Asbest tager livet af over 300 mennesker om året

På trods af at materialet blev forbudt i 1980, så dør der stadig over 300 mennesker om året af asbestrelaterede sygdomme.
Blik- og Rørarbejderforbundet glæder sig til at se, hvad den kommende regering vil gøre for at sikre bedre arbejdsvilkår for ansatte i bygge- og anlægsbranchen og bringer her en opfordring til først og fremmest at gøre noget ved det store asbestproblem, der Ifølge Kræftens Bekæmpelse hvert år er skyld i omkring 400 nye tilfælde af kræft.

Der dør over 300 mennesker om året af asbestrelaterede sygdomme
 

I 1971 blev 1.213 personer dræbt i trafikken, mens tallet var 175 personer i 2018. Det er endda i en periode, hvor der kun er kommet flere biler på vejene. Det store fald over årene viser, at hvis der er politisk vilje, kan en dødsstatistik ændres markant. Desværre gør den samme udvikling sig ikke gældende, når det kommer til asbest.

På trods af at materialet blev forbudt at bruge i 1980, dør der, ifølge seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse i en artikel i Fagbladet 3F, over 300 mennesker om året af asbestrelaterede sygdomme.

Den snigende dræber er gået i glemmebogen

Asbest er et byggemateriale, der særligt i 1960’erne blev anvendt i udbredt grad pga. dets gode isolerings- og brandsikkerhedsegenskaber. Men fordi stoffet har en fiberstruktur, der er så fin, når den smuldrer til støv, bliver denne støv meget farlig at indånde, da den ophober sig i lungerne og er umulig at fjerne.

Fordi asbesten langsomt ophober sig, kan der gå mange år, efter man er blevet udsat for stoffet, før de første symptomer indtræder

Fordi asbesten langsomt ophober sig, kan der gå mange år, efter man er blevet udsat for stoffet, før de første symptomer indtræder. Af denne årsag blev det i 1972 forbudt at bruge asbest til isolering, og i 1980 forbød man helt brugen af asbest. Stoffet findes dog desværre stadig i mange af bygningerne for den periode, uden at der dog er klart overblik over det præcise omfang.

Udsættelsen sker ofte i forbindelse med vedligehold, renovering eller nedrivning af bygninger og i Blik og Rør ser vi desværre ofte medlemmer, som kun har kort tid tilbage at leve i, fordi de er blevet udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde.

Et af de helt store udfordringer ved asbestproblemet er, at faren ved stoffet synes at være gået i glemmebogen, efter man forbød brugen i 1980. Og det på trods af at antallet af dødsfald pga. asbest er stigende, og at stoffet til den dag i dag stadig udgør en reel sundhedsfare, ikke kun for Blik og Rørs medlemmer men for alle der færdes i bygningerne, hvor asbesten er.

5 anbefalinger til den kommende regering

Hvis vi skal komme asbest til livs i Danmark, er der behov for en koordineret national indsats for at sikre en nærmere kortlægning af problemets omfang, som i vid udstrækning endnu er relativt ukendt. Blik og Rør har følgende fem anbefalinger til den nye regering:

Anbefaling 1: Nationalt asbestregister

Blik og Rør anbefaler, at alle bygninger med asbest kortlægges, og at der udarbejdes konkrete strategier på hver af disse. Asbestindsatsen skal intensiveres med oprettelsen af et nationalt register for asbest samt nedsættelsen af en kommission, som skal formulere en national handlingsplan for elimineringen af asbest i den danske bygningsmasse.

Anbefaling 2: Flere midler til kontrolindsats

Blik og Rør mener, at der skal bevilliges flere midler til kontrolindsatser på området, for at sikre at virksomhederne der ikke lever op til kravene, faktisk også bliver opdaget. Hvis reglerne for håndtering af asbest ikke overholdes, mener vi desuden, at det skal være muligt at give endnu større bøder end i dag.

Anbefaling 3: Lovkrav om arbejdsmiljødrøftelser

Vi mener, at der skal være lovkrav om, at alle virksomheder – også de små virksomheder – årligt afholder arbejdsmiljødrøftelser, og at disse afholdes efter formelle principper med blandt andet notatpligt, mødepligt, rettidig indkaldelse mm.

Anbefaling 4: Arbejdsmiljø på skoleskemaet

Efter svensk model anbefaler Blik og Rør, at der indføres arbejdsmiljørepræsentanter i alle skoler og uddannelsesinstitutioner, og at der undervises i godt arbejdsmiljø. I Sverige har elever og studerende været omfattet af arbejdsmiljøloven siden 1978, hvor eleverne har de samme rettigheder som ansatte på arbejdsmarkedet.

Anbefaling 5: En årlig dag til efteruddannelse

Mange nyuddannede håndværkere kender ikke til faren ved asbest og kan have svært ved at genkende materialet, når de er ude på en opgave. Derfor anbefaler Blik og Rør, at der per lov øremærkes mindst én årlig dag til efteruddannelse for alle ansatte, hvor der undervises i bl.a. temaer som asbest.

Vi vil holde den nye regering op på, at det ikke skal være farligt at gå på arbejde

Blik- og Rørarbejderforbundet byder den kommende regering velkommen til posten. Vi vil holde den nye regering op på, at det ikke skal være farligt at gå på arbejde i Danmark, og vi byder meget gerne ind med faglig viden for at sikre, at asbestrelateret sygdom og død kommer til at høre fortiden til.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet


placeholder

Annonce