Arne får lettere ved at dokumentere sit arbejde

Det er vigtigt, at der ikke stilles så skrappe dokumentationskrav til den tidlige pension, at ”nogen bliver efterladt på perronen,” lyder det fra fagforbund om lempede krav
Foto: Pernille Skipper
Morten Bødskov og Peter Hummelgaard fejrer Arne-aftalen
Hvis du er én af dem, der har gamle lønsedler liggende på loftet, eller for den sags skyld ansættelseskontrakter og andet fra dine tidligere arbejdsgivere, så skal du ikke lige bruge den kommende juleferie til at få ryddet op og smide dem ud.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) lemper nemlig kravene til, hvordan du skal dokumentere, hvor længe du har været på arbejdsmarkedet for at få ret til den tidlige pension.

Ifølge aftaleteksten om den tidlige - eller såkaldte Arne-pension - skal antallet af år på arbejdet godt nok opgøres på baggrund af ATP-indbetalinger. Det er lovpligtigt for arbejdsgivere at indbetale til ATP af lønnen for ansatte, der er fyldt 16 år.

Men beskæftigelsesministeren oplyser til Folketingets beskæftigelsesudvalg, at ATP-indbetalingerne ikke bliver det eneste, der kan dokumentere, hvad du engang har lavet. Langt fra.

Dokumentationen kan, ud over de data som ATP indhenter fra eksisterende registre, netop også så være lønsedler, udbetalingsspecifikationer, ansættelsesaftaler/beviser, skatteoplysninger eller oplysninger fra andre EU/EØS-lande i form af indbetalinger af arbejdsmarkedspension. Eller netop andet.

”Der vil på bekendtgørelsesniveau blive fastsat nærmere regler om krav til dokumentationen,” skriver Peter Hummelgaard til beskæftigelsesudvalget.

Mulighed for at supplere med andre oplysninger

”Men for ikke at afskære borgeren fra at indsende relevant dokumentation, vil der ikke blive lavet en udtømmende liste over, hvilken dokumentation, som kan anvendes i forhold til at dokumentere beskæftigelse. Ud over de muligheder, som vil blive beskrevet nærmere i bekendtgørelsen, vil borgeren således have mulighed for at supplere med andre oplysninger. Udbetaling Danmark vil derfor i nogle tilfælde skulle foretage en skønsmæssig vurdering af, hvorvidt en persons beskæftigelse er sandsynliggjort ved den dokumentation, som den pågældende har indsendt”.

Blik & Rør

Hvordan du præcis skal dokumentere, hvor længe du har været på arbejdsmarkedet, er netop en af de detaljer, der har skullet falde på plads under det igangværende lovgivningsarbejde i Folketinget.

Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet, er derfor glad for Peter Hummelgaards beslutning. Blik- og Rørarbejderforbundet udgjorde, sammen med Fødevareforbundet NNF, Dansk El-Forbund og Malerforbundet, Alliancen for en værdig tilbagetrækning, som i efteråret var med til at sætte, og fastholde, en tidlig pension på den politiske dagsorden.

”For Blik- og Rørarbejderforbundet er det vigtigt, at der ikke stilles så skrappe dokumentationskrav, at nogen bliver efterladt på perronen,” siger Henrik W. Petersen til Netavisen Pio.

Det er gode toner

”De medlemmer, vi repræsenterer, er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har knoklet hele deres arbejdsliv. De fortjener en fair og fleksibel sagsbehandling, hvor eventuel tvivl skal komme ansøgeren til gode. Det er jeg glad for, at beskæftigelsesministeren har taget til sig, og det er gode toner, der kommer fra ham, når han skriver, at borgeren vil have mulighed for at supplere med andre oplysninger, og at det vil være op til en skønsmæssig vurdering.”

Snart Arnes tur

Bag aftalen om den tidlige pension står regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, ligesom Alternativet efterfølgende har tilsluttet sig.  

Hvis alt går efter planen vil lovforslaget kunne træde i kraft fra den 1. januar 2021 - således at man kan søge om tidlig pension fra august 2021 - og få udbetalt pensionen med virkning fra 1. januar 2022.

Hvis du som 61-årig har været 44 år på arbejdsmarkedet, får du ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet, kan du gå to år før folkepensionsalderen. Og har du været 42 år kan du gå et år tidligere.

Aftalen om den tidlige pension indebærer også, at ikke kun perioder i fuld beskæftigelse, men også perioder med blandt andet dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatoriske praktikperioder med enten elevløn eller SU også tæller med.

På den måde bliver du ikke afskåret fra den tidlige pension ved for eksempel at have arbejdet på deltid i mange år, været arbejdsløs ad flere omgange eller have været i praktik under uddannelsen.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce