Asyludspil med forældede tal og gamle forslag

Dagens asyludspil fra Venstre rummer ingen nye konkrete tiltag. Det er et opkog af partiets udlændingeoplæg fra sidste år.
Venstre har i dag præsenteret udspillet Asylreform – Styr på tilstrømningen. Med udspillet ønsker Venstre at demonstrere en klar kan til regeringen på asylområdet, som de seneste dage har fyldt stadig mere i valgkampen. Særligt i søndagens tv-duel mellem de to statsministerkandidater, der udviklede sig til noget af et mundhuggeri om, hvorvidt regeringen har strammet eller slækket på asylpolitikken.

Venstre kritiserer særligt regeringen for at have afskaffet fattigdomsydelser som starthjælp og for at have gjort det muligt for nogle gruppe af asylansøgere at bo og arbejde uden for asylcentrene. Begge dele har, mener Venstre, gjort det mere attraktivt for asylansøgere at rejse til Danmark. Regeringen bærer derfor et ansvar for, at udgifterne til asylansøgere er tredoblet siden 2011, fra 3 milliarder kroner til 9 milliarder kroner. Det vil Venstre nu lave om på.

Oplæg bygger på gamle tal
Venstre skriver i oplægget, at ”Regeringens mange lempelser af udlændingepolitikken har gjort Danmark markant mere attraktivt for asylansøgere (..) Dermed har regeringen aktivt øget asyltilstrømningen og medvirket til, at Danmark er det land i EU, der modtager femteflest asylansøgere set i forhold til indbyggertal. I 2011 lå Danmark nr. 10”.

Men faktisk er der netop i dag kommet nye tal fra Eurostat, som viser, at Danmark er kravlet fra en femteplads og ned på en tiendeplads. Dermed ligger Danmark på samme niveau som i 2011, hvor Lars Løkke var statsminister. De nye tal viser også, at Danmarks andel af asylansøgninger i EU i øjeblikket er på cirka 0,7 procent, hvilket er lavere end i 2011.

På dagens pressemøde, hvor udspille blev præsenteret, gentog Lars Løkke påstanden om, at Danmark tager imod femteflest asylansøgere i EU, og undveg at forholde sig til de nye tal.

Gamle forslag i nyt oplæg
Ses der på selve indholdet af udspillet, er det meget småt med det nye. Udspillet består af otte forslag, hvoraf de fem er gengangere fra sidste års udlændingeudspil Danmark – For dem der kan og vil og efterårets finanslovsudspil.

Det gælder forslag om at ændre sammensætningen i flygtningeudvalget (forslag 2), forsalg om at afskære flygtninge fra at få kontanthjælp og forbyde dem at bo og arbejde uden for asylcentre (forslag 3), forslag om at indføre flere krav for at flygtninge kan opnå permanent ophold (forslag 4), forslag om at målrette midler fra udviklingsbistanden til hjælp i nærområder (forsalg 5) samt forslag om at oprette ”særlige omrejsende udlændingeattacheer”, der kan rejse rundt i verden og forhandle hjemsendelsesaftaler (forslag 6).

To forslag kan siges at være nye, men er samtidig meget ukonkrete og fremstår mest som løse hensigtserklæringer. Venstre vil ”med afsæt i en undersøgelse af asylpraksis i en række europæiske lande sikre, at den danske praksis ikke er mere lempelig end i det øvrige Europa” (forslag 1) og forslag om at ”søge at ændre internationale forpligtelser, hvis de ikke længere er tidssvarende for at sikre tilstrækkelig handlefrihed til at føre en effektiv asylpolitik” (forslag 8). Det mærkeligste forslag er forslag 7, som er et forslag om meget hurtigt at vedtage forslag 3.

Ikke overraskende tager De Konservative positivt imod forslaget, mens SF og De Radikale er kritiske.


placeholder

Annonce