Alternativet vil bekæmpe havbrug, men opstiller havbrugsejer

Folketingskandidat for Alternativet udleder med øko-havbrug seks tons kvælstof. NGO’en ’Nej til Havbrug’: ”Det harmonerer ikke med Alternativets politik”
Alternativet vil ”stoppe  udbygningen og i stedet lægge en plan for afvikling af alle havbrug til havs med henblik på at etablere dem i lukkede anlæg på land i stedet”, fastslår Alternativets miljøordfører, Christian Poll i et indlæg i Altinget.

Selvom målet for Alternativet er lukning af havbrug, så opstiller partiet folketingskandidaten, Lars Birger Nielsen, der selv ejer et havbrug. Han er indehaver  af Bisserup Havbrug AFT Aps i havet i Karrebæksminde Bugt ud for Bisserup på Sydsjælland.

Lars Birger Nielsen betegner havbruget som ”Danmarks eneste økologiske havbrug”. Bisserup Havbrug har tilladelse til at udlede otte tons kvælstof årligt, men ifølge folketingskandidat Lars Birger Nielsen udleder hans havbrug kun omkring seks tons kvælstof årligt.

NGO’en 'Nej til Havbrug' er overrasket over, at Alternativet opstiller en ejer af et havbrug:

”Vi er noget overraskede over, at Alternativet opstiller en kandidat, der ejer og driver et havbrug. Alternativet er modstandere af åbne havbrug, så det harmonerer ikke med Alternativets politik at opstille Lars Birger Nielsen,” siger talsperson for ”Nej til Havbrug”, Nina Bjarup Vetter til Netavisen Pio.

Men der er tale om et økologisk havbrug…

Uanset om man kalder det økologisk eller ej, så er der meget store udledninger af kvælstof og fosfor

”Uanset om man kalder det økologisk eller ej, så er der meget store udledninger af kvælstof og fosfor. Og der er fortsat problemer med fodersammensætningen på Bisserup Havbrug. Så det burde Alternativet ikke blåstemple,” mener Nina Bjarup Vetter.

Videresælger kvote til kritiseret konventionelt havbrug

Hun oplyser derudover, at Lars Birger Nielsen ikke udnytter sin udledningstilladelse fuldt ud:

”Han har videresolgt en del af sin udledningstilladelse til havbruget Musholm A/S. Et havbrug, der er konventionelt, og som netop er blevet afsløret i at overtræde deres miljøgodkendelser. Ud fra en samlet betragtning er det uforståeligt, at Alternativet vil have Lars Birger Nielsen som folketingskandidat,” mener Nina Bjarup Vetter.

”Overordnet giver det ikke nogen mening at give få havbrug tilladelse til store udledninger af kvælstof og fosfor. Havbrug besætter et fælles areal i havet. Der ligger 37 ansøgninger om at lave havbrug i Kattegat. Ud fra et økonomisk synspunkt er det forståeligt, når man får en industrigrund forærende, og man ikke skal rense sit spildevand. Men som samfund må vi konstatere, at tiden er løbet fra havbrugene” lyder det fra Vetter.

Lars Birger Nielsen erkender, at det pt. ikke er muligt at udvikle et fuldstændig bæredygtigt havbrug:

”Jeg arbejder vedvarende på at gøre havbruget mere og mere bæredygtigt, men pt. er det simpelt hen ikke muligt at gøre det 100 procent bæredygtigt. Alternativet arbejder på – på sigt – at gøre alle havbrug landbaserede og bæredygtige. Jeg arbejder hver en eneste dag på at bevise, at havbrug kan blive bæredygtige. Så jeg ser ingen modsætning i det, jeg arbejder for, og dét Alternativet står for,” understreger Lars Birger Nielsen over for Netavisen Pio.

placeholder

Alternativets miljøordfører blåstempler havbrug-ejer

Blandt de tiltag, der gør, at Lars Birger Nielsen betegner Bisserup Havbrug som økologisk, er, at han udarbejder et klimaregnskab og løbende forbedrer sin bæredygtighedsplan.

Alternativets miljøordfører, Christian Poll, bakker op omkring Lars Birger Nielsen:

”Vi kæmper sammen med det meste af oppositionen imod yderligere udbygning og yderligere tilladelser til flere havbrug i Danmark. Det skyldes, at alle danske, indre farvande har langt igen til at kunne leve op til EU’s vandrammedirektiv. Så der er ikke plads til flere havbrug. De eksisterende 19 havbrug skal stille og roligt konverteres til landbaserede anlæg. Lars Birger driver det eneste økologiske havbrug, så hans havbrug ligger i den bedste ende af skalaen, når vi taler forurening. Niels Birger benytter ikke medicin og hjælpestoffer. Det er den store forskel mellem økologiske og konventionelle havbrug. Så er det rigtigt, at der ikke er den store forskel på konventionelle og økologiske havbrug, når vi taler udledning af kvælstof. På et tidspunkt må Lars Birgers anlæg også op på land,” understreger Christian Poll over for Netavisen Pio.

Så det er okay med Lars Birger Nielsen som folketingskandidat for Alternativet?

Jeg ser ingen grund til, at han ikke skulle kunne være kandidat for Alternativet

”Ja, det er fint, at vi har en kandidat, som arbejder med et af de mange områder, som skal forbedres i dansk politik. Jeg kender ham ikke super-godt, men jeg ved, at han driver et økologisk havbrug. Jeg ser ingen grund til, at han ikke skulle kunne være kandidat for Alternativet,” siger Christian Poll.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce