Arbejderne prioriterer ikke klimapolitikken og gider ikke CO2-afgifter

Hvis dansk klimapolitik skal være en succes, er det afgørende, at den gennemføres med en vis ydmyghed overfor dem, som risikerer at blive ramt.
Det er afgørende vigtigt, at Danmark kommer i mål med ambitionen om 70 procent reduktion af CO2.

Danmark skal være det grønneste land af alle grønne foregangslande. På under et år gik det synspunkt fra at være et minoritetssynspunkt på den yderste klimapolitiske venstrefløj, til at være en dagsorden, som selv Dansk Folkeparti skrev under på.

Selvom det var løftet om tidligere tilbagetrækning, der ved folketingsvalget i 2019, flyttede de afgørende stemmer hen over midten, så er det især klimapolitikken, som forenede regeringen og dets støttepartier efter valget.

Med klimaloven blev målet om 70 procent en helt officiel vedtaget ambition. Det er blevet en politisk sandhed.

Ikke en sandhed for alle

Problemet med de sandheder, som Christiansborg vedtager, er, at store dele af befolkningen ikke altid er enige.

Udlændingepolitikken i 80’erne og 90’erne, og pensionspolitikken i 00’erne er nok de bedste eksempler.

Dem der er mest skeptiske, er sjovt nok også dem, som har mest i klemme. Det er typisk de grupper, som forfatteren Lars Olsen omtaler i sin bog ”Det glemte folk”.

De er de faglærte eller ufaglærte, de bor uden for de store byer, og de arbejder typisk i konkurrenceudsatte private virksomheder.

Klimaopbakning falder når det bliver konkret

For nyligt fik jeg præsenteret en større undersøgelse, som landbrugets erhvervsorganisation Landbrug og Fødevarer har lavet omkring befolkningens holdning til klima.

Umiddelbart bekræfter den, at befolkningen bredt set bakker op om den grønne omstilling, skønt opbakningen er noget mere afdæmpet, så snart de forskellige klimatiltag er noget, der rammer dem selv.

I Fødevareforbundet NNF er vi naturligvis interesserede i, hvordan vores medlemmer ser på klima. De danske fødevarearbejdere er privat ansatte og arbejder typisk Jylland.

De er enten faglærte eller ufaglærte. Derfor bad vi om et udtræk på netop de grupper. For at have noget at sammenligne med, fik vi også tal for offentligt ansatte, for storbyerne og for dem med de lange uddannelser.

Hvad er vigtigst?

Det mest interessante resultat af den øvelse var, hvor stor forskel der er imellem, hvor højt de forskellige grupper prioriterer klimapolitikken.

Spørger man højtuddannede i byerne, svarer hele 31 procent, at klima- og energipolitik bør være den vigtigste prioritering. Dermed kommer klimapolitik ind på en klar førsteplads.

Men for de faglærte og ufaglærte ser det anderledes ud. Her prioriterer de fleste klassiske emner som økonomi, udlændinge, sundhed og ældre. Med bare 9 procent kommer klima og energi først ind på en femteplads.

Det betyder naturligvis ikke, at kortuddannede uden for byerne ikke støtter den grønne omstilling. Men det giver en pejling af, hvor meget de forskellige grupper er parat til at give afkald på.

Epinion, Sept. 2020, på baggrund 2.015 landsrepræsentative interview.

 

Nej til CO2-afgift

En af de virkemidler, som danskerne for alvor kommer til at kunne mærke, vil være en eventuel indførelse af CO2-afgifter.

En CO2-afgift kommer med stor sandsynlighed til at ramme de kortuddannede på landet hårdest. De har en relativt lav indtægt, de er afhængige af deres biler, og plantebaseret kost er ikke rigtigt noget de dyrker.

Samtidig arbejder mange på produktionsvirksomheder, som både udleder meget CO2, og som er særdeles udsatte som følge af international konkurrence.  

Det bør derfor ikke overraske nogen, at modstanden imod CO2-afgifter er udpræget blandt de kortuddannede på landet. Kun 27 procent støtter en indførelse af en CO2-afgift, mens 35 procent er imod. Mere end hver tredje forholder sig neutralt, eller svarer ved ikke.

En frelst københavnerelite

Anderledes ser det ud for de højtuddannede i byerne. 56 procent støtter en indførelse af CO2-afgifter, og kun 19 procent er imod.

Tallene viser, at store dele af den danske befolkning ikke nødvendigvis retter ind, bare fordi en sandhed er vedtaget på Christiansborg.

Hvis dansk klimapolitik skal fortsætte den hidtidige succesfulde udvikling, er det for mig at se afgørende, at den gennemføres med en vis ydmyghed overfor dem, som risikerer at blive ramt.

Vi må for alt i verden undgå en situation, hvor en frelst københavnerelite trækker sine egne værdier og alverdens ubehageligheder ned over hovedet på resten af befolkningen. Sker det, vil den hidtidige brede opbakning fordufte som dug for solen.

 

Epinion, september 2020 på baggrund af 2.015 landsrepræsentative interview.

 

Søren Sand Kirk er konsulent i Fødevareforbundet NNF.


placeholder

Kommentarer

Socialdemokraterne taler en falsk præmis op omkring klimapolitikken.
Som faglært arbejder og Vendelbo vil jeg tillade mig at gentage mine kommentarer:
Det er simpelthen ikke ærlighed men spin når socialdemokrater bliver ved med at sætte en falsk modsætning op mellem en ambitiøs klimapolitik og social ansvarlighed. Læs Pelle Dragsteds gennemgang af myterne:
https://pelledragsted.dk/2020/09/regeringsspin-og-oekonomiske-myter-risi...

Læs også Ingeniørforeningens kritik af socialdemokratiets manglende faglige belæg for deres klimapolitik som desværre mere bygger på tro end viden. Hvis ikke socialdemokratiet ændrer politik er der kun to muligheder.Enten bliver det meget dyrere for samfundet at nå målene eller også er dagsordenen at målene ikke skal nåes :
https://ing.dk/artikel/klimaindsatsen-ma-ikke-blive-trossag-239539

Corona-virus = klima-virus
Skru ned for olie og kul-forbruget
Og skru op for SOL,VIND,og brint-ENERGIEN

Dette er en Klima-virus skabt af Moder Jord, som svar på menneskehedens svineri her på jorden

Corona-virus = Klima-virus

Det er utroligt, man skriver dem der bliver ramt af en for forkert klima-politik
Hvornå begynder verdens befokningen at fatte
At vi bliver alle sammen ramt,
hvis vi ikke gør noget ved det CO2-udslip
der dagligt udledes over alt på jorden
Luk olie-hanerne
og gå over til VIND,SOL,og BRINT-ENERGI,og det kan kun gå for langsomt

Og CORONA-VIRUSEN ER OGSÅ EN KLIMA-VIRUS
De fleste fly står på jorden og krydstogt-skibene liger i havn

Annonce