Arbejderklassens børn tilbringer flest lange dage i institution

Børn med forældre, der arbejder på en fabrik eller i en butik, tilbringer oftest otte timer eller mere i vuggestue eller børnehave, viser analyse

Der er stor forskel på hvor mange timer børn tilbringer om dagen i daginstitution.

Det viser en analyse fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Analysen viser, at andelen af børn, der tilbringer mere end otte timer i dagtilbud, er højest blandt børn til mødre med en kort videregående uddannelse og en erhvervsfaglig uddannelse.

”Tallene viser, at arbejderklassens børn noget hyppigere end andre børn er lang tid i dagtilbud. Vi taler om mødre med en erhvervsfaglig uddannelse eller med en kort videregående uddannelse,” siger seniorforsker Mai Heide Ottosen fra VIVE - medforfatter til rapporten 'Børn og Unge i Danmark - velfærd og trivsel' - til netportalen A4 Arbejdsliv.

Ifølge analysen tilbringer næsten dobbelt så mange børn - 23 procent - af mødre med erhvervsfaglig uddannelse mere end otte timer om dagen i dagtilbud, end børn af mødre med en lang videregående uddannelse, hvor blot 11 procent tilbringer mere end otte timer i dagtilbud.

Bundet af faste vagtskemaer

”I Danmark har arbejderklassen som regel en erhvervsfaglig uddannelse og er bundet af faste vagtskemaer. De arbejder for eksempel i et supermarked, hvor man møder tidligt og går sent - eller på fabrik. Den type job er mindre fleksible end akademikeres og skolelærernes, der i højere grad har mulighed for at hente og bringe deres børn, når det passer dem,” forklarer Mai Heide Ottosen.

De arbejder for eksempel i et supermarked, hvor man møder tidligt og går sent - eller på fabrik

VIVE-forskeren vurderer, at tallene peger på en ulighed på arbejdsmarkedet, som handler om andet end løn.

Hun peger på, at den såkaldte Familie- og Arbejdslivskommission, der blev nedsat af Fogh-regeringen i 2005, lavede en analyse, der kom frem til samme konklusion:

”Nogle grupper er bundet og oplever at være mere tidspressede end andre grupper på arbejdsmarkedet,” siger Mai Heide Ottosen.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook