Arbejdsgiver i konflikt med fagbevægelsen: Berlingske er 100 procent på min side

Ejeren af Hotel Siemsens Gaard, August Lund, opfatter Berlingske som værende helt på hans side i faglig konflikt med fagforbundet 3F
Foto: Hotel Siemsens Gaard
Hotel Siemsens Gaard, Svaneke, Bornholm
Hotel Siemsens Gaard i Svaneke ligger i faglig konflikt med fagforbundet 3F. En konflikt som Berlingske har omtalt under overskriften "Cofoco-ejer bag opkøb af bornholmsk familiehotel afviser 3F-overenskomst: "De leverer ingenting, de er bare en byrde".

Ejeren af hotellet, klimaentusiasten, iværksætteren og investoren August Lund, oplyser i et opslag på det sociale medie Linkedin, at han opfatter Berlingske som 100 procent på hans side:

“(....) Og her skal det nævnes de (Berlingske, red.) egentlig var 100 procent på “min” side,” skriver August Lund således i opslaget.

 

 

Chefredaktør: Jeg er ikke tankelæser

Netavisen Pio har bedt Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, svare på, hvorfor han tror August Lund opfatter det sådan, at Berlingske er 100 procent på hans side i den aktuelle faglige strid mellem fagforbundet 3F og Hotel Siemsens Gaard:

Men Berlingske er i sin journalistiske dækning ikke på nogens side

"Jeg kan ikke aflæse August Lunds tanker og ved derfor ikke, hvad han mener. Men Berlingske er i sin journalistiske dækning ikke på nogens side," skriver Tom Jensen i et mail-svar og fortsætter:

"Vi tillader os dog at lave kritisk journalistisk - også om fagbevægelsen."

 

Opsagde overenskomst

Baggrunden for konflikten er, at August Lund i februar opsagde den overenskomst, som Hotel Siemsens Gaard ellers har haft med 3F i årtier.

Konflikten blev torsdag optrappet med sympatikonflikt fra ansatte på virksomheder med overenskomst med Dansk Industri, Dansk Erhverv og transportsektoren. Sympatikonflikten omfatter alt hvad der hedder leverancer og afhentning.

26. juni bliver sympatikonflikten udvidet til også at omfatte ansatte på virksomheder inden for byggefagene.

Berlingskes omtale af den faglige konflikt flankeres af en bemærkelsesværdig såkaldt “faktaboks”.

Fagforeningernes brutale knytnævne

Faktaboksens overskrift lyder “Arbejdskamp i 2021: Fagforeningernes brutale knytnævne”.

I “faktaboksen” hedder det blandt andet:

“Konfliktramte virksomheder blev afskåret fra coronahjælp efter pres fra fagbevægelsen, en HK-afdeling er blevet taget i vildledende markedsføring, organiserede stilladsarbejdere har væltet et stillads på Nørrebro, en medarbejder i Københavns Lufthavn blev truet, fordi han ikke ville melde sig ind i 3F, mens sagerne om nemlig.com og takeawayudbyderen Wolt også sætter fokus på fagbevægelsens metoder.”

Fællestillidsmand for sceneteknikerne på Det Kongelige Teater, Nicolai Bentsen, har i et tweet med interesse noteret sig, at August Lund opfatter Berlingske, som 100 procent på hans side i den aktuelle konflikt mellem ham som ejer af Hotel Siemsens Gaard og fagforbundet 3F.

Bentsen noterer samtidig, at Berlingske har en noget alternativ opfattelse af hvad en faktaboks er: 

“Ifølge August Lundvar Berlingske“100 % på hans side” i en klassisk konflikt, hvor en virksomhed nægter at skrive OK & støtte op om den danske model. Spændende journalistisk dækning. Men rart at vide, når nu de med “alternative faktabokse’ selv antyder en kampagne på vej.”

placeholder

 

3F efterlyser dialog 

Mandag efterlyste både formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Jens Christian Olsen, og formanden for 3F Bornholm, Jonna Nielsen, dialog med August Lund.

Jens Christian Olsen, understregede over for Netavisen Pio, at “ingen på Bornholm har brug for en ideologisk kriger, der opbygger fjendebilleder”:

“Vi har brug for et samarbejde. Vi ønsker en dialog. Så min appel til August Lund skal lyde: Tag dialogen med 3F Bornholm. Forstå det bornholmske arbejdsmarked. Vær med til at løfte det bornholmske arbejdsmarked - de faglige organisationer og arbejdsgiverne i mellem.” 

Jens Christian Olsen understregede, at fagbevægelsen på Bornholm vil det modsatte af ideologisk krig:

“Vi vil løfte i fællesskab. Jeg tror de færreste virksomhedsejere ville ønske, at vi ikke havde den danske model. August Lund har i mange år været finansmand med base i England. Han ved ikke meget om vilkårene på det danske arbejdsmarked. På det bornholmske arbejdsmarked har vi et meget godt samarbejde med virksomhederne. Så jeg tror, at August Lunds korstog bygger på en række misforståelser.”

August Lund: Kritik af 3F’s klimaindsats

Netavisen Pio har spurgt August Lund hvorfor han/ejerselskabet bag Hotel Siemsens Gaard har opsagt overenskomsten med 3F - og hvorfor det er sket uden forudgående dialog med fagbevægelsen.

