Arbejderklassen forsvinder blandt Københavns børnefamilier

Fire ud af ti børnefamilier i København er fra eliten, mens kun én ud af ti børnefamilier er fra arbejderklassen. I 1988 var billedet det modsatte
Børnefamiliernes sociale sammensætning i København og på Frederiksberg har ændret sig betydeligt siden slutningen af 1980’erne.

I 1988 kom 11 procent af de 0-2-årige i København og på Frederiksberg fra familier i eliten, dvs. overklassen eller den højere middelklasse. Andelen er nu steget til 43 procent. Altså næsten en firdobling på 30 år.

Det viser en dugfrisk analyse, “Arbejderklassen forsvinder blandt Københavns børnefamilier”, fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Fald på 31 procent på 30 år

Det fremgår af analysen, at andelen af småbørn, der kommer fra familier i arbejderklassen, omvendt er blevet reduceret drastisk i samme periode.

Andelen af småbørn, der kommer fra arbejderklassefamilier, er således faldet fra cirka 41 procent i 1988 til cirka 10 procent i 2018

Andelen af småbørn, der kommer fra arbejderklassefamilier, er således faldet fra cirka 41 procent i 1988 til cirka 10 procent i 2018.

Udviklingen er bredt funderet i alle bydele, og særlig udbredt på Nørrebro, Vesterbro og Amager. I 1980’erne kom 40-50 pct. af småbørnene i disse bydele fra arbejderklassen. I dag kommer de fra overklassen eller den højere middelklasse.

I 1988 var der 5 bydele, hvor 40-50 pct. af småbørnsfamilierne var fra arbejderklassen. I dag er den højeste andel i Brønshøj/Nordvest, hvor kun 15 pct. af småbørnsfamilierne er fra arbejderklassen. Vesterbro er gået fra 46 procent til cirka 8 procent og Amager er gået fra at 51 procent børn fra arbejderklassen til 11 procent.

Den almindelige arbejderfamilie er, konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, på hastigt tilbagetog i København og forsvinder mere og mere ud af bybilledet. Det er et udtryk for, at hovedstaden i højere og højere grad bliver et sted for de højest lønnede og personer med lange uddannelser.

De sociale klasser

I afgrænsningen af de sociale klasser ser Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på hele befolkningen i aldersgruppen 18-59 år. Er man studerende, udelades man fra de sociale klasser. De 18-59-årige inddeles i fem overordnede socialklasser.

De fem klasser er: 1. Overklassen 2. Den højere middelklasse 3. Middelklassen 4. Arbejderklassen 5. Klassen uden for arbejdsmarkedet.

  • Overklassen består af topledere, selvstændige og personer med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse som har en indkomst over 3 gange medianindkomsten). Overklassen kan inddeles i: •Selvstændige med indkomst over 3 x medianindkomsten (defineret som samlet bruttoindkomst før skat for 18-59-årige, der er i beskæftigelse minimum halvdelen af året). Det svarer til ca. 1,2 mio. kr. i 2018-prisniveau. •Topledere med indkomst over 3 x medianindkomsten. •Andre personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse med indkomst over 3 x medianind-komsten.
  • Den højere middelklasse består af topledere, selvstændige og personer med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse som har en indkomst på 2-3 gange medianindkomsten. Den højere middelklasse kan inddeles i: •Selvstændige med indkomst i intervallet 2-3 x medianindkomsten (i 2018 svarende til en bruttoindkomst i intervallet mellem 785.000 og 1,2 mio. kr. før skat). •Topledere med indkomst i intervallet 2-3 x medianindkomsten. •Andre personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse med indkomst i intervallet 2-3 gange medianindkomsten. •Øvrige personer med en lang videregående uddannelse uanset indkomst.
  • Middelklassen består af: •Selvstændige med indkomst under det dobbelte af medianindkomsten (svarende til en bruttoindkomst under785.000 kr.) •Topledere med indkomst under det dobbelte af medianindkomsten •Andre personer, som har en kort eller mellemlang videregående uddannelse med en indkomst under det dobbelte af medianindkomsten.
  • Arbejderklassen består af:•Personer med erhvervsfaglig uddannelse, som ikke er i en af de øvre klasser •Personer med gymnasial uddannelse, som ikke er i en af de øvre klasser •Ufaglærte, som ikke indgår i en af de øvre klasser.
  • Klassen uden for arbejdsmarkedet:•Personer, som var i beskæftigelse i mindre end 20 procent af året, og som ikke er selvstændige.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd/Analysen: Arbejderklassen forsvinder blandt Københavns børnefamilier

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Essensen af dette har jo været almindeligt kendt i meget lang tid, selvom der muligvis ikke tidligere har været sat tal på.

Meget karakteristisk var det også udkantsområderne og Vestegnen, der trådte frem på kortet over de steder, flest forventes at kunne få glæde af ordningen med tidligere pension.

Annonce

Annonce