Ole Just

111 år mere med uligeløn

Regeringen vil fjerne SR's ligelønslov fra 2014. SFI’s beregning af, at det vil tage 111 år, før der er ligeløn på danske arbejdsmarked, er et uacceptabelt, men desværre ikke et urealistisk, scenarie.