August Lund har sendt følgende mail-svar:

“Vi har ikke meldt os ud af 3F, for vi har aldrig været medlem eller haft relation. Vi har været i dialog, men er ikke endt med relation,” skriver August Lund og fortsætter:

Vi har været i dialog, men er ikke endt med relation

“De ansatte har udtrykt at de ikke er interesserede i 3F og deres nuværende forhold er at foretrække.” 

Endelig anfører August Lund, at han ikke ønsker samarbejdspartnere, der ikke opfylder hans krav på områder som klimapolitik og global solidaritet:

“Som virksomhedsejer og investor, har jeg nogle krav til samarbejdspartnere, leverandører etc – herunder også fagbevægelse, herunder til deres klimapolitik, globale solidaritet og ageren i samfundet generelt og dem er 3F meget langt fra at opfylde. Meget langt.”

De er ingen steder på klima

“De er ingen steder på klima, direkte amoralske når det kommer til global solidaritet, og ser reelt ikke de har andre mærkesager end sig selv. Før de rette op på dette og levere på dette vil det være imod vores klimapolitik og moralske ophav at have relation.”

3F: “Kom og snak med os”

Formanden for 3F Bornholm, Jonna Nielsen, udtalte mandag til Netavisen Pio, at August Lund indtil videre har afvist dialog med 3F:

“August Lund har fremsat en række underlige udsagn. Om mafiametoder og hvad ved jeg. Men vi ønsker dialogen. Er der nogle knaster, så må vi tale om det. Men indtil videre har August Lund ikke ønsket nogen dialog. Så er det jo svært,” understregede Jonna Nielsen over for Netavisen Pio.

Hun hæftede sig ved, at August Lund og hans håndgangne mænd har udtalt, at de nu har brugt en masse penge på at renovere hotellet i Svaneke, så nu vil de gerne holde udgifterne i ro:

Så den er lidt tynd, ikke

“Til gengæld kan medarbejdere så få et gratis måltid mad, men det gør medarbejderne jo på alle hoteller. Så den er lidt tynd, ikke.”

Hun havde denne opfordring til August Lund:

“Kom og snak med os. Vi er til at tale med.”

Hotel Siemsens Gaard i Svaneke beskæftiger omkring 35 i højsæsonen.

August Lund er medejer af blandt andet restaurankæden  Cofoco  og  Riccos Kaffebarer.

har støttet både Alternativet og Klimabevægelsen økonomisk

August Lund oplyser over for Netavisen Pio, at han har støttet både Alternativet og Klimabevægelsen økonomisk.

Opdateret 18.30 med kommentarer fra ansvarshavende chefredaktør på Berlingske, Tom Jensen

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er nok på tide, at nogen laver en grundig kulegravning af den mands forretningsimperium og investeringsportefølje. Mon det hele er så bæredygtigt, klimavenligt og solidarisk, som han giver udtryk for? Pekuniære donationer til Klimabevægelsen og Ålternativet er måske en ganske uforpligtende måde at greenwashe sin gøren og laden.

Penge korrumperer. Jeg påstår ikke at restauratøren er kriminel, det har jeg ikke belæg for, men livet på de bonede gulve i Goldman Sachs synes at føre til råd i den sociale samvittighed. Måske det er noget, de putter i bonevoksen?

Jeg har købt popcorn, så jeg er parat. Hep, hep, 3F.

Suk. August Lund er vist lidt vel uvidende, hvilket til dels kan undskyldes af hans baggrund fra England - men ikke længe. Hvis man overtager en virksomhed, der har en gældende overenskomst, så gælder den med samme vægt som en lov og er ikke lige til at komme ud af. Når man vælger at opsige den, er det ikke som en almindelig samarbejdsaftale, men derimod et kald til omfattende konflikt - som han vel at mærke selv kalder til. Hvis man udråber en krig og nægter at gå i dialog og prøver at fjerne beskyttede rettigheder, så har man i bund og grund ikke så meget grund til at klage over mafiametoder osv., fordi August Lund jo entydigt skaber balladen her. Hvis Berlingske vil dække det, så må de da også godt finde journalister, der har bare en smule kendskab til juraen inden for Arbejdsretten … please!

Hvis det forholder sig, som August Lund er refereret for, at han giver sine medarbejdere en bedre løn og arbejdsforhold end de kunne opnå, hvis de var medlem af en fagforening, må det vel betyde at han kontakter sine kollegaer i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og får dem til at gøre det samme, så ville fagforeninger jo være overflødige, eller hvad?
Han stiller også krav til områder som klimapolitik og global solidaritet, som han yder bidrag til. Det ville da være glædeligt hvis han kunne få alle medlemmer af DA til at gøre det samme, så ville Enhedslisten m.fl. blive overflødig i Dansk politik Den "grønne omstilling" kunne så blive en realitet uden politisk indblanding, alene ved at arbejdsgiverne gik foran og indførte de tiltag der skal til globalt for at "redde" klimaet. Herefter ville jordens befolkning kunne leve fredeligt sammen uden risiko for klimaforandringer, ren idyl.
PS! Ironi kan forekomme!!

Jeg tolker det nu sådan, at Tom Jensen reelt mener, at August Lund er en stjernepsykopat på egotrip.

Annonce