Analyse: Valgkampen skaber politikerlede

Allerede inden valgkampen havde vi sat rekord i mistillid til politikerne, men i stedet for bekæmpe den voksende afmagt, så har partierne under valgkampen hældt benzin på bålet.
Mens britiske politikere op til parlamentsvalget i Storbritannien i maj tog den stigende politikerlede og politiske afmagt hos befolkningen alvorligt, så har der – med særligt Uffe Elbæk som markant undtagelse – været tavs herhjemme, hvor valgkampen kun tyder på, at ondt er blevet gjort værre.

De ansvarlige partier kommer op med en plan for, hvordan de forbliver relevante institutioner for alle danskere.

Under, op til og efter den britiske valgkamp erklærede den konservative David Cameron ”No one can doubt that our political system is broken. As you point out in your letter millions of people in this country are, at best, detached from democracy and, at worst the angrilily disillusioned”. Og i same ånd fortsatte Labour-leder Ed Miliband “Apathy and discontent were challenges faced by all parties and governments, risking the undermining of Britain's democracy”.

De to partiledere erkendte altså, at det politiske system som de begge repræsenterede, befandt sig i en kamp om legitimitet, afmagt og total opgivenhed fra frustrerede vælgere.

Historisk lavvande i tilliden til politikerne
Samme erkendelse synes endnu ikke at være kunne genfindes i dansk politik, hvor kun et enkelt parti for alvor har forstået alvoren i den stigende mistillid til vores politikere og vores politiske system.

Hvis man ser dug-friske tal fra valgkampen, så er det ellers hele 73,5 procent af danskerne, der i en meningsmåling som Wilke har lavet for Jyllands Posten, svarer, at de har fået mindre respekt for politikerne.

Det er meget sigende, at jo mere vi ser og lytter til politikerne – jo mindre bryder vi os rent faktisk om dem! Kun 5,9 procent svarer, at de fået større respekt for politikerne i løbet af valgkampen.

At man får for meget af politik, politikere og politik-snak kan næppe overraske det helt store under en valgkamp.

Tilliden-til-politikerne-er-i-bund

Mens det historiske billede bekræfter, at politikerleden er mere end bare døgnflue. Tilliden til politikerne toppede i 2005-2007 med 70 procent, så er det gået stejlt ned af bakke til blot 38 procent i 2014. Men i virkeligheden siger tallene nok ikke det store.

Det virker som om, at jo mindre ansvar et parti er klar til at påtage sig, jo mere belønnes det af vælgerne.

Det gør til gengæld et andet faktum: Nemlig at vælgerne søger væk fra de store regeringsbærende partier og søger mod mere eller mindre tvivlsomme nystartede foretagender. Det virker som om, at jo mindre ansvar et parti er klar til at påtage sig, jo mere belønnes det af vælgerne.

Alle kneb gælder i krig, kærlighed og valgkampe
Det er næppe blevet bedre i en valgkamp, hvor særligt Venstre og Socialdemokraterne har valgt at fokusere meget entydigt på negative budskaber om modstanderen, fremfor at forklarer hvad de selv står for. Det er aldrig enten/eller, men de negative fylder betragteligt i det samlede billede med Venstres løftebrudskampagne, Socialdemokraternes ’Hvem skal betale regninger-kampagne’ og den underskov af lignende tiltag om modstandernes fejl og mangler.

Det repræsenterer næppe en kampagne, som hverken øger respekten eller tilliden til politikerne. Det samme gør talkrigen om asyltilstrømningen, eksempler fra bageren i Svinninge og Venstres beskyldninger mod medierne heller ikke.

Det hele ligner et velorkestreret cirkus, der skruet op i dobbelt tempo, uden at vælgerne nogensinde får en chance for at blive klogere på noget som helst, mens de rivaliserende kanonkonger skyder deres skyts henover vælgerne. Men alle kneb gælder, som bekendt i krig, kærlighed og valgkampe.

Når det hele bare handler om at vinde magten – uanset hvad – så bliver det troen på demokratiet og det politiske systems legitimitet, der kommer til at betale prisen. Også selvom politiker-leden lige nu er at betragte som et luksusproblem.

Hvordan øger man politiker-tilliden?
Det store spørgsmål er bare, hvor det politiske system i fællesskab tackler og løse den stigende politikerlede? En del af storbydanskerne har indtil videre gjort det ved at kaste deres kærlighed på Alternativet, som sværger, at de ville formulere al deres politik i såkaldte ’politiske laboratorier’, at give borgerne mulighed for at stille direkte lovforslag.

Mens det de seneste 15 år har været Dansk Folkeparti, der har holdt politikerleden i ave ved at rejse de spørgsmål som de andre partiet havde overset, så kan det blive Alternativet, der de næste 15 år sætter fokus på metodikken og borgerinddragelsen.

Potentialet hos Alternativet skal næppe findes i deres konkrete forslag, men derimod i deres held med at rejse denne diskussion og endda vinde ganske pæn opbakning til den. Mens det seneste 15 år har været Dansk Folkeparti, der har holdt politikerleden i ave ved at rejse de spørgsmål som de andre partiet havde overset, så kan det måske blive Alternativet, der de næste 15 år sætter fokus på metodikken og borgerinddragelsen.

Hvis vi reelt skal komme politikerleden til livs, så kræver det en seriøs diskussion i de gamle partier, som i modsætning til Alternativet har musklerne til at løfte dagsordenen. Spørgsmålene går på hvordan de igen kan få borgerne til at blive medlemmer og aktive deltagere i den demokratiske proces. Det nytter ikke noget at bruge den høje danske valgdeltagelse, som sovepude eller dårlig undskyldning for at ignorere den stigende politiske frustrationer hos danskerne.

Den kommende diskussion bør handler om både indhold og form – vi får brug for at styrke borgerinddragelse, hvordan man sikrer et mere nuanceret mediebillede, der ikke kun omtaler politikerne når de laver fejl og endelig en diskussion om hvordan vi sikrer politikerne tilstrækkeligt med tid, ro og med ressourcer til at passe deres arbejde.

Politikerleden er helt sikkert kommet for at blive, men hvis det danske samfund fortsat skal kunne bryste sig af at være et levende folkestyre, så må de ansvarlige partier kommer op med en plan for, hvordan de forbliver relevante institutioner for alle danskere.

 

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce