Avis: DF har stemt for udhuling af folkepension i årevis

Dansk Folkeparti vil forbedre vilkårene for pensionisterne, men har i årevis selv støttet udhuling af folkepensionen.
Mens DF-formand Kristian Thulesen Dahl kræver, at folkepensionen skal stige mere, end den gør i dag, viser nye tal, at en folkepensionist har mistet mange penge på den udhuling, som DF selv har stået bag i årevis. Det skriver Jyllands-Posten.

I 2003 stemte Dansk Folkeparti for en ny aftale om Satspuljen, der cementerede, at folkepensionen ikke skulle stige lige så meget som lønningerne i samfundet. Pengene bliver i stedet lagt i Satspuljen som årligt bruges på en række sociale indsatser.

Det har betydet, at en enlig folkepensionist i dag har ca. 5.000 kr. mindre udbetalt om året, viser beregninger, som Ældre Sagen har foretaget på baggrund af et svar fra Finansministeriet.

15 år senere ønsker DF-formanden nu et opgør med den mekanisme, som betyder, at staten tager toppen af stigningerne i folkepensionen.

”Det handler både om mange penge, men det handler altså også om anstændighed, sagde Kristian Thulesen Dahl i sin tale på DF’s årsmøde.

Over for avisen forsvarer partileder Kristian Thulesen Dahl partiets kovending:

”Vi har valgt, at vi hellere vil have indflydelse på fordelingen af pengene end at stå udenfor,” siger han.

Hvis DF får sit krav gennemført i finanslovsforhandlingerne, vil der gå 10 år, før en enlig folkepensionist har indhentet den udhuling, der siden 2003 har fundet sted, viser beregningerne fra Ældre Sagen.

Grafik fra Ældre Sagen.

Systematisk sakket bagud
Udspillet fra Dansk Folkeparti får opbakning fra Ældre Sagen. Her mener man, at folkepensionisterne systematiske er sakket bagud i forhold til lønstigningen hos den arbejdende befolkning.

”I mange år har man reguleret folkepensionen mindre end den generelle lønudvikling, på grund af det årlige bidrag til satspuljen Det har øget uligheden mellem de erhvervsaktive og de pensionister, der kun har folkepension og ATP,” siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup. 

Der er omkring 300.000 ældre, der ikke har en privat pensionsordning og derfor kun modtager folkepension og ATP.

Enhedslisten står som det eneste parti i Folketinget uden for satspuljen og partiet kritiserer Dansk Folkeparti for på den ene side, at love små gaver, men på den anden side selv har stemt for udhulingen af folkepensionen.

Satspuljen blev etableret i 1990 under Schlüter-regeringen og Dansk Folkeparti tiltrådte forliget i 2003.

David Troels Garby-Holm er konstitueret chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Satsreguleringens skævvridning af indkomsterne til skade for de småtbemidlede er der vist mange i tinget, der kan tage æren for😉

Sig mig, er der noget, jeg har misforstået? Er socialdemokratiet ikke med blandt satspuljepartierne og har derfor også et ansvar for udhulingen af folkepensionen?

Satsreguleringen gælder ikke kun folkepension men alle på overførselsindkomster som fx folk på førtidspension. Det er velfærdspolitik, der finansieres af hundens hale..