, at landbrugspraktikanter fra lande uden for EU skal være under uddannelse, og at landbrugspraktikanten og værtsfamilien skal kunne kommunikere på enten engelsk, tysk eller skandinavisk afskaffes.

Løntrykkeri og social dumping

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og fagbevægelsen er stærkt kritiske over for hele regeringens udspil, som man mener vil åbne for massiv social dumping og udbredt løntrykkeri. Den foreslåede lempelse af ordningen for landbrugspraktikanter ses som et åbenlyst forsøg på at skaffe ultrabillig arbejdskraft til landbruget fra den tredje verden - forklædt som praktikanter.

”Fremover er det falsk varebetegnelse at kalde det en ’praktikantordning’. Praktikantordningen bliver blot et røgslør for at invitere social dumping ind ad fordøren. Regeringen gør sig ikke engang anstrengelser for at skjule det. Regeringen viser sig her fra sin allermest rå side,” har SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, tidligere udtalt til Netavisen Pio. Han bakkes op af DF’s udlændingeordfører, Martin Henriksen og Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn.

Pelle Dragsted fra Enhedslisten mener, at sagen viser, at Alternativet har et ”blindt punkt”:

”Denne her sag viser, at Alternativet – desværre – har et lidt blindt punkt, når det gælder forsvar for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Man glemmer at den her mulighed for import af billig arbejdskraft også er et våben i hånden på arbejdsgiverne. En fri import af arbejdskraft udefra vil presse lønnen ned,” sagde Enhedslistens økonomi- og erhvervsordfører, Pelle Dragsted, fredag til Netavisen Pio.

Man glemmer at den her mulighed for import af billig arbejdskraft også er et våben i hånden på arbejdsgiverne

Grundlæggende forstår Pelle Dragsted ikke Alternativets standpunkt i denne her sag, fordi Alternativet netop er mod ulighed:

”Men gennemføres regeringens forslag til øget adgang for udenlandsk arbejdskraft, så vil det medføre øget ulighed i Danmark. Lønmodtagernes andel af velstanden vil falde, mens kapitalejernes andel vil stige.”

Forsigtig glæde hos 3F

Hos 3F glæder man sig over, at Alternativet endnu engang skal drøfte partiets holdning til regeringens arbejdskraft-pakke:

"Vi forsøger i 3F gennem analyser og faglig, saglig argumentation at overbevise alle partier i Folketinget om, at det er langt mere givende for Danmark, hvis vi i stedet for at tale om, hvordan vi importerer arbejdskraft fra ikke-EU-lande, taler om hvordan vi får alle med. Så hvis vores arbejde har bidraget til at partier, der tidligere var entydigt for import af arbejdskraft, nu bliver mere nuancerede, så noterer vi os det med tilfredshed," siger 3F's forbundssekretær, Søren Heisel, til Netavisen Pio.

Der er i øjeblikket knap 2.000 udenlandske praktikanter inden for den grønne sektor i Danmark. Mange af praktikanterne kommer fra lande som Ukraine og Thailand. Praktikanterne aflønnes typisk med omkring 130.000 kroner årligt.

Fakta: Her vil regeringen lempe

Udspillet fra regeringen vil for praktikanter på det grønne område ændre reglerne på fire områder:

  1. Kravet om, at ansøger skal være under uddannelse afskaffes.
  2. Kravet om sprogtest (engelsk/tysk/skandinavisk) afskaffes.
  3. Aldersgrænsen forhøjes fra 30 til 35 år.
  4. Opholdstilladelsen skal gælde for 18 måneder i stedet for som nu 12 måneder.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce