Michael Kjær Pedersen

Michael Kjær Pedersen

Michael Kjær Pedersen er adm. direktør i brancheorganisationen for Bager- og Konditormestre i Danmark.