Atypiske ansættelser underminerer den værdige pension

Ansvarlig arbejdsgiver adfærd er at tilbyde fuldtidsstillinger. Men desværre satser stadig flere arbejdsgivere på alle mulige afskygninger af atypiske ansættelser; deltid, vikarer, freelancere, platformsbeskæftigede.
Atypiske ansættelser er i en rivende udvikling. Deltidsansatte, vikarer, midlertidigt ansatte, freelancere, platformsbeskæftigede... Ja listen er nærmest uendelig lang. Men tre ting disse ansættelsesformer ofte har tilfælles: ringere vilkår og rettigheder, ringere økonomiske vilkår og ringere mulighed for kompetenceudvikling og indflydelse. En af de helt store konsekvenser er en dårlig pensionsopsparing.

Stigning i antallet af minijobs
Udvikling i kommunale minijobs har haft fuld fart på. Fra 2012 til 2015 er der sket en stigning på 8.454 minijobs 0-19 timer ugentligt. Ansættelser helt ned til 7 timer er steget med 7.589 i samme periode. Det er ganske enkelt helt uacceptabelt. Det vil for mange betyde, at de er nødsaget til at tage flere jobs for at få økonomien til at hænge sammen, men ikke mindst for også at sikre en bedre pensionsindbetaling. For arbejdsgiverne betyder det en fleksibilitet, men for den ansatte betyder det ofte forringet vilkår.

For arbejdsgiverne betyder det en fleksibilitet, men for den ansatte betyder det ofte forringet vilkår

Desværre er Regeringen med til at presse danskerne ud i minijobs, som følge af 225-timersreglen. Det er den helt forkerte vej. Der skal flere fuldtidsstillinger til på det danske arbejdsmarked.

Alt for mange indbetaler for lidt til pensionen
Jeg har selv arbejdet som social-og sundhedsassistent i det kommunale, hvor jeg var ansat på ufrivillig deltid. Det betød blandt andet  for min pensionsindbetaling, at den blev væsentlig lavere end hvis jeg havde arbejdet på fuldtid. Faktisk ville jeg indbetale cirka 360.000 kroner mindre i løbet af resten af mit arbejdsliv. Og jeg ville højst sandsynligt være afhængig af offentlige ydelser i form af pensionstillæg og ældrecheck. Så for hvem har det været en fordel, at jeg var ansat på deltid?

Faktisk ville jeg indbetale cirka 360.000 kroner mindre i løbet af resten af mit arbejdsliv.

1) Jeg ønskede ikke at være på deltid, så det ville ikke have været en fordel for mig.

2) Jeg ville have været afhængig af de offentlige ydelser, fordi min arbejdsmarkedspension ville have været for lille – en afhængighed jeg ikke selv ville have ønsket.

En analyse fra pensionsselskabet PenSam viser at næsten 70.000 af deres kunder i alderen 25-64 år har så lave pensionsindbetalinger, at de tilhører den såkaldte ”pensionsmæssige restgruppe”. Det vil faktisk sige at 4 ud af 10, indbetaler for lidt. Men for de 25-29-årige er det 7 ud af 10 der indbetaler for lidt.

Arbejde er godt – men at blive straffet for at ville arbejde er ikke godt. Derfor skal kulturen med fleksibilitet i form af deltid, vikariater og diverse atypiske ansættelse ændres. Retten til at arbejde på deltid finder vi i Deltidsloven, men nu er det på tide med en Fuldtidslov, så det arbejdende danske folk kan få en værdig pension.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA


placeholder

Annonce