Arbejdstilsynet skal tilbage i fulde omdrejninger NU! 

Siden nedlukningen har Arbejdstilsynet arbejdet på kraftigt reduceret styrke. Mange oplever, at arbejdsgiverne ikke tager arbejdsmiljø og corona alvorligt.
Arbejdstilsynet er i denne coronatid måske vigtigere end nogen sinde før. Som myndighed er tilsynet en helt central aktør for at sikre en ordentlig og tryg genåbning i de kommende måneder. Og for at sikre, at smitterisikoen forebygges effektivt i de brancher, der hele tiden har været åbne eller blev genåbnet i første fase, f.eks. i byggeriet, hjemmeplejen, dagligvarebutikkerne og daginstitutionerne.

De skal hjælpe med at sikre, at corona-retningslinjerne overholdes

De skal hjælpe med at sikre, at corona-retningslinjerne overholdes ude på den enkelte arbejdsplads i forhold til afstands- og hygiejnekrav, og at medarbejderne har adgang til de nødvendige værnemidler. Men de skal også sikre at andre arbejdsmiljøproblemer, der måtte opstå i kølvandet, stadig prioriteres. Det gælder både ulykkesrisiko og øget arbejdspres.

Arbejdstilsynet lige så vigtigt som politiet

Politiet prioriterer at føre dagligt tilsyn med, at almindelige borgere i det offentlige rum overholder myndighedernes retningslinjer. Vi får at vide, at det er helt afgørende for at bremse corona-smitten i samfundet. Og afgørende for, at der kan åbnes mere op. Der gives skrappe bøder ved overtrædelse.

Corona-virus smitter som bekendt ikke mindre på en arbejdsplads end ude i offentligheden. På samme måde må det derfor være Arbejdstilsynets opgave at sikre, at retningslinjerne overholdes på arbejdspladserne, så smitterisikoen forebygges, og så alle lønmodtagere kan gå trygge på arbejde.

'I mange brancher kommer tilsynet slet ikke ud med mindre der er tale om en alvorlig ulykke

Derfor er det også helt uforståeligt, at hovedparten af de tilsynsførende er sendt hjem, og at Arbejdstilsynet stadig kører på et så lavt blus, som tilfældet er i øjeblikket. I mange brancher kommer tilsynet slet ikke ud med mindre der er tale om en alvorlig ulykke eller klage. Imens hober problemerne og medarbejdernes utryghed sig op ude på arbejdspladserne pga. uklare retningslinjer eller manglende overholdelse.    

Manglende eller hjemmelavede værnemidler er uforsvarligt

Jeg modtager desværre dagligt meldinger fra fagforeninger og tillidsvalgte på gulvet, der er frustreret over der manglende værnemidler, at rengøringen og den generelle hygiejne er mangelfuld, og at mange arbejdsgivere ikke prioriterer de vigtige corona retningslinjer.

Jeg hører om medarbejdere, der bliver bedt om at klistre plastikcharteks på brillerne

Mangel på værnemidler har ført til hjemmelavede løsninger, der ikke altid giver tilstrækkelig beskyttelse. Jeg hører om medarbejdere, der bliver bedt om at klistre plastikcharteks på brillerne, som ansigtsvisir. Og om sorte affaldssække, der bliver brugt som nødtørftige sikkerhedsdragter.

Det er ikke godt nok, og det må aldrig være op til den enkelte medarbejder selv at skulle sikre den nødvendige beskyttelse. Det er arbejdsgivernes ansvar, og Arbejdstilsynet skal gribe ind, give påbud og bøder og om nødvendigt stoppe arbejdet, når der ikke leves op til retningslinjerne for beskyttelse af de ansatte.

Tilsyn kan ikke føres på distance

Samtidig er det svært at få Arbejdstilsynet ud på tilsynsbesøg, selv ved klager om stærkt problematiske forhold. Vi har set eksempler, hvor Arbejdstilsynet som opfølgning på ansattes klage over manglende beskyttelse mod smitterisiko, ringer og taler med arbejdergiveren i telefonen i stedet for at kontrollere forholdene ude på arbejdspladsen. Andre steder kommer tilsynet ud, men går ikke inden for på arbejdspladsen, hvor arbejdet udføres. Det er langt fra acceptabel tilsynsadfærd.

Hvis der ikke kommer styr på smitterisikoen, risikerer vi øget nedlukning i stedet for genåbning

Det er uansvarligt i forhold til de lønmodtagerne, der holder hjulene i gang under corona-epidemien, og som har krav på et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø, herunder tilstrækkelig beskyttelse corona-smitte. Men det er også et større samfundsproblem, hvis ikke alle arbejdspladser kommer op i gear og får indarbejdet de vigtige retningslinjer om at begrænse smitten, sikre en god hygiejne og et ordentlig arbejdsmiljø i denne tid.

Hvis der ikke kommer styr på smitterisikoen ude på arbejdspladserne, risikerer vi øget nedlukning i stedet for genåbning. Vi ved allerede nu, hvor alvorlige konsekvenser det vil få for job, økonomi og uddannelsen af vores unge.

Corona øger også risiko for dårligt psykisk arbejdsmiljø

Derudover er det vigtigt, at Arbejdstilsynet også har fokus på andre arbejdsmiljøproblemer, der kan opstå, som et resultat af corona-epidemien. Mange lønmodtagere er ikke vant til at arbejde på steder med høj smitterisiko. Mange har borger- og kundekontakt i deres daglige arbejde, og er nu sat i en reel risiko for at blive smittet med corona. Nogle tilhører en af risikogrupperne eller har nære pårørende i risikogruppen, som de risikerer at bringe smitten hjem til.

Oven i kommer så, at der mange steder – især for frontlinjemedarbejderne – men også f.eks. på skolerne, i daginstitutionerne og butikkerne har været et massivt øget arbejdspres som følge af de ekstra arbejdsgange og forholdsregler, der skal tages i udførelsen af opgaverne.

Næsten hver anden dansker har oplevet stress og andre påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø under corona-krisen

Denne bekymring udgør en risiko i det psykisk arbejdsmiljø og kan sætte sig i ens mentale sundhed. En ny undersøgelse fra analyseinstituttet Wilke viser, at næsten hver anden dansker har oplevet stress og andre påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø under corona-krisen.

Det er derfor ekstra vigtigt, at arbejdsgiverne har fokus på effektiv forebyggelse af det generelle og psykiske arbejdsmiljø for de ansatte. Og mindst lige så vigtigt, at tilsynet ikke fortsat nedprioriterer området.

Godt at rengøring er kommet i fokus

Rengøring og god hygiejne er heldigvis blevet højt prioriteret på mange arbejdspladser. Flere steder bliver rengøringsopgaverne varetaget af forskellige ansatte, ud over deres øvrige opgaver, men uden at de nødvendigvis har fået oplæring og instruktion. Nogen har fået at vide, at de skal gøre rent med klor, men hvilken opløsning er sundhedsmæssigt forsvarlig? Hvilke krav er der til udluftning eller brug af handsker? Hvor ofte skal der sprittes af, osv.? Spørgsmålene er mange, men svarene desværre få.

Spørgsmålene er mange, men svarene desværre få

Her er der brug for, at Arbejdstilsynet både laver klare og helt lavpraktiske vejledninger i forhold til rengøring, men også sikrer, at tilsynsbesøgene bliver prioriteret, da dette er et særligt vigtigt område i alle brancher i forhold til at forebygge smitterisikoen.   

Arbejdstilsynet skal tilbage nu! 

Der er et klart og utvetydigt ønske fra fagbevægelsen til regeringen og alle folketingets partier om at få Arbejdstilsynet tilbage i fulde omdrejninger så hurtigt som muligt. Det haster!   

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